Seniorenfeest OKRA Bredene

Op dinsdag 21 november kwamen 180 OKRA-leden naar De Caproen voor het jaarlijkse seniorenfeest. Vele senioren en senioritas waren er vroeg bij om een leuke plek te vinden. Voorzitter Marnix sprak stipt om 12.00 u. het welkomstwoord uit.

Lekker, lekker, lekker!
Daarna was het wachten op de soep. Het was een heerlijk  groentesoepje en wie niet genoeg had met één bord werd probleemloos bijgevuld.  Dan was het even wachten tot de hoofdschotel eraan kwam. Kalkoenfilet met groentjes en fruit, peertjes, druifjes, rode besjes,  een halve perzik en een gestoofde witloofstronk samen met knapperige kroketjes. Het smaakte uitstekend. Traiteur Standaert had weer eens getoond wat hij kon.  Er volgde nog een dessert, bestaande uit koffie of thee met een lekker stuk fruittaart. Tegen 15.00 u. was alles naar binnen gewerkt en volgde er een pauze.

Viering 100 jaar Wapenstilstand
Rudy Van Avermaet nam de tijd om ons even uitleg te geven over de viering van 100 jaar Wapenstilstand in Bredene onder de naam Waterfront. Op 29 juni 2018 zal een lint van 3000 bootjes gevormd worden tussen Oostende en Zeebrugge (21 km). Op elk bootje varen 2 personen mee. Bredene krijgt 535 bootjes te bemannen. Onder getoeter van de redders, stappen de vaarlui door het water tot op kniehoogte het bootje in.  In Bredene zijn er drie opstapplaatsen voorzien: de Twins, Astrid en  Hypodrome. Er zal een helikopter rondvliegen om alles te filmen.

Show met Rita en Johny
Toen was het tijd voor de show. Zangeres Rita Maya en accordeonist Johny zorgden voor heel wat leuke liedjes en accordeonmuziek.  Rita zong  Franse, Vlaamse, Duitse en Engelse meezingers. Ze had vooral een voorkeur voor de Franse chansons, maar die waren door iedereen gekend en de hele zaal zong mee. Johny was een echte virtuoos op de accordeon en Rita zong met een klare en duidelijke stem. De zaal was dolenthousiast, zong mee en zwaaide met armen en benen. Johny speelde solo een scottisch en er waren 10 koppeltjes die netjes op een rij het dansje uitvoerden op de tonen van Johny’s accordeon. Ook bij de andere liedjes waren er altijd danslustigen.
Tegen 17.00 u. waren ze klaar met hun optreden. Iedereen verliet tevreden de zaal. Alleen de OKRA-medewerkers hadden nog wat werk om alles op te ruimen. Het was een leuke namiddag geweest  met tevreden senioren en senioritas.
(Karel Fischer)

Startdag vormsel St.-Jozef en St.-Rikier

Bijna alle 53 vormelingen waren aanwezig op de startdag – © Kevin Flander

Op zaterdag 11 november kregen de vormelingen van St.-Jozef en St.-Rikier hun eerste voorbereidingsmoment. Aan de hand van verschillende opdrachten werden diverse thema’s geraakt. Zo werd in de ochtend een volledig spel rond ‘vrede’ gegeven, naar aanleiding van Wapenstilstand, waarbij alle opdrachten in het teken van vrede stonden. Op die manier konden de vormelingen hier kennis mee maken vanuit verschillende invalshoeken. Het middagmaal werd met z’n allen ter plaatse verorberd.

In de namiddag werkten de vormelingen in hun eigen vaste vormelingengroepje. Met dit groepje gaan ze een volledig jaar op stap. Alle vormelingen kregen vier sessies. Een sessie ‘zang’ waarbij ze kennis maakten met de liederen ‘Geest van hierboven’ en ‘Hevenu Shalom Aleichem’, een sessie ‘crea’ waarbij de vormelingen een vredesduif maakten, een sessie ‘teambuilding’ om de groepssfeer aan te scherpen en ten slotte een sessie ‘vertrouwen’ waarbij ze door verschillende theoretische en praktische opdrachten het begrip beter leerden kennen.

Nadien zakten ze af naar de St.-Jozefskerk waar ze samen vierden. Ook de viering stond in het teken van de ‘vrede’. Hun vredesduifjes kregen er een plaats, een toneelstukje ‘De man die naar vrede zocht’ werd opgevoerd, schuld- en voorbeden werden aangebracht en ze zongen samen hun lied ‘Hevenu Sjalom’. Een fijne start voor wat een fantastisch werkjaar moet worden.

Meer foto’s vind je via www.vormselwerking.be

Het ‘vertrouwen’ op weg naar het vormsel is van essentieel belang – © Kevin Flander
Met waardeloos materiaal werd een vredesmonument geknutseld – © Kevin Flander
De vormelingen werden actief betrokken bij de viering in de kerk – © Kevin Flander

Aankomst van de Sint op de Vuurtorenwijk

Zaterdag 18 november arriveerde de Sint per boot aan de Hendrik Baelskaai. Daar stonden heel wat kinderen hem op te wachten en met de fanfare op kop vertrok hij daarna in een koets naar Zaal Vuurtoren, waar nog een prachtig optreden van Theater Spoor 6 voorzien was. Hartelijk dank aan KWB Vuurtoren, Davidsfonds Vuurtoren en de Werkgroep Vuurtoren voor de organisatie!

Startweekend vormelingen St.-Antonius in Tiegem

Van vrijdag 17 tot zondag 19 november trokken onze vormelingen en catechisten naar het prachtige Tiegem om daar 3 dagen samen te leven, te spelen, te zingen en elkaar te leren kennen. Op de berg kenden we Goddelijke en dankbare momenten, genoten we van het samenzijn en konden ook heel wat catechese en Jezus’ blijde boodschap doorgeven. Met heel veel dank aan onze catechisten, begeleiders en koks!

Samana Bredene – Podologie in een notedop

Op 15 november waren 50 langdurig zieken met hun begeleiders om 14 u. samengekomen in het CM-trefcentrum “Ter Sydelinghe” in Bredene voor een uitleg over voetproblemen. Een podoloog onderzoekt en behandelt voetklachten. Iedereen kan bij een podoloog terecht voor grote of kleine problemen aan de voet, zoals dikke of ingegroeide teennagels, pijnlijke kloven, behandeling van wonden, advies over geschikte schoenen enz.
Lotte Fouvry, ‘n 25-jarige podologe uit Vlamertinge, die drie jaar gestudeerd had aan de Arteveldehogeschool in Gent, was naar ons toe gekomen om dat eens allemaal duidelijk uit te leggen.

Podologe Lotte aan het woord
Na een welkomstwoord door voorzitster Cecile Verstraete, nam Lotte het woord en legde ons duidelijk en met de hulp van haar computer met weergave op groot scherm, alle voetproblemen duidelijk uit. Hamertenen, likdoorns (eksterogen), platvoeten, holle voeten, schimmelinfecties, wratten, alles kwam aan de beurt. Na een uurtje was Lotte klaar en was het tijd voor een pauze.

Koffie met gebak
Bij het binnenkomen waren de drie lange tafels al gedekt en voorzien van kopjes, melk en suiker. Tijdens de pauze kwamen de medewerkers van Samana rond met voor iedereen een appelgebakje en koffie of thee. Lotte ging rond aan de tafels om wie vragen had, een antwoord te geven. Toen iedereen klaar was met koek en koffie ging ze weer aan de slag.

Zijn er nog meer vragen?
Na de koffie had Lotte nog tijd voor het beantwoorden van meer algemene vragen. Doordat zij langs de tafels rondgelopen had, waren er niet veel vragen meer te stellen.  Er werd nog flink wat nagebabbeld en tegen 16 u. verliet iedereen welgezind en op goede voeten het zaaltje. Dankjewel Samana en medewerkers, we hebben heel wat bijgeleerd.
(Karel Fischer)

Geslaagde generale repetitie voor 30e Volkszangfeest

Foto J. Stubbe

Voor de 29e keer zongen al goe kadullen op 10 november in de Cappelrie oude Vlaamse volksliedjes. Een gemotiveerde ploeg confrériegezellen stoomde de Cappelrie – de zaal, de keuken en de bar – klaar. Muziekinstrumenten werden bovengehaald en afgestoft … Ocarina, Davidsfonds, KVLV, Vl@s en Confrérie stonden dan ook tijdig klaar om de vroege en de wat latere zangvogels hartelijk te ontvangen. Ook na afloop was alles met vereende krachten in een mum van tijd weer opgeruimd.

Goed voorbereid en met een grote en enthousiaste delegatie Demuynckjes en Ocarina’s, van heinde en verre overgewaaid, vierde de gilde het feest van het lied. De vrolijke musici gaven weer het beste van zichzelf en uit volle borst zongen jong en oud de pannen van het dak. Jef, Jacob, Annemarie-Katrien, Bobbejaan en Roeland, de boer en de reus, de kwezelkens, een spinnend wuf en een Neder­landse Amerikaan, de infanterie, schuintamboers en zeerovers, allemaal gezworen kameraden, waren er graag bij om samen met Confrérie & Co over zee te gaan en de duinen, de torre van Ostende, de Kempen en de hei te bejubelen in alle mogelijke toonaarden. Het koor en Germain in gepaste outfit op kop.

En waarom zouden ze niet mogen een pintje drinken, zonder daarom een dronkaard te zijn? De barmannen en -vrouwen hadden de handen vol om alle dorstigen te laven. Als echte West-Vlamingen hebben alle aanwezigen zich, samen met de aan­ge­spoelden, weer gejeund: een ge­slaagde generale repetitie voor de dertigste editie van het volks­zang­feest, op zaterdag 10 november 2018?
(Sissi Devlieger)

Foto J. Stubbe
Foto J. Stubbe

11.11.11.-actie op de Vuurtorenwijk

Zaterdag 11 november mochten we 29 jongeren verwelkomen voor onze jaarlijkse actie van 11.11.11 op de Vuurtorenwijk. “Onderweg naar beter. Allemaal mensen” was de campagneslogan 2017. Ook al regende het, toch trokken onze jonge gasten met enthousiasme door de straten en verkochten er postkaarten, truffels, chocolade en stiftjes. We verkochten uiteindelijk voor 842,10 euro. Dankjewel en proficiat aan alle helpertjes!

 

Eerste communie: infoavonden St.-Jozef en St.-Rikier

Op 6 en 9 november vonden heel wat ouders de weg naar de infoavond voor de eerste communie in respectievelijk de Cappelrie en de St.-Jozefskerk. Bij het binnenkomen kregen de papa’s en mama’s enkele letters met een cijfer op. Volgens het Scrabble-systeem moesten ze de woorden ineen puzzelen en zo verkregen ze in het midden het woord ‘eerste communie’. Dit woordenraster was een perfecte weergave van waar eerste communie voor staat en meteen ook de inhoud van het ganse werkjaar.

Eerst stonden we nog even stil bij de betekenis van de woorden uit het raster. Johan verwees naar het doopsel en de (doop)belofte die ouders uitgesproken hadden. Ouders kunnen in alle vrijheid kiezen om hun kinderen te laten dopen, maar als ze hen laten opnemen in de geloofsgemeenschap houdt dit wel een engagement in. Dit kunnen ze tonen door samen met hun kinderen op weg te gaan, bv. tijdens dit werkjaar. Vervolgens werd het belang aangetoond van de samenwerking tussen school, parochie en gezin. Samen zorgen we ervoor dat kinderen kunnen groeien in hun geloof. We nemen hen mee in ons geloofsverhaal. Maar dit vraagt openheid van kinderen én ouders om Jezus toe te laten. Deze openheid maakt het voor kinderen mogelijk om Jezus echt te ontmoeten in dat eerste stukje brood. Tot slot werd een kleine tip van de sluier opgelicht rond het thema van de eerste communieviering.

In een tweede deel overliepen we kalender. Omdat de kerk van St.-Rikier een tijdje niet beschikbaar zal zijn, worden een aantal vieringen met beide groepen samen gepland in de St.-Jozefskerk. Een verder samenwerking dringt zich op… op weg naar pastorale eenheid!

Op het einde van de avond schreven ouders hun kinderen definitief in bij een glaasje en werd nog wat nagepraat. Op 19 mei doen 40 kinderen hun eerste communie in de kerk van St.-Jozef. Op 20 mei zijn er 19 eerste communicanten in St.-Rikier. ‘Kom er bij’ zegt Jezus ook tot hen.
(Marleen en Johan)

 

Eerste algemene vergadering van vzw Welzijnsschakel De Caproen

Woensdag 25 oktober waren we met twintig op onze eerste ‘officiële’ algemene vergadering in de Kapelzaal van het parochiaal centrum. Het was er gezellig warm. Mensen in de weer om de zaal klaar te zetten, koffie te maken, taarten te scheppen, druivensap te maken en de bijeenkomst in goede banen te leiden.
Er werd heel wat bijgepraat en uitgewisseld. En onder de slogan ‘iedere stem telt’ stelden we onze eigen ideeënbundel samen die we binnenkort gaan meegeven met de Bredense politici.
We zijn alvast van plan om onze stem te laten horen. Waarbij we vooral streven naar een warme gemeente met aandacht en zorg voor mensen in kwetsbaarheid.

Lekkers bij KVLV

Op 30 oktober hadden we onze laatste kooksessie van dit jaar, namelijk een feestmenu onder begeleiding van Ria Colaert. We maakten eerst een heerlijke soep van pastinaak en broccoli. Als voorgerecht hadden we een brickdeegtaartje met geitenkaas en vijgen. De hoofdschotel werd een hertensteak met hazelnoot-peterseliesaus met daarbij gewokte bloemkoolroosjes. Als dessert een lekkere witte chocolademousse met carpaccio van ananas. Van dit alles hebben we rijkelijk kunnen proeven. En of het lekker was! Alle 25 aanwezigen trokken zeer tevreden naar huis met in het achterhoofd de wens om met de komende feesten ook zoveel lekkers te kunnen op tafel zetten.