Startviering vastentijd OLVO-Vuurtoren

Op woensdag 22 februari zetten leerlingen en leerkrachten van de basisschool op de Vuurtorenwijk de veertigdagentijd in met een viering in de kerk. Tevens werd het startschot gegeven van het vastenproject Mani ni Taba (Burkina Faso). Tijdens de viering luisterden we naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan en leerden we hoe de kinderen ginds leven. Via zang en gebed leefden we mee met onze broer en zus uit het zuiden en vroegen we God om ons in de komende veertigdagentijd bij te staan in onze goeie wil om solidair te zijn in deze sterke periode!

Vakantienamiddag bij OKRA-Bredene

 

Op dinsdag 21 februari 2017 waren maar eventjes 143 Okra-leden samengekomen in De Caproen voor een vakantienamiddag met informatie, dia’s, koffie met lekkers en als afsluiter een breughelschotel. Eerst nam teamleider Marnix Van Eegroo het woord en gaf ons informatie over de nieuwe mogelijkheden bij de uitvoering van een testament: zorgvolmacht en keuzebeding. In een volgend Bredens Seniorenblad zal de gemeente dit nog eens uitleggen.

Tijdens de koffie gaf Johnny Claeys, een diavoorstelling over een vijfdaagse reis naar Sauerland in Duitsland. André en Odette Haesaert hadden een prachtige beeldmontage gemaakt over Bretagne. De reportage werd begeleid door passende muziek en door Odette die met haar heldere stem de nodige commentaar gaf.

Nadien kwamen de medewerkers aandraven met de breughelschotels. Drie zachte broodjes, worstje, stuk bloedworst, droge ham, gekookte ham, spek, tomaat, worteltjes, sla, appelmoes… Niet te geloven, maar wel met veel smaak te eten. Tegen 18 u. was iedereen verzadigd en liep de zaal langzaam leeg. (Karel Fischer)

Vormelingen St. Rikier op bezoek in AZ Damiaan

Op woensdag 1 februari werden de vormelingen ontvangen door Rita Kinet, pastor in AZ Damiaan. Zij nam ons mee naar de stille ruimte van het ziekenhuis, een hele witte ruimte en ja, het was er heel stil, maar sober en mooi. We kregen een film over het ziekenhuis te zien en wat uitleg over haar taak als pastor, met 1 ‘o’! Op de afdeling geriatrie kregen we de kans om met oudere mensen te praten en kregen we hun verhaal te horen hoe zij hun vormsel hadden beleefd. Dit was echt verschieten voor onze vormelingen. Een uitgebreide catechismus en elke zondag naar de kerk, dat was hun voorbereiding op de plechtige communie en het vormsel. De jeugd van tegenwoordig luisterde geboeid naar hun verhalen. Ook de cadeautjes kwamen ter sprake: een missaal, een paternoster, een wijwatervaatje,… waar zijn wij met onze gsm, ipad en dergelijke. Een zoektocht met enkele vraagjes rond de geschiedenis van het ziekenhuis sloot de namiddag af. Vooraleer we afscheid namen van Rita kregen we nog een drankje aangeboden door het ziekenhuis.

 

Lichtmis ’17 – ’t Sas bruist van leven

 

Zaterdag 4 februari verzamelden de kandidaat-vormelingen terug in De Caproen. Ze werden er ingedeeld in twee groepen. De ene groep vormelingen zou er in de St. Jozefskerk de eerste communicanten begeleiden tijdens ‘Ontdek-je-kerkje’. De andere helft bleef op De Caproen om daar drie andere, toffe sessies te volgen. Bij de eerste sessie herhaalden ze enkele vormselliedjes van de afgelopen weken en leerden ze er nieuwe bij. Bij sessie twee knutselden de vormelingen erop los om de kerk wat mooi te versieren voor hun eigen vormselfeest. Tot slot was er een sessie ‘complimenteren, het goede in een ander zien’ waarbij ‘elkaar waarderen’ centraal stond en tevens ingespeeld werd op de viering die later op de dag zou volgen.

De eerste communicanten waren, samen met mama en papa, uitgenodigd in de St. Jozefskerk om er de sacramenten te leren kennen. Onder de noemer ‘Ontdek-je-kerkje’ werd een parcours afgelegd met doe-opdrachtjes en spelletjes, waarbij verschillende thema’s als water, licht, olie en steen aan bod kwamen. Ze konden kiezen om dit in de voor- of namiddag te doen. Enkele vormelingen, leerkrachten en vrijwilligers begeleidden hen op hun tocht.

’s Avonds vond de Lichtmisviering plaats waar ook de gezinnen die die het afgelopen jaar een dopeling hadden, waren op uitgenodigd. Het werd een kindvriendelijk moment met inbreng van alle aanwezigen én vooral met véél licht en zo zat de kerk op ’t Sas nog maar eens vol. Achteraf werden allen uitgenodigd voor een drankje en een hapje achteraan de kerk. Dank aan allen voor hun inzet op deze fantastische dag.

‘Iets bijzonders’ in St. Rikier

Vormelingen, eerste communicanten en ouders waarvan hun kindje gedoopt werd in de loop van het jaar vonden massaal de weg naar de St. Rikierskerk voor een ‘bijzonder’ geslaagde Lichtmisviering op zondag 5 februari. Licht werd doorgegeven aan alle aanwezigen en een gebed uitgesproken. Net als Maria en Jozef brachten ook de ouders met een dopeling hun spruit naar de kerk, dankbaar om het leven hen gegeven. Een zegen over ouders en kinderen werd uitgesproken door pastoor Dirk. Zoals Simeon en Hanna iets bijzonders zagen in het kind Jezus, zo moeten ook wij het bijzondere zien in de elkaar, klonk het. Jezus is het licht op onze weg. Dat dit licht in ons mag blijven branden! Een drankje achteraf werd door allen gesmaakt.

Vormelingen St. Antonius maken hun vormselkruisjes

Op woensdag 15 en vrijdag 17 februari kwamen de vormelingen van de Vuurtorenwijk samen in de lokalen van Chiro Noorderwind om hun vormselkruisjes te maken. Dit deden ze onder de deskundige leiding van kunstenares Rita Polet. Een uurtje samen werken en creatief zijn en iedereen was daarvoor aanwezig. Op zondag 7 mei zullen we die kruisjes zegenen en opleggen. Intussen zal Rita voor de afwerking zorgen – waarvoor onze grote dank!

Chiro Noorderwind op ledenweekend

Met zo’n 60 trok onze meisjeschiro onlangs op ledenweekend naar Westouter. Het werden drie schitterende dagen met niets dan spelende kinderen, helpende handen en lachende gezichten. Op de foto merk je de groep in de Graalkapel in Monsalvaet vlak na een bezinningsmoment.