Nieuwjaarsfeest KWB Vuurtoren

Onze KWB viert de laatste zaterdag van januari als laatste wellicht Nieuwjaar. Telkens een gezellig samenzijn met een lekker etentje en dansgelegenheid achteraf. Proficiat aan het bestuur voor de blijvende inzet om gezinnen op de Vuurtorenwijk regelmatig samen te brengen en zo de vriendschap op de wijk te bevorderen.

 

Nieuwjaarszoeteke in zaal Cappelrie op ’t Dorp

Nieuwjaarke-zoete, het varken heeft vier voeten, twee flaporen en een krullenstaart. ’t Is zeker 25 euro waard.

Op zondag 21 januari waren 52 parochianen van de federatie Bredene-Vuurtoren bijeengekomen om eens samen Nieuwjaar te vieren. Het feest startte om 11 u. in de St.-Rikierskerk met een dankviering, opgeluisterd door het Sint-Rikierskoor onder leiding van Marc Celis. Na de mis was er tijd voor een aperitiefje achterin de kerk. Er werd Nieuwjaar gewenst en er was tijd voor een flinke babbel. Daarna spoedde iedereen zich naar de zaal Cappelrie voor de Nieuwjaarsmaaltijd.

Lekker, lekker, lekker!

Het varken met zijn vier voeten was er niet bij. Traiteur Marc Standaert had gezorgd voor kalkoenfilet met witte druiven, ananas en kroketjes. Vooraf kregen we een romig soepje met broccoliroosjes Achteraf was er dan nog koffie met een flink stuk taart. Het zag er allemaal erg lekker uit en dat was het ook, beter dan dat varken met z’n krullenstaart zou geweest zijn en zeker 25 euro waard. Om 13 u. had iedereen een plaatsje gevonden aan de mooi versierde tafels. Priester Dirk Spanhove nam het woord, heette iedereen welkom, wenste allen een vreugdevol nieuw jaar en een smakelijke maaltijd. Hij sprak het gebed bij het eten uit en gaf ons de zegen. Zo kon voor iedereen het tafelen beginnen. Lekker eten, flinke babbel, glaasje bier, water, fruitsap of wijn. De tijd vloog voorbij en tegen 16.30 u. was het zover. Alles was met smaak naar binnen gewerkt. Het regende heel lichtjes, maar echt koud was het niet. De auto in en hup… naar huis. Het was een leuke namiddag geweest, dank zij Cecile en haar medewerkers.
(Karel Fischer)

 

 

Algemene ledenvergadering OKRA Bredene

Een demonstratie yoga uitgevoerd door Patricia Vertriest, Nadine Machtelincks, Marie-Jeanne Delanote en Dany Vandepitte.

Op dinsdag 16 januari stond teamleider Marnix Van Egroo om precies 14 u. op het podium om de 134 OKRA-leden te verwelkomen die kwamen luisteren naar de plaatselijke werking voor het jaar 2018. Ze werden al meteen verwend met koffie of thee en met lekkere harde nieuwjaarswafeltjes (lukken). “Zet je nere en it e lukke”. Na de koffie nam Rudy Van Avermaet, de zorgverantwoordelijke, het woord om de financiële toestand van OKRA-Bredene even toe te lichten.

Yoga-demonstratie
Yoga, uit het  hindoeïsme afkomstig, leert met bepaalde bewegingen de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen. Yoga-meester Frans Vanneste, had vier yogabeoefenaars gevraagd om onder zijn leiding wat yogaoefeningen te tonen aan de OKRA-leden. Vier mensen voerden de richtlijnen van Frans perfect uit. Zo had iedereen nu eens een idee waar yoga precies voor staat en welke oefeningen je kan uitvoeren.

Me goant e ki zeggen in ’t Ostèns
Na een korte pauze, waarin de dorstige kelen konden gelaafd worden,  nam Roland Desnerck het op om ons met Oostendse spreuken en gezegden  te verrassen. “Oet je mule of ‘k gon me nand gebruukn” (Zwijg of je krijgt een pak slaag). ”Ej dust, mak daj ‘t gat van de kanne kust.” Roland heeft verschillende boeken over het Oostendse dialect geschreven o.a. 2 woordenboeken: één met trefwoorden in ’t Nederlands en vertaling in ’t Ostèns. En andersom: trefwoorden in ’t Ostèns, omgezet in ’t Nederlands. Na zijn optreden verlootte hij drie woordenboeken. Er werden geen lotjes uitgedeeld, nee, hij riep een geboortedatum en wie op die dag jarig was, kreeg een boek. Er werden er ook nog een paar verkocht. Tegen 17 u. was Roland klaar met zijn optreden en was het tijd om de inwendige mens te versterken.

