Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

6 januari 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

In de week van 18 tot 25 januari ’20 wordt gebeden voor eenheid onder de christenen. Dit jaar staat ‘gastvrijheid’ centraal.

‘Ze toonden ons buitengewone vriendelijkheid’ (Hand. 28,2) vormt de basistekst voor deze internationale gebedsweek. 276 schipbreukelingen bereiken de kust van Malta, het eiland in de Middellandse Zee. Twee weken lang hebben ze op zee gedobberd. Ze zijn doorweekt, uitgeput en doodsbang. Ze hebben hun onmacht gevoeld tegenover de krachten van de natuur en hebben de dood voor ogen gehad. Toch komen alle opvarenden veilig aan land. Het bericht zou zo uit ons dagelijks journaal kunnen komen, maar is het verhaal van de apostel Paulus, die als gevangene onderweg is naar Rome. De bewoners gaan hen tegemoet, ontvangen hen rondom een groot vuur, zodat ze kunnen bijkomen, en ze zorgen voor hen. Met deze ervaring leert Paulus ons om te vertrouwen op de tussenkomst van God, en om zijn gave te erkennen in de concrete liefde van mensen die ons pad kruisen.

Ook nu nog ligt Malta op het kruispunt van beschavingen en via vele handelscontacten is er een diverse aanwezigheid van godsdiensten en kerken. Door de aankomst van vluchtelingen is dit de voorbije jaren nog toegenomen. Altijd is de Maltese cultuur gekenmerkt door een houding van gastvrijheid en openheid. Hierdoor zijn de oecumenische contacten en initiatieven er goed aanvaard en verspreid.

Deze oecumenische gedachte waarbij christenen bij elkaar op bezoek gaan en kerken hun deuren voor elkaar openen, krijgt een concrete invulling tijdens de oecumenische gebedsdienst op donderdag 23 januari om 19 u. in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Oostende. Je bent van harte welkom!