Kruisoplegging vormelingen St.-Rikier

Deze 13 jongeren krijgen op zondag 13 mei om 11.00 u. het vormsel toegediend door bisschop Lode Aerts: Dylan Barbaix, Aeneas Carlier, Zeüs Coopman, Zorion Coopman, Enya Declerck, Maxim De Zutter, Thibo Monteny, Lotte Timmerman, Sam Van Houtte, Dion Van Puymbrouck, Corneel Vanslembrouck, Aster Van Thomme, Lara Verleye

Op zondag 22 april zetten de 13 vormelingen van St.-Rikier een belangrijk stap in hun voorbereiding op het vormsel en kregen ze een kruisje opgelegd als teken van hun christen zijn. Bij het begin van de viering volgden zij ‘goede herder’ Nicolaas en kreeg hun kaarsje een plaats bij het speciaal voor de gelegenheid gemaakte kruis van Taizé. Want Jezus, de herder, was ons en deze jongeren tijdens de viering tot voorbeeld. Verbonden met God en met de mensen rondom hen, staan zij op een kruispunt in hun leven en moeten ze kiezen welke weg ze inslaan. Met hun kruisje worden ze blijvend herinnerd aan hun keuze voor Jezus. ‘Geef ons liefde, vreugde, vrede, vriendschap, hoop, kracht en geloof’ klonk het uit hun monden tijdens het verzoeningsmoment. Tijdens de eerste lezing vertelde Johan het relaas van de eerste christenen op zoek naar een symbool om hun geloof uit te drukken. De vis, het brood en de druivenrank haalden het net niet, maar wel het kruis, niet als symbool van mislukking maar als teken van overwinning en leven. Na het evangelie van de ‘Goede Herder’ werden de ouders en de vormelingen rond het altaar gevraagd. De kruisjes werden gezegend en na de belofte vanwege de jongeren om het kruisje met fierheid te dragen, Zijn spoor te volgen en zich als herders in te zetten voor elkaar mochten de ouders het kruisje om de hals hangen. Zo toonden de mama’s en papa’s dat zij hun kinderen willen voorgaan en begeleiden in het geloof. Gebeden werd er nadien voor alle ouders dat zij goede herders mogen zijn voor hun kinderen, en in het kader van roepingenzondag voor alle priesters en diakens en allen die tijd en energie stoppen in hun engagement voor de Kerk. Een moment van verbondenheid met alle vrienden van Jezus volgde nog bij het Onze Vader. Op het einde van de viering sprak een vormeling nog de wens uit om ‘blijvend vol te houden voor Jezus te kiezen, te luisteren als we geroepen worden en herder te zijn en zorg te dragen voor elkaar’.

Paasfeest OKRA Bredene

Op dinsdag 17 april was De Caproen goed gevuld met 145 Okra-leden. Om 14 u. stipt nam teamleider Marnix Van Egroo het woord. Hij wist ons o.a. te zeggen dat de geplande midweek uitstap in september wegens onvoorziene omstandigheden niet zal doorgaan.

Gebedsdienst
Het Paasfeest werd geopend met een gebedsdienst met priester Dirk, Maria Vercruysse en Rudy Van Avermaet. Met een lied van Willem Vermandere en met eentje van Herman Van Veen, werd het verhaal van Jezus verteld. De dienst werd afgesloten met een dankwoord van de teamleider, die een applaus vroeg voor priester Dirk. Daarna kwam Pol Vanderghote die een brief voorlas van de bejaardenvereniging in Bangledesh over wereldsolidariteit. Er volgde wat later een omhaling voor Bangladesh.

Koffie, thee en taart
Voor iedereen was er een flink taartje met vruchten voorzien. Er was ook koffie en thee naar wens. En een halfuurtje later was het de buurt aan trio Miljan, die de namiddag zou opvrolijken met leuke volksmuziek. Het trio bestond uit Ludmilla Terentiouk die cymbalom speelde, Jan Lefebvre, accordeonist en zanger en als derde man was er Hendrik Wanzeele die de contrabas bespeelde. Ze brachten heel wat aangename en leuke liedjes uit Rusland, Roemenië, Slovakije en na de pauze brachten ze nog Tirolermuziek, Weense walsen en operettemelodieën. De cymbalom is een snaarinstrument afkomstig uit Hongarije, dat bespeeld wordt met twee hamertjes en het ligt op een tafel. Ludmilla bespeelde de cymbalom met veel klasse en de accordeonist-zanger had een geweldige stem.

Lekkere paaskoeken
Stilaan kwam de honger opzetten en dat werd opgelost door iedereen te voorzien van twee lekkere paaskoeken met koffie of thee naar believen. Wat niet opgegeten werd kon meegenomen worden en zoals gewoonlijk gebeurde dat ook. Tegen halfzes was iedereen verzadigd, liep de zaal leeg en konden we naar huis in schitterend lenteweer. Er was wel nog wat werk aan de winkel voor de medewerkers, die alles nog moesten opruimen. Dank je wel OKRA, het was weer eens een leuke namiddag geweest.
(Karel Fischer)

 

 

Paasfeest OKRA Vuurtoren

Donderdag 5 april – Het OKRA-paasfeest begon zoals altijd met een moment van bezinning, klaargemaakt door priester Dirk en Willy. Als we Pasen vieren, dan vieren we de verrijzenis van Jezus. Het brandend lichtje dat we kregen bij het binnenkomen, verwees naar die verrezen Jezus en die hopelijk een klein lichtje mag betekenen in ons verder leven als oudere! Willen wij hopen dat de 91 aanwezige leden wat licht, wat leven hebben ontvangen… Het was opvallend stil en rustig tijdens die bezinningsmomentjes, ook wanneer we Stef Bos’ lied beluisterden: ‘al weet ik dat ik nooit zal weten wie ik ben, ik weet dat JIJ er bent … en dat maakt van mij een beter mens!’ Wij mochten zitten aan rijkversierde tafels… en dan was er koffie bij een bordje met gevarieerde snoepjes! Intussen speelde en zong onze muzikant Johnny alsmaar door en die blijkbaar weinig aandacht kreeg van de feestvierders. Ook het dansen was maar povertjes, niet als naar gewoonte! De traditionele tombola kreeg wel meer aandacht: spannend! Heb je prijs? De ene al meer dan de andere! Denise mocht de eerste prijs uitkiezen en dat was nog niet genoeg, haar andere twee nummers werden ook uitgeloot… en dan mochten we, bij een zelfgekozen drank, smullen van allerlei breughelstukjes op een groot bord. Rijkelijk! té veel? Heel wat verdween in de “sjakosj”! Nu kwam er ook meer schot in het dansen en daar kwam zelfs een tafel-servettenzwaai bij te pas. Zonder een paasgeschenk mochten we niet huiswaarts keren… en dan kwam de grote opruim en opkuis, waarvoor ook aan allen onze gewaardeerde dank!
(Willy)

Laat ons dankbaar zijn om OKRA die ons vandaag drie dingen aanbood: bezinning, ontmoeting en ontspanning!

Paasviering Samana Bredene

Op 7 april verwelkomde Samana Bredene 113 personen in De Caproen voor de jaarlijkse paasviering. Voorzitster Cécile heette iedereen welkom, en in het bijzonder priester Nikolaas, die onze federatie komt versterken en mocht voorgaan in de eucharistie op onze voorjaarsviering. Deze viering stond nog in het teken van Pasen: laat ons niet ontmoedigd zijn maar laat het vuur in ons blijvend branden. In de homilie vergeleek priester Nikolaas de hoofdfiguren die het lege graf vonden met mensen van nu. Maria Magdalena had als eerste gezien dat het graf leeg was, ze liep snel weg om het anderen te vertellen. Ook wij reageren soms zo en willen alles vlug doen. Petrus zoekt er in eerste instantie een wetenschappelijke verklaring achter. Ook wij hebben geleerden die alles een wetenschappelijke uitleg willen geven. En dan was er Johannes die geloofde wat voorspeld was in de Schriften: geloven zonder te zien. Nikolaas, je bracht het er schitterend vanaf, de begeleiding met je gitaar gaf het geheel een stemmige sfeer.
Na de viering was er koffie met paasgebak en tijd voor een gezellige babbel. Rond 15.30 u. bracht Lionel Dekeyser ontspanning met moppen, sketches en verschillend typetjes. Het was lachen geblazen! Hier was er een pauze voorzien en gaf Dirk Declerck toelichting over de komende activiteiten. Om 17.30 u. was de show ten einde en tijd voor het avondmaal. Om 18 u. werd iedereen een goede thuiskomst toegewenst en tot de volgende activiteit!  (Rita Vanhaelst)

