Vieringen

Wij drukken onze verbondenheid uit met alle heiligen en met al onze dierbaren in de hemel!
Laten wij samen voor hen bidden. In de diensten delen wij de begrafeniskruisjes en ook
gedachtenisprentjes uit. En de opbrengst van de collecte zullen wij gebruiken om
eucharistievieringen op te dragen voor onze dierbare overledenen.

Sint-Antonius (Vuurtorenwijk)

Maandag 15 oktober
(Geen avondmis)

Dinsdag 16 oktober om 18.00 u. Eucharistie t.e.v. de H. Antonius

Zaterdag 20 oktober
om 
11.00 u.: Doopplechtigheid
om 11.30 u.: Doopplechtigheid van Fien Calliau

Zondag 21 oktober om 09.30 u.
Eucharistie voor Etienne Faict, weduwnaar van Finn De Clerck en voor Herman Dierckens, echtgenoot van Henriette Coene

Maandag 22 oktober
(Geen avondmis)

Dinsdag 23 oktober om 18.00 u.
Eucharistie t.e.v. de H. Antonius

Zondag 28 oktober om 09.30 u.
Eucharistie voor het welzijn van de parochie

Maandag 29 oktober
(Geen avondmis)

Dinsdag 30 oktober om 18.00 u.
Eucharistie t.e.v. de H. Antonius

Donderdag 1 november om 09.30 u.
Dienst van Allerheiligen en Allerzielen, gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar

Sint-Rikier (Bredene-Dorp)

Zondag 21 oktober om 11.00 u.
Eucharistie voor Camille Goethals

Zondag 28 oktober om 11.00 u.
Eucharistie voor Alice Casier, weduwe van Gustaaf Bouwens

Donderdag 1 november om 11.00 u.
Viering van Allerheiligen en Allerzielen met gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar, opgeluisterd door het St.-Rikierskoor

Zaterdag 3 november om 6.45 u.
Feest van St.-Hubertus met zegening van het Hubertusbrood

Sint-Jozef (Bredene-Sas)

Zaterdag 20 oktober om 17.00 u.
Eucharistie voor Magda Van Der Schueren, weduwe van Alfons Roossens en partner van Guido Ketsman. Deze missieviering wordt opgeluisterd door het zangkoor Jovo-Sas

Zaterdag 27 oktober om 17.00 u.
Eucharistie

Woensdag 31 oktober om 17.00 u. Eucharistie aan de vooravond van Allerheiligen opgeluisterd door het koor Jovo-Sas. In de viering herdenken we ook de overledenen van het voorbije jaar.

Sint-Theresia (Bredene-Duinen)

Zaterdag 20 oktober om 18.30 u.
Eucharistie voor Yvonne Brauwers, weduwe van Leon Casier en voor Germaan Boussy, echtgenoot van Nadine Storme

Zaterdag 27 oktober om 18.30 u.
Eucharistie

Woensdag 31 oktober om 18.30 u.
Dienst van Allerheiligen en Allerzielen, gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar.

Huize Westerhauwe

Vrijdag 19 oktober om 11.00 u.
Gebedsdienst

Vrijdag 26 oktober om 11.00 u.
Gebedsdienst

Vrijdag 2 november om 11.00 u.
Gebedsdienst

WZC Godtschalck

WZC Wackerbout (Jacky Maes)

WZC De Duinpieper

Vrijdag 26 oktober om 15.30 u.
Eucharistie