Ouderavond rond vasten

In voorbereiding op de eerste communie kwamen ouders van een eerste communicant van beide parochies samen op 6 maart in De Caproen voor een ouderavond. Op het menu stond een quiz rond de veertigdagentijd en een vooruitblik op de komende ingroeiviering.

Op school worden de kinderen voorbereid op het Paasfeest. Maar ook thuis kunnen de ouders deze periode bewust beleven, samen met hun kinderen. Met Pasen staan wij stil bij de kern van ons geloof, het verrijzenisgeloof. Als Jezus niet was opgestaan, was er geen christengemeenschap, was de Kerk er niet geweest, was er geen eerste communie, … Dit uitgangspunt vormde de start van een leerrijke, doch ontspannende avond. Geen saaie catecheseles, maar een leuke quiz waarin de symboliek van de vasten, de solidariteit met het Zuiden en ook Pasen aan bod kwam. Als aperitief kregen de ouders een potje letterkoekjes (piknikken in ’t West-Vlaams dialect) waarmee ze woorden moesten vormen die te maken hadden met de veertigdagentijd. Soberheid, inkeer, verzoening, engagement, rechtvaardigheid, solidariteit, verbondenheid, herverdelen en ontmoeting waren de woorden die een rode draad zouden vormen doorheen de quiz. Telkens deze woorden passeerden, mochten ze een extra gooi doen met de dobbelsteen en een aantal voetjes op weg naar Pasen vooruitgaan. Het spelbord bestond immers uit veertig voetjes. De hoofdschotel was een mix van vragen rond de vastenperiode en de campagne van Broederlijk Delen (waarbij een aantal cijfers menig wenkbrauw deed fronsen), om uiteindelijk te belanden in de Goede Week en Pasen. Hierbij kregen ook de paashaas en klokken van Rome een plaats in het geheel. Foute antwoorden bestonden niet, inzicht daarentegen leverde punten op! Uit de reacties bleek dat ouders deze formule wel konden ‘smaken’. Als dessert werd de ingroeiviering aangebracht, waarbij de tekstjes en taken nog vlot hun weg vonden, ondanks de overvloedige maaltijd die ze tijdens deze avond voorgeschoteld kregen. Een potje aarde en wat bonen die straks zullen groeien en ‘openbreken’ kregen de ouders als smaakmaker mee naar huis. In het weekend van 17-18 maart hoorden we het verhaal van de graankorrel die eerst moet sterven om nieuw leven te kunnen geven. We hopen dat dit menu een aanzet mocht zijn om de resterende veertigdagentijd ook thuis in het gezin intenser te beleven! Een bijzondere dank hierbij aan Marleen en Erna voor hun hulp bij het opdienen van de verschillende schotels!(parochieassistent Johan)

Fietsploeg De Korre opnieuw uit de startblokken

Binnen KWB-Vuurtoren is een hele grote groep fietsers die er van begin maart tot eind september wekelijks samen op uit trekken en vele mooie tochtjes maken. Het is een leuke bende, waar de vriendschap groot is. Op zondag 4 maart was er de officiële start van het nieuwe seizoen met een fietszegening door pastoor Dirk, bijgestaan door misdienaar Amalia. Met een zegengebed en een individuele zegen werden de fietsers een mooi en veilig seizoen in gestuurd. Binnen de Korrefietsers zijn er 3 categoriën: de C-ploeg rijdt telkens 40 km. aan gemiddeld 20 km. per uur; de B-ploeg 55 km. aan 25 km. per uur; en de A-ploeg 65 km. aan nog ‘rappere’ snelheden.

 

Solidariteitsmaal Vuurtoren t.v.v. Broederlijk Delen

 

Zondag 4 maart was er in zaal Vuurtoren de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd t.v.v. Broederlijk Delen. In een erg gezellige en warme zaal mochten we 145 eters verwelkomen. Onze ploeg van zo’n 20 vrijwilligers stond weer paraat met een lekkere maaltijd… Ook een wereldwinkeldrankje stond klaar als aperitief. De lekkere vis of gulasch viel bij iedereen in de smaak, alsook het dessert (een chocoladebrownie). Wij danken van harte allen die op één of andere manier meegewerkt hebben om de zaal klaar te zetten, materiaal aan te sleuren, de maaltijd te bereiden, het onthaal te verzorgen, de mensen te bedienen, de bar te verzorgen of de koffie klaar te maken… En zeker ook niet te vergeten: de afwas en het schoonmaken van onze parochiezaal. We hopen weer een mooie opbrengst te hebben voor onze broer en zus uit Oeganda.

 

Confrériefeest in restaurant De Watertoren

Op zaterdag 24 februari was het restaurant goed gevuld met 32 leden van de Confrérie van het Vynckx- en Woutermansambacht voor het jaarlijkse Confrériefeest. Deken (voorzitter) Dierk Rotsaert nam het woord, heette iedereen welkom en liet al weten dat op 6 december 2018 het 30-jarig bestaan van de Confrérie gevierd zal worden. Daarna was het tijd om de honger te stillen. De confrérie bood een gratis aperitief aan en daarop volgde de erwtensoep met spekjes en croutons. Voor de hoofdschotel was er keuze tussen kabeljauw en kipfilet. Als dessert was er nog vanille-ijs met warme chocoladesaus. De lekkere maaltijd werd afgesloten met koffie of thee met koekjes.

Prince Gilbert Vanleenhove las een zelfgemaakt gedicht voor en bedankte Sissi en deken Dierk voor hun jarenlange inzet. Van de Prince kreeg Sissi namens de leden van de Confrérie een bloementuil en een overvloed aan kussen. Dierk, 25 jaar deken, moest het stellen met een volle bak Leffe Net voor de koffie kwam Marie-Rose naar voor en hield een korte quiz, die bestond uit 5 vragen en 15 liedjes waarvan we de titel moesten raden. Niemand had alles juist en de eerste winnaars behaalden slechts 9 punten. Marie-Rose had het ons niet gemakkelijk gemaakt. Na de koffie vergastte Jos Stubbe ons op een diavoorstelling over wat de Confrérie zo allemaal uitgespookt had in 2017. Zoals gewoonlijk had Jos mooie dia’s. Het ging over plaatsing en opruiming van kerststallen, het Confrériefeest van 2017, Maria-liederen-avond, de fietstocht in september, het bezoek aan de abdij Ten Putte, de tentoonstelling van 50 jaar Veld en Duin, het bezoek aan het RAM Oudenburg en de repetitie van het Confrériekoortje voor het jaarlijkse volkszangfeest, het volkszangfeest zelf en het zingen rond de kerststal aan de Visserskapel. Tegen 17.30 u. was het afgelopen en verliet iedereen warm ingeduffeld en welgezind het restaurant. Alweer eens een leuke namiddag.
(Karel Fischer)

 

Federale infoavond Broederlijk Delen

Broederlijk Delen helpt kinderen in Oeganda

Vrijdag 2 maart organiseerden wij in onze federatie een infoavond rond Broederlijk Delen. Het was buiten enorm slecht weer, glad en nat… maar toch waren nog heel wat mensen aanwezig. We kregen een prachtig toneeltje van het 5e leerjaar van het O.-L.-Vrouwecollege over hoe kinderen in Oeganda leven (en soms ook honger lijden), daarna was er een filmpje en een uiteenzetting van Peter Ketelers die voor Broederlijk Delen op bezoek was bij de boerenfamilies te Oeganda. Na een pauze met heerlijke proevertjes van onze medewerkers van onze Oxfam-Wereldwinkel traden 3 koren (het kinderkoor, het St.-Antoniuskoor en koor Jovo-Sas) nog samen op tijdens een bezinnend slotmoment. Dankjewel aan allen die erbij waren en die zich deze avond (weer) ingezet hebben!

Toneeltje door kinderen 5e leerjaar

 

 

 

 

Spreker Peter Ketelers
Onze 2 lectoren besturen bezinningsteksten
Onze koren gaven het beste van zichzelf
Enkele solozangertjes

 

Vormelingen St.-Antonius maken hun kruisjes

Op woensdag 7 februari kwamen onze vormelingen samen in het Stekje (jeugdlokaal van Chiro Noorderwind) om samen met kunstenares Rita Pollet hun vormselkruisjes te ontwerpen in klei (en straks door Rita in keramiek). Een uurtje knutselen en gezellig samenzijn… Het resultaat mocht echt weer gezien zijn! Hierbij enkele foto’s van deze boeiende activiteit! Met dank aan onze catechisten en aan Rita natuurlijk!

Eerste communietocht op de Vuurtorenwijk

In de Sint-Antoniuskerk organiseerden wij op donderdag 22 februari een ouderavond met een Eerste Communietocht doorheen de kerk (met 7 haltes). De meeste ouders waren er graag bij en vooral hun kinderen deden zeer goed mee. Een pluim voor al onze vrijwilligers (4 uit onze scholen en 3 uit de parochie) die met veel bezieling hun verhaal brachten en ouders en kinderen wisten te boeien met symbolen en sacramenten… Telkens een prachtig getuigenis… De tocht met bijhorende hulpmiddelen huurden wij bij het Bisdom en zat werkelijk knap in elkaar. Iedere 10 minuten schoof iedereen door… En er zat zeer veel afwisseling in… Na de tocht dronken we achteraan in de kerk nog samen een glaasje wijn of fruitsap! Dankjewel aan onze medewerkers juf Sandra (OLVO), juf Kaat (OLVO), juf Lieselot (OLVO), juf Haaike (Morootjes), en onze 3 parochievrijwilligers Jan, Dorota en Nancy.
(priester Dirk)

Ouders en eerste communicanten op tocht in de St.-Theresiakerk

Maandag 19 februari waren ouders en eerste communicanten present om deel te nemen aan de eerste communietocht doorheen de St.-Theresiakerk. Dit verliep bijzonder vlot . In groepjes van vier werkten ze de 7 haltes af.  Bij het binnenkomen stond juf Chayenne er om de ouders welkom te heten en hen een routebeschrijving en de kinderen een routekaart te overhandigen. Zo konden ze van start gaan. Eerst kwamen ze bij de halte ‘Gedoopt’ waar Aurélie hen uitleg verstrekte rond de symbolen van het doopsel. Na 10 minuten sloeg Thérèse op de gong en dat was het sein om door te schuiven naar een volgende halte.  Bij halte 2 ‘Verhaal’ zette Martine haar beste beentje voor. Ze las het verhaal voor van Zacheüs. Bij de derde halte ‘Woorden’ gingen de kinderen bij Daniel aan de slag met… woorden. Bij halte 4 ‘Aan tafel’ probeerde Katinka hen iets mee te geven van het gebeuren tijdens de eucharistie door de tafeldienst te visualiseren met foto’s en de kelk, pateen en kannetjes. Halte 5 was ‘Dank je wel’, waarbij Anuschka de kinderen liet verwoorden waarvoor ze dankbaar kunnen zijn.  ‘Groeien in geloof’ was de halte die Johan voor zijn rekening nam. Hier konden de kinderen kiezen uit 3 bijbelverhalen die mama of papa voorlas. Tenslotte kwamen ze terecht bij de zevende halte ‘Bidden’,  gebracht door juf Chayenne, waar ze een kaarsje mochten branden. De opkomst was goed en zowel ouders als kinderen deden er een fijne ervaring op. Dank aan de ganse ploeg die meewerkte aan deze fijne samenkomst!

 

Gewezen medepastoor Roger Lamerand overleden


Na een ziekte van enkele maanden is op vrijdag 16 februari 2018 gewezen medepastoor Roger Lamerand overleden in het AZ St.-Jan te Brugge . Roger was 12 jaar medepastoor op de Sint-Antoniusparochie, van mei 1977 tot oktober 1989. Als ‘volksvriend’ was hij hier geliefd.
Roger Lamerand werd in 1940 geboren in een landbouwgezin in Geluveld. Niets liet toen vermoeden dat hij priester zou worden. Na de voltooiing van de lagere school (tot het achtste leerjaar) ging hij tot aan zijn legerdienst met een leerkontrakt aan de slag bij een bakker. Na zijn legerdienst werkte hij drie jaar als arbeider in een textielfabriek in het Noordfranse Tourcoing. Daar besloot hij priester te worden. In 1964 ging hij dus weer op de schoolbanken zitten, tot hij op 7 juli 1974 tot priester gewijd werd. Na drie jaar medepastoor geweest te zijn in Meulebeke werd hij op 16 mei 1977 aangesteld tot medepastoor op de Sint-Antoniusparochie. Bij zijn aanstelling hier bestond het parochiaal team nog uit vijf mensen: naast Roger Lamerand zelf nog pastoor Andries Vandenbussche, 2 andere medepastoors – Willy Dewulf tot 1979, Jan Denys tot 1981, Johan Allegaert vanaf 1981 – en diaken Walter Haghebaert. Met zijn wilde baard en een schipperspet op het hoofd, nogal ongewoon voor een medepastoor in die tijd, was hij een opvallend figuur en door iedereen gekend. Door zijn opgeruimd karakter en zijn volkse aard (hij was ondermeer een actief lid van wandelclub De Stormvogels en van de Garnaalkruiers) was hij populair, ook bij mensen die de deur van de kerk niet plat liepen.
Na twaalf jaar op de Vuurtorenwijk werd hij op 29 oktober 1989 aangesteld tot pastoor in Slijpe. Daar bleef hij acht jaar. Op 29 december 1997 werd hij benoemd tot aalmoezenier van het AZ Henri Serruys, het OCMW-rusthuis en RVT De Boarebreker in Oostende. Ontelbaar zijn de zieken die hij daar heeft bezocht en opgebeurd, de families die hij er bijstond bij een overlijden… Tot hij, onverwacht, zelf aan de beurt was en een agressieve kanker hem te veel werd.
Bij zijn afscheid van de Sint-Antoniusparochie in 1989 zei hij: “Ik heb mijn roeping echt gevonden toen ik in Noord-Frankrijk werkte tussen de textielarbeiders. De meesten daarvan waren zelden of nooit in een kerk te zien. Ook voor hen ben ik dus priester geworden. Daarom heb ik ook hier steeds geprobeerd herder én vriend te zijn, in naam van Jezus, voor de velen die vreemd zijn in de kerk. Trouwens, ik heb hier veel mensen ontmoet die we de zondag nooit zagen, maar die ook op zoek waren naar God, en die soms ook bleken te bidden. Deze mensen vooral wil ik bedanken voor hun vriendschap.” Roger ten voeten uit…

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 23 februari om 10.30 u. in de St.-Franciscuskerk te Oostende.

Vormelingen St.-Theresia in de bres voor minderbedeelden

Op zaterdag 10 februari staken de vormelingen van Bredene-Duinen, zoals elk jaar, de handen uit de mouwen om de mensen die een voedselpakket komen afhalen van een spaghettimaaltijd te voorzien. Een groepje kinderen mocht helpen bij de voorbereidingen van de groenten, anderen hielpen bij het dekken van de tafel en de mensen van drank voorzien (water en na de maaltijd koffie) was dan nog een andere opdracht. Er werd ook aan de kinderen gevraagd om in het kader van Broederlijk Delen zelf een voedselpakket mee te brengen die dan ook zal geschonken worden aan de minderbedeelden in de vorm van een paaspakket. Dat ze hun best deden zie je op onderstaande foto. Daarop staan de zaken die de kinderen hebben meegebracht netjes gerangschikt volgens inhoud. Dank je wel ouders en vormelingen voor de mooie pakketten die we zullen kunnen maken.