Startviering vastentijd OLVO-Vuurtoren

Op woensdag 22 februari zetten leerlingen en leerkrachten van de basisschool op de Vuurtorenwijk de veertigdagentijd in met een viering in de kerk. Tevens werd het startschot gegeven van het vastenproject Mani ni Taba (Burkina Faso). Tijdens de viering luisterden we naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan en leerden we hoe de kinderen ginds leven. Via zang en gebed leefden we mee met onze broer en zus uit het zuiden en vroegen we God om ons in de komende veertigdagentijd bij te staan in onze goeie wil om solidair te zijn in deze sterke periode!

Geef een reactie