Vormelingen St.-Antonius maken hun kruisjes

Op woensdag 7 februari kwamen onze vormelingen samen in het Stekje (jeugdlokaal van Chiro Noorderwind) om samen met kunstenares Rita Pollet hun vormselkruisjes te ontwerpen in klei (en straks door Rita in keramiek). Een uurtje knutselen en gezellig samenzijn… Het resultaat mocht echt weer gezien zijn! Hierbij enkele foto’s van deze boeiende activiteit! Met dank aan onze catechisten en aan Rita natuurlijk!

Eerste communietocht op de Vuurtorenwijk

In de Sint-Antoniuskerk organiseerden wij op donderdag 22 februari een ouderavond met een Eerste Communietocht doorheen de kerk (met 7 haltes). De meeste ouders waren er graag bij en vooral hun kinderen deden zeer goed mee. Een pluim voor al onze vrijwilligers (4 uit onze scholen en 3 uit de parochie) die met veel bezieling hun verhaal brachten en ouders en kinderen wisten te boeien met symbolen en sacramenten… Telkens een prachtig getuigenis… De tocht met bijhorende hulpmiddelen huurden wij bij het Bisdom en zat werkelijk knap in elkaar. Iedere 10 minuten schoof iedereen door… En er zat zeer veel afwisseling in… Na de tocht dronken we achteraan in de kerk nog samen een glaasje wijn of fruitsap! Dankjewel aan onze medewerkers juf Sandra (OLVO), juf Kaat (OLVO), juf Lieselot (OLVO), juf Haaike (Morootjes), en onze 3 parochievrijwilligers Jan, Dorota en Nancy.
(priester Dirk)

Ouders en eerste communicanten op tocht in de St.-Theresiakerk

Maandag 19 februari waren ouders en eerste communicanten present om deel te nemen aan de eerste communietocht doorheen de St.-Theresiakerk. Dit verliep bijzonder vlot . In groepjes van vier werkten ze de 7 haltes af.  Bij het binnenkomen stond juf Chayenne er om de ouders welkom te heten en hen een routebeschrijving en de kinderen een routekaart te overhandigen. Zo konden ze van start gaan. Eerst kwamen ze bij de halte ‘Gedoopt’ waar Aurélie hen uitleg verstrekte rond de symbolen van het doopsel. Na 10 minuten sloeg Thérèse op de gong en dat was het sein om door te schuiven naar een volgende halte.  Bij halte 2 ‘Verhaal’ zette Martine haar beste beentje voor. Ze las het verhaal voor van Zacheüs. Bij de derde halte ‘Woorden’ gingen de kinderen bij Daniel aan de slag met… woorden. Bij halte 4 ‘Aan tafel’ probeerde Katinka hen iets mee te geven van het gebeuren tijdens de eucharistie door de tafeldienst te visualiseren met foto’s en de kelk, pateen en kannetjes. Halte 5 was ‘Dank je wel’, waarbij Anuschka de kinderen liet verwoorden waarvoor ze dankbaar kunnen zijn.  ‘Groeien in geloof’ was de halte die Johan voor zijn rekening nam. Hier konden de kinderen kiezen uit 3 bijbelverhalen die mama of papa voorlas. Tenslotte kwamen ze terecht bij de zevende halte ‘Bidden’,  gebracht door juf Chayenne, waar ze een kaarsje mochten branden. De opkomst was goed en zowel ouders als kinderen deden er een fijne ervaring op. Dank aan de ganse ploeg die meewerkte aan deze fijne samenkomst!

 

Gewezen medepastoor Roger Lamerand overleden


Na een ziekte van enkele maanden is op vrijdag 16 februari 2018 gewezen medepastoor Roger Lamerand overleden in het AZ St.-Jan te Brugge . Roger was 12 jaar medepastoor op de Sint-Antoniusparochie, van mei 1977 tot oktober 1989. Als ‘volksvriend’ was hij hier geliefd.
Roger Lamerand werd in 1940 geboren in een landbouwgezin in Geluveld. Niets liet toen vermoeden dat hij priester zou worden. Na de voltooiing van de lagere school (tot het achtste leerjaar) ging hij tot aan zijn legerdienst met een leerkontrakt aan de slag bij een bakker. Na zijn legerdienst werkte hij drie jaar als arbeider in een textielfabriek in het Noordfranse Tourcoing. Daar besloot hij priester te worden. In 1964 ging hij dus weer op de schoolbanken zitten, tot hij op 7 juli 1974 tot priester gewijd werd. Na drie jaar medepastoor geweest te zijn in Meulebeke werd hij op 16 mei 1977 aangesteld tot medepastoor op de Sint-Antoniusparochie. Bij zijn aanstelling hier bestond het parochiaal team nog uit vijf mensen: naast Roger Lamerand zelf nog pastoor Andries Vandenbussche, 2 andere medepastoors – Willy Dewulf tot 1979, Jan Denys tot 1981, Johan Allegaert vanaf 1981 – en diaken Walter Haghebaert. Met zijn wilde baard en een schipperspet op het hoofd, nogal ongewoon voor een medepastoor in die tijd, was hij een opvallend figuur en door iedereen gekend. Door zijn opgeruimd karakter en zijn volkse aard (hij was ondermeer een actief lid van wandelclub De Stormvogels en van de Garnaalkruiers) was hij populair, ook bij mensen die de deur van de kerk niet plat liepen.
Na twaalf jaar op de Vuurtorenwijk werd hij op 29 oktober 1989 aangesteld tot pastoor in Slijpe. Daar bleef hij acht jaar. Op 29 december 1997 werd hij benoemd tot aalmoezenier van het AZ Henri Serruys, het OCMW-rusthuis en RVT De Boarebreker in Oostende. Ontelbaar zijn de zieken die hij daar heeft bezocht en opgebeurd, de families die hij er bijstond bij een overlijden… Tot hij, onverwacht, zelf aan de beurt was en een agressieve kanker hem te veel werd.
Bij zijn afscheid van de Sint-Antoniusparochie in 1989 zei hij: “Ik heb mijn roeping echt gevonden toen ik in Noord-Frankrijk werkte tussen de textielarbeiders. De meesten daarvan waren zelden of nooit in een kerk te zien. Ook voor hen ben ik dus priester geworden. Daarom heb ik ook hier steeds geprobeerd herder én vriend te zijn, in naam van Jezus, voor de velen die vreemd zijn in de kerk. Trouwens, ik heb hier veel mensen ontmoet die we de zondag nooit zagen, maar die ook op zoek waren naar God, en die soms ook bleken te bidden. Deze mensen vooral wil ik bedanken voor hun vriendschap.” Roger ten voeten uit…

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 23 februari om 10.30 u. in de St.-Franciscuskerk te Oostende.

Vormelingen St.-Theresia in de bres voor minderbedeelden

Op zaterdag 10 februari staken de vormelingen van Bredene-Duinen, zoals elk jaar, de handen uit de mouwen om de mensen die een voedselpakket komen afhalen van een spaghettimaaltijd te voorzien. Een groepje kinderen mocht helpen bij de voorbereidingen van de groenten, anderen hielpen bij het dekken van de tafel en de mensen van drank voorzien (water en na de maaltijd koffie) was dan nog een andere opdracht. Er werd ook aan de kinderen gevraagd om in het kader van Broederlijk Delen zelf een voedselpakket mee te brengen die dan ook zal geschonken worden aan de minderbedeelden in de vorm van een paaspakket. Dat ze hun best deden zie je op onderstaande foto. Daarop staan de zaken die de kinderen hebben meegebracht netjes gerangschikt volgens inhoud. Dank je wel ouders en vormelingen voor de mooie pakketten die we zullen kunnen maken.

Bezinningsnamiddag Samana Bredene

Op de bezinningsnamiddag van 15 februari waren er 40 personen aanwezig voor de uitleg van Hubert Seynaeve over Kenia en zijn project (Save Children for Hope), waarbij fondsen worden verzameld om de weeskinderen in Kenia te helpen met kledij, voeding en onderwijs.

KVLV Bredene kookt!

Onze kookdemo ‘ Lekker lam’ was een groot succes. Met 25 aanwezigen hebben we een heerlijke namiddag gehad met verrassende recepten waar we rijkelijk konden van proeven. Fijne inspiratie voor de feestdagen rond Pasen: Merguezhapje met kerstomaat en dipsausje, Scampi met courgetteslierten, Lamsfilet met couscouskorst en puree van peterseliewortel, Fris glaasje met aardbeien en verse kaas. Afspraak op 2 april in de Cappelrie om 14 u. voor een nieuwe demo: ASPERGES ANDERS, het witte goud. Iedereen welkom!

Lichtmis… in de federatie

Tijdens het weekend van 3 en 4 februari werd in alle kerken in de federatie Lichtmis gevierd. Hierbij waren eerste communicanten, vormelingen en ouders met een dopeling speciale gasten met hier en daar een bomvolle kerk als resultaat. Groot en klein kregen bij het binnenkomen een kaars(je). Bij het begin van de viering gaven vormelingen licht van de paaskaars door aan alle aanwezigen. Na de zegening vormde dit licht het decor voor de lichtstoet doorheen de kerk op weg naar Maria. Dit leverde een bijzonder sfeervol en ingetogen moment op.

Nadat elk zijn kaarsje bij het Mariabeeld geplaatst had, ging de viering verder met de naamopgave van de eerste communicanten die Jezus’ vriend willen worden. Enkele kinderen hielden zon, vogel en bloem hoog in de lucht tijdens het vergevingsmoment.

Het evangelieverhaal van de Opdracht van Jezus in de tempel was de aanleiding om alle ouders met een dopeling naar voren te roepen waarbij ook zij gezegend werden. Een moeder sprak hier in naam van alle jonge ouders. Enkele vormelingen verwoordden daarna de voorbeden en brachten de gaven aan. Zo had iedereen eigenlijk een mooie inbreng in de verschillende vieringen.

Het koor Jovo-Sas gaf klank aan de vieringen in St.-Jozef en St.-Theresia, het St.-Antoniuskoor in de Vuurtorenwijk. Dank aan priester Bjorge en priester Dirk die de vieringen voorgingen. Dank aan allen voor jullie inzet tijdens dit weekend! Dank ook aan de ‘stille’ krachten die zorgden voor de logistieke steun of voor een aangename receptie. Op weg naar pastorale eenheid hebben we opnieuw een stap gezet of… om het in ‘lichtmis’termen te zeggen: er gloort licht aan de horizon!

 

Vastenviering OLVO-Vuurtoren

Samen met de kinderen en leerkrachten van het O.-L.-Vrouwecollege Vuurtorenwijk zetten wij de vasten samen in op woensdag 7 februari. De kinderen van het 5e leerjaar brachten ook een toneeltje uit Oeganda. Er werd bijzonder goed geluisterd, gebeden en meegezongen in deze vastenviering. Proficiat aan de school en aan de pastorale werkgroep om dit iedere maand opnieuw waar te maken! God zij dank!

Chiro Noorderwind op weekend te Brugge

In het eerste weekend van februari trokken onze meisjes van Chiro Noorderwind op weekend naar de Karmel te Brugge. Aan de rand van het Tillegembos op een prachtige rustige locatie werd het een fantastisch ledenweekend. Onze meisjes amuseerden zich rot, de vriendschap en de gezelligheid waren groot. Op zaterdag konden wij dit vieren in een gebedsmoment met veel zang, een verhaal en samen bidden. Dankjewel aan de leiding voor de bijzonder goede sfeer en voor jullie inzet!