Corona update!

Corona update!

12 maart 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Dinsdag 31 maart – Allereerst groeten wij graag de bezoekers van deze website en wensen iedereen verder heel veel moed en kracht om deze moeilijke tijd samen door te maken. Laten we verbonden blijven en goed voor elkaar blijven zorgen. En ook kijken waar we mensen in nood of in eenzaamheid toch nabij kunnen zijn.

Naast het applaus en de witte lakens, kunnen wij ook bidden voor de ‘mensen in de zorg’, zodat ze zouden volhouden… Bidden wij om draagkracht, ook voor onszelf… We zijn tot veel in staat… en tot steeds verder op-weg-gaan geroepen… tot “zalven en zorgen”…
(pastoor Dirk)

‘Zalven en zorgen’ – beeld van Willem Vermandere

Wij zetten de meest recente maatregelen vanuit het bisdom en afspraken binnen onze pastorale eenheid nog even op ’n rijtje.

KERKELIJKE VIERINGEN
De bisschoppen van België hebben beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Ook de liturgische diensten van de Goede Week worden geschorst, alsook de Paaswake en Paasvieringen

PALMZONDAG
Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw. Om een tweevoudige reden. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van Palmzondag. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden.

SACRAMENT VAN DE BIECHT
Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar:

“Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven: ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren.

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn ‘paasplicht’ vervullen? Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

BIJEENKOMSTEN IN WERKGROEPEN EN VERENIGINGEN
Alle pastorale vergaderingen en alle bijeenkomsten van onze parochiale verenigingen en jeugdbewegingen gaan voorlopig niet door, zeker tot en met 19 april. We hopen dat er straks weer goed nieuws komt en wij elkaar weer meer mogen en kunnen ontmoeten in ons rijk gemeenschapsleven.

BEDEVAARTEN IN DE MEIMAAND
In onze PE zijn er ieder jaar in de meimaand 3 bedevaarten of bezinningsmