Kerk & leven

Hernieuwing abonnement Kerk&leven

Bekijkt u het leven wel eens van een andere kant? Natuurlijk wel. Wij ook. KERK&leven is een weekblad dat niet in oppervlakkigheid blijft hangen, maar op zoek gaat naar alles wat waardevol is, naar mensen en gebeurtenissen die u pas ontdekt als u het leven langs alle kanten bekijkt.

Daarom gaan we week na week voor u op zoek naar de kleine en grote verhalen, binnen en buiten de Kerk, die onze blik op de wereld openen en veranderen. Daarom brengen wij wekelijks goed nieuws uit onze federatie van 4 parochies, maar ook uit het bisdom en de grote mensenwereld.

Ook in 2019 willen we graag samen met u het leven van een andere kant bekijken. We willen graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus. Neem daarom een abonnement op KERK&leven, voor 15 november, door 38 euro te storten op onze rekening BE27 7755 6093 6873 (parochieblad Bredene-Vuurtoren). We hopen dat u uw abonnement wilt hernieuwen.

Op deze website laten we je aan de hand van de rubriek ‘nieuws uit de federatie‘ proeven van ons blad. Zin in meer?Contact abonnementen:

Dirk Spanhove, eindverantwoordelijke, St. Antoniusplein, 059 32 02 63
Willy Willem, Frans Verestraat 91, Oostende,  059 32 56 14
Roger De Rooze, Vredestraat 12, Bredene, 0476 87 91 97
Cecile Verstraete, Molenstraat 32, Bredene, 059 33 27 38
Jeannot Van Hille, Kasteellaan 4, Bredene, 0468 06 15 35

redactieraad

Dirk Spanhove, eindredactie
059 32 02 63 – spanhoved@skynet.be

Leo Coulier, medewerker St. Antonius (Vuurtoren)
0487 72 30 13 – leo.coulier@googlemail.com

Marijke Van Buren, medewerker St. Jozef (Sas)
059 32 06 25 – decaproen@hotmail.com

Karel Fischer, medewerker St. Rikier (Dorp)
059 32 36 83 – karel.fischer@telenet.be

Jeannot Van Hille, medewerker St. Theresia  (Duinen)
0468 06 15 35 – jeannot_vanhille@hotmail.com

Marie-Jeanne Colsoul, medewerker Visserskapel
0496 80 98 48 – marie-jeanne.colsoul@skynet.be

BIJ ADRESWIJZIGING OF VERHUIS!!!

Bij adreswijziging of verhuis gelieve steeds de contactpersonen of de verantwoordelijke voor de abonnementen te verwittigen om het nieuwe adres door te geven.