Geloofsverdieping

Initiatieven binnen onze federatie

Meditatie vanuit de christelijke traditie

Mediteer. En Leef!
Christelijke meditatie is gebed,
voorbij woorden, gedachten en beelden
vorm gevend aan de relatie met God in ons.

Kom kennismaken om in stilte op zoek te gaan
naar de BRON van alle leven en geluk,
thuiskomen bij onszelf en bij GOD.

Data:
Woensdag 13 en 27 september 2017
Woensdag 11 en 25 oktober 2017
Woensdag 8 en 22 november 2017
Woensdag 13 en 27 december 2017
Sacristie St. Theresiakerk – van 18.00 tot 19.00 uur

Er is geen voorkennis vereist. Iedereen is welkom!
Kom je voor de eerste keer, kom dan iets vroeger (17.50 u.)

Gebedsleider:
Patricia Vertriest
059 32 47 25
patriciavertriest@telenet.be

Bezinningsgroep

iedere 2e donderdag van 14 tot 16 u. in het parochiaal secretariaat
J. Besagestraat 61, Oostende

Inlichtingen:
pastoor Dirk Spanhove
059 32 02 63
spanhoved@skynet.be

Wandelende Madonna

“Maria, die daar staat! Gij zijt goed en ik ben kwaad, wilt gij mijn arme ziele gedenken? ‘k zal U een ‘Ave Maria’ schenken!

Op de parochie Sint-Antonius leeft al een tijdje een O.-L.-Vrouwbeweging met de mooie naam “de wandelende Madonna”. Het wandelend Mariabeeld blijft 14 dagen bij mensen die verlangen het beeld in huis te verwelkomen, om elke dag samen een gebedsmomentje bij dat beeld te houden. Het beeld wordt aan huis gebracht en weer afgehaald door iemand van de parochie. Het wandelt voor een volgende 2 weken naar een ander gezin. Het is alsof een moeder haar kinderen bezoekt en de band moeder-kind vaster aanhaalt. Zo vormen wij een gebedsketting en groeit de verbondenheid op onze parochie meer en meer.

Maria wil bij jullie op vakantie komen… dichterbij en tussen de mensen wonen… help je mee? Wie graag eens ons “wandelende Madonna “-beeld in huis ontvangt om Maria twee weken lang te vereren met een bloempje en/of ’n brandend kaarsje en haar dagelijks een ‘ave Maria’ te schenken, mag altijd zijn naam en adres doorgeven aan onze pastoor Dirk of aan Willy. Dan wordt een datum voorgesteld en als die past, wordt het beeld bij jouw thuis gebracht en na 14 dagen weer afgehaald. Heeft het Mariabeeld al eens bij jullie verbleven, toch wil Maria graag bij jullie weerom komen… Met dank !!!

Voor deelname of inlichtingen:

Willy Werbrouck
Stanleylaan 4/1
059 43 55 71
willy.brebis@telenet.be
of
pastoor Dirk Spanhove
St.-Antoniusplein 1
059 32 02 63

 

 

Duynewake

Duynewake is een evenement in Bredene-aan-zee, dat om de twee jaar plaatsvindt op de eerste zaterdag van juli. Naast het herdenken van de op zee-gebleven Bredenaars is Duynewake vooral een festival met een boodschap, christelijk geïnspireerd, maar toegankelijk voor een breed publiek.

verantwoordelijke:
Johan Vervaeke, parochieassistent
Breendonklaan 2a
8450 Bredene
059 23 68 06
caproen@scarlet.be
http://duynewake.be/

Initiatieven binnen het decanaat Oostende

 

Open Contemplatief Huis

http://www.opencontemplatiefhuis.be/

Leerhuis voor Christelijke Meditatie

Je kunt spiritualiteit, het daadwerkelijk beleven van je geloof, beschouwen als een weg van transformatie: de angstige en zelfzuchtige mens wordt liefdevol, vredevol en vreugdevol. Ook alle vormen van gebed en liturgie streven deze omvorming na. Daarbij is het ‘sterven aan jezelf’, het ‘leeg worden van jezelf’, ‘het loslaten’ van angst en zelfzucht – of hoe je dat ook noemt een noodzakelijk gegeven. Meditatie is de zuiverste beleving en beoefening daarvan.

http://www.opencontemplatiefhuis.be/index.php/stille-abdijdagen

Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig zijn bij Gods aanwezigheid en van aandachtig luisteren naar zijn woorden.
We willen dus op het spoor komen van de inzichten die ons leven inspireren en onze geloofsbeleving richting geven en er biddend stil bij staan om ze in ons te verdiepen.

http://www.opencontemplatiefhuis.be/index.php/stiltedagen-aan-zee

Leerhuis voor Contemplatieve dialoog

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu. We luisteren aandachtig naar hun woorden en naar wat die woorden in ons teweegbrengen.

http://www.opencontemplatiefhuis.be/index.php/leerhuis-contemplatieve-dialoog

Geloven gaat verder

Is een conferentiereeks van het decanaat Oostende waarin bekende en minder bekende christenen vertellen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties worden ze in 2017 verdergezet met nieuwe boeiende sprekers! De conferenties gaan door in Huize Astrid, Gentstraat 6, 8400 Oostende en beginnen telkens om 19.30 uur.

http://www.gelovengaatverder.be/

Affiche2017GGV