E stute met boerespe
Twee flinke boterhammen met 2 grote sneden boerenhesp werden verdeeld door de medewerkers en daarbij was er voor iedereen een flesje bruine of blonde Leffe. Wie dat niet lustte kreeg iets anders. Sommige eters beweerden dan ze liever varkenshesp aten dan boerenhesp. Maar ze speelden toch alles binnen. Het was ook zeer lekker. Tegen 18 u. waren de borden leeggegeten en trok men beetje per beetje naar huis terug. Bedankt OKRA en medewerkers: ’T was weer e ki stief gèèstig gewist
(Karel Fischer)

 

 

Afscheid van voorzitter Sint-Rikierskoor

Jacques Tousseyn nam afscheid als voorzitter van het Sint-Rikierskoor

Bij de jaarwisseling nam Jacques Tousseyn wegens zijn  hoge leeftijd ontslag als voorzitter van het Sint-Rikierskoor. Hij werd door de koorleden verdiend gehuldigd.

Na ruim een kwarteeuw de leiding ervan te hebben genomen nam Jacques Tousseyn onlangs om reden van zijn hoge leeftijd ontslag als voorzitter van het Bredense Sint-Rikierskoor. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het koor werd hij terecht gehuldigd voor die jarenlange inzet. Het was de pas verkozen nieuwe voorzitster Liliane Vanleenhove-Hoste die namens het koor de huldewoorden uitsprak. In haar toespraak schetste zij ook kort de geschiedenis van het Sint-Rikierskoor waarvan Jacques mee aan de wieg stond. Vervolgens kreeg Jacques een mooi cadeau van het koor: een fraaie siersteen met daarin een passende boodschap gebeiteld. Uiteraard vergat het koor ook niet Jacques’ vrouw, Leona, in de hulde te betrekken. Ook zij kreeg een mooie bloementuil. Jacques nam afscheid als voorzitter, maar hij blijft wel nog meezingen in het koor. Zingen is nu eenmaal zijn grote liefde.

Nieuwe voorzitter voor Sint-Rikierskoor

 

Het bestuur van het Sint-Rikierskoor verkoos Liliane Vanleenhove-Hoste tot opvolger van voorzitter Jacques Tousseyn.

Door het ontslag als voorzitter van Jacques Tousseyn (zie afzonderlijk artikel) moest een nieuwe voorzitter verkozen worden. Het bestuur koos er eensgezind voor die taak aan Liliane Vanleenhove-Hoste toe te vertrouwen. Zij blijft ook penningmeester, een functie die ze al vele jaren op zich nam. Door het weggaan van Jacques Tousseyn als bestuurslid kwam er uiteraard een plaats vrij in het koorbestuur. Koorlid Steven Billiouw was, tot ieders vreugde, bereid die plaats in te vullen.
De nieuwe samenstelling van het bestuur gaf aanleiding tot herschikking van de functies. Die zien er als volgt uit: voorzitter en penningmeester: Liliane Hoste; ondervoorzitter en materiaalmeester: Willy Inghelbrecht; secretaris: Francine Van Eessen; public relations: Christine Malfait; ICT: Steven Billiouw; dirigent: Marc Celis.

Meer info: PR-verantwoordelijke Christine Malfait – 0478 23 28 57

Naamopgave voor vormelingen in St.-Theresia

Op zaterdag 13 januari waren onze vormelingen te gast in de kerk voor de naamopgave. Het werd een stemmige gebedsviering waarin de relatie ouder – kind centraal stond. Eerst keken we naar een filmpje over de Verloren Zoon en daarin konden de vormelingen wel afleiden hoe vergevingsgezind ouders wel kunnen zijn. Daarna mochten ze hun naam aan de kerk bekend maken en eveneens de betekenis ervan meedelen. Als slot werd nog een kaarsje ontstoken waarop de naam van iedere vormeling staat. Daarover gaf diaken Rudy nog een korte bezinning en werden ouders en kind (eren) verrijkt het weekend ingestuurd.

Afscheid van Monique bij liturgische werkgroep St.-Theresia

Op dinsdag 9 januari vergaderde de liturgische werkgroep voor het eerst in 2018. Het werd een vruchtbare vergadering waarin de Lichtmisviering werd doorgenomen en de verdere activiteiten van het voorjaar werden aangebracht. Ook werden 2 nieuwe leden verwelkomd en de taken van de verschillende mensen vastgelegd. Vooreerst hebben we diaken Rudy Weyne die als parochiale coördinator ook een rol speelt bij de liturgische werkgroep. Linda Depuydt werkt samen met nieuwkomer Micheline Cordier aan het aankleden en versieren van de kerk. Martine Van Hyfte is verantwoordelijk voor de lectoren en ook de verslaggeefster van onze vergaderingen. Patricia Vertriest is de verantwoordelijke voor de liturgie, de christelijke meditatie  en het gelegenheidskoor. Rob Geryl hoort erbij als koster en duivel-doet-al. Jeannot van Hille tenslotte is ook nieuwkomer en verantwoordelijk voor de communicatie van de parochie, zorgt ook voor de link van de groep met de federatie. Na het vergaderen werd afscheid genomen in stijl van Monique Hollevoet: 20 jaar lid van de werkgroep en we kennen haar als een zeer gedreven, talentvol maar ook bescheiden mens. Monique deed haar taak in alle stilte maar wel met veel kennis van zaken. Bedankt Monique om je jarenlange inzet en we wensen je het beste toe.