Kruisweg met leerlingen Don Boscoschool

Op vrijdag 30 maart kwamen de leerlingen van de Don Boscoschool samen in de St.-Jozefskerk om het passieverhaal van Jezus op een heel originele manier te ondergaan. Kinderen van het 5e leerjaar brachten op pakkende wijze de 14 staties van de kruisweg in beeld. Aan de hand van ‘tableau vivants’, levende schilderijen, werden de laatste uren van Jezus geschetst waarbij naast het beeld telkens een tekst voorgelezen werd. Eenvoudige, korte teksten, gezien vanuit de ogen van een kleine jongen uit Jeruzalem, die het allemaal van heel dichtbij meemaakt. Deze speciale ‘kruisweg’ grijpt enkel plaats in de jaren dat de Goede Week niet in de vakantie valt. Hierbij enkele foto’s die getuigen van dit mooie tafereel.

 

 

 

Vormelingen Bredene-Vuurtoren in de kijker

In het weekend van 12 – 13 mei 2018 vieren wij in de federatie het heilig vormsel. Op zaterdag (Duinen en Sas) is priester Pierre Deleu de vormheer. Op zondag (Vuurtorenwijk en Dorp) komt onze bisschop Lode Aerts.

Sint-Antonius (Vuurtoren)
V.l.n.r. bovenaan: Lina Dewaele, Giovanni De Wispelaere en Vaughn Beernaerts. Onderaan: Hulpcatechist Johan Maertens, Alexander Hautekeete, Tiana Van Eecke, Jade Vanderschaeghe en catechist Wendy Brissinck
V.l.n.r. bovenaan: Luna Blomme, Isis Dehoorne, Lysander Versweyveld, catechist Brigitte Dekee en hulpcatechist Gildas Cambia. Onderaan: Siebe Caroen, Karel Grymonprez, Maddox Van Herreweghe en Jayden Stubbs

 

V.l.n.r. bovenaan: Jana Everaerd, Laena Van Houcke, Britt Willem en hulpcatechist Peggy. Onderaan: Kacper Kondracikowski, Robrecht Molleman en catechist Johan Devoldere. Ontbreekt op de foto: Anaïs Jonckheere
V.l.n.r. bovenaan: Hulpcatechist Willy Cogghe, Merit Housaer, Meagan Lannoye. Onderaan: Paulien Moyersoen, Meagan Lannoye, Berd Ovenden en catechist Viviane Verleene. Ontbreekt op de foto: Karen Debreyne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint-theresia (bredene-duinen)
De vormelingen van St.-Theresia: Annys Eileen, Boucquez Lien, Croes Maithé, Decru Iris, Decru Lize, De Putter Vic, De Wolf Jentho, Dufour Brent, Gunst Luka, Knockaert Elina, Luyckx Lauren, Meul Andrea, Peeters Nienke, Seynaeve Luna, Steen Tibo, Vandenabeele Hannah, Van Droogenbroeck Penelope, Vanhove Robbe, Verleene Kobe, Vermeylen Femke, Van Hoey Kenzo, Sercu Anouk, Berckmans Xander, Piolon Tine, Jacobs Aminta, Keters Amber, Keters Jade, Michiels Zoë, Neirynck Mickey, Rodgerson Rune, Simi Alessandra
sint-jozef (bredene-sas)
Bovenste rij: Robbe, Naym, Amy, Lilly, Tiemen
Onderste rij: Alizee, Keano, Chiel, Dante, Kimberly
Bovenste rij: Stephano, Eliana, Serena, Ian
Onderste rij: Liam, Tibo, Chanaya
Bovenste rij: Lorenzo, Debby, Merel, Naiken
Onderste rij: Morgane, Nick, Simon, Flore
Bovenste rij: Jolien, Daira, Lenko, Justin
Onderste rij: Rune, Kyriana, Justin
sint-rikier (bredene-dorp)
Bovenste rij: Corneel, Enya, Dylan, Lotte, Aeneas
Onderste rij: Dion, Maxim, Aster, Lara, Thibo
Ontbreken op de foto: Zeüs, Zorion, Sam

 

KWB Vuurtoren maakt kinderen blij!

Op zondag 1 april – Paaszondag – waren 24 kinderen ongeduldig aan het wachten om de paaseieren van KWB-Vuurtoren te verzamelen. Na de Paasviering in de kerk trokken zij naar de speelplaats van de kleuters van het O.-L.-Vrouwecollege en kon het zoeken beginnen. Ook enkele misdienaars waren paraat!

Twee bestuursleden van KWB-Vuurtoren samen met de paashazen!

 

Bloemschikken bij Femma Bredene

Op 26 maart vergaderden de dames van de creaclub om een paasstuk te maken. Jeannot had een paasnestje voorbereid waarin iedereen zich creatief kon uitleven. Het werden stuk voor stuk mooie creaties en de dames waren tevreden over hun werk en zo konden ze in hun huiskamer wat meer paassfeer brengen. Het was een leuke namiddag met niets dan tevreden gezichten. Mooi initiatief van Femma.

 

De Goede Week in Sint-Antonius

GOEDE WEEKVIERING O.-L.-VROUWECOLLEGE VUURTORENWIJK

Op woensdag 28 maart vierden we opnieuw met de ganse school in de kerk. Het werd een intgetogen Goede Weekviering waar we de intrede van Jezus met palmtakjes herdachten en ook het passieverhaal van Jezus uitbeelden. De kinderen werden er heel stil van. Het werd weer een hele mooie viering met veel sfeer: een goeie voorbereiding op Pasen!

WITTE DONDERDAGVIERING IN DE SINT-ANTONIUSKERK

Witte Donderdagavond, het was alsof we er echt bij waren die avond vóór zijn lijden en sterven… De sfeer was innig, warm en vriendschappelijk, maar toch: de avond proefde heel anders dan bij de zondagse vieringen… Vooreerst onze priester die deed wat Jezus deed, nederig symbolisch de voeten wassen van” leerlingen”. “als ik je voeten niet mag wassen, kun je mijn leerling niet zijn”

en dan … de beleving van het laatste avondmaal: de tafel werd feestelijk gedekt, maar er hing ook een sluier van droefheid over onze ziel. We voelden ons als die twaalf keikoppen van toen: mensen van kracht én kwetsbaarheid. Elk zag in het verhaal van de twaalf zichzelf. We keken bezinnend in de spiegel van ons eigen leven mét Hem. En dan… die lofzang met krachtige stem gebracht door de voorganger en beantwoord door het koor en het volk! De woorden bij het brood en de wijn kregen nu hun volle betekenis en we mochten nuttigen van beiden. “Ik breek mij hier in wijn en brood. Ik smeek je, word mijn deelgenoot. Breek je, geef je helemaal, zo wordt dit avondmaal een sprankelend nieuw begin en ’t geeft je leven veel meer zin.” We zaten weer met Hem mee aan tafel. We mochten er zijn, elk met zijn verhaal, ieder met zijn gebrokenheid. We werden gezegend met mildheid, zachter dan eigen harde oordeel over onszelf. “Wees mijn zachte hand, mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld.” En dan … naar het altaar met open tabernakel, verlatenheid in gebed, symbool van de Getsémanetuin, met een geknielde priester… en het Vadergebed “Onze Vader die in de hemel zijt…” Hij was niet in de hemel, Hij was bij ons! Geef ons, vergeef ons, leid ons, verlos ons... In die geest gingen we huiswaarts, wetend dat er in ons leven en in de wereld ook een tuin van lijden ligt. Maar de woorden aan de tafel van brood en wijn blijven een houvast in de tuin van onze angsten en vragen. We zullen in zijn voetsporen doorgaan, want na het kruis komt nieuwe opstandingskracht!
(Willy)