Na het smullen van de feesttaart werd het dan tijd voor een passende foto bij het altaar.

Nieuwjaarsfeest KVLV Bredene

Nadat we het oude jaar feestelijk uitzwaaiden, was het op maandag 8 januari tijd voor een feestelijk begin van 2018. Zo’n kleine dertig KVLV-dames waren op post in Bistro Molendorp voor een feestelijke namiddag. We startten de namiddag met een glas bubbels en heerlijke hapjes, begeleid door onze nieuwjaarswensen. Hilda had een nieuwjaarsbrief gemaakt waarmee ze ons voor het nieuwe jaar al het beste toewenste. Ze werd zelf in de bloemetjes gezet voor haar jarenlange inzet voor KVLV Bredene en in het bijzonder voor haar 10-jarig voorzitterschap. Daarna kregen we Annelies’ zelfgemaakte appeltaart voorgeschoteld met koffie of thee naar hartenlust. Overheerlijk!

KVLV gaat dit jaar verder met de kookdemonstraties in de namiddag maar er staan ook een aantal avondactiviteiten op het programma o.a. op 29 maart een avond rond Wellness en Beauty in Ter Sydelinghe. We werken ook samen met CM Bredene en KVLV Vlissegem om zo het aanbod uit te breiden. We hopen zo nieuwe mensen te mogen ontmoeten op onze KVLV-activiteiten. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van KVLV Bredene of via melibij@telenet.be.
(Christel)

Vreugdevolle nieuwjaarsviering in de federatie

Op zondag 7 januari vierden we voor het eerst met onze 4 parochies samen. Het werd een bijzonder warme viering en een deugddoende receptie achteraf. We zagen niets dan blije en tevreden gezichten. Elkaar eens meer ontmoeten, was de bedoeling en iedereen kon getuigen dat dit echt gelukt is. Dank je wel aan iedereen die de stap heeft gezet, die erbij kon zijn of die meegewerkt heeft achter de schermen.

Kerstviering in St.-Theresia


De viering op 24 december om 17 u. verliep bijzonder sfeervol en dit voor een volle kerk. We zijn blij dat de mensen nog op feestdagen de weg naar de kerk vinden en sfeervol meebidden en vieren. Dat het zo mooi was , is zeker te danken aan de inzet van ons gelegenheidskoor. Deze mensen hebben elk jaar weer de moed om de oude kerstliedjes in te oefenen en ze bijzonder mooi te brengen. De kerstsfeer zit er onmiddellijk in. Ook de liturgische werkgroep mogen we niet vergeten. Samen met Rob versierden ze de kerk bijzonder mooi. Wie er binnenkwam werd meteen ondergedompeld in de sfeer van Bethlehem ten tijde van de geboorte van Jezus. Nog eens proficiat aan allen die hebben meegewerkt!


 

Herders, Hij is geboren… aan de Visserskapel

Komt allen tesamen, jubelend van vreugde (foto J. Stubbe)

Op tweede kerstdag heetten Ocarina, het Davidsfonds en de Confrérie van ’t Vynckx- en Woutermansambacht meer dan tweehonderd mensen van goede wil welkom, verzameld rond de kerststal aan de Visserskapel, om samen kerstliederen te zingen. Van een witte kerst was er geen sprake. Maar de zon was evenmin van de partij: even voor vier uur in de namiddag pakten donkere wolken zich samen boven de Visserskapel. Een stevige wind stuurde ze door. Het bleef droog. Gelukkig maar. Warm ingeduffeld, dicht opeen en zingend uit volle borst hielden de aanwezigen de kou zoveel mogelijk op afstand. Met warme chocolademelk en Glühwein werd geklonken op de geboorte van het kerstekind. De lekkere lukken van Georges smaakten heerlijk, als voorbode van een hopelijk gelukkig nieuw jaar. Een uurtje na afloop vielen de eerste regendruppels uit de lucht …

Herders, speelt op uw feestschalmeien (foto J. Stubbe)
’s Morgens werden de banken gepoetst en werden tenten opgezet en versierd. Vele handen maken licht werk…

 

 

 

 

 

 

 

Wie komt hier ons ruste storen, in het midden van de nacht? (foto G. Vanleenhove)

 

 

 

 

 

 

 

Met de beste wensen voor een gelukt 2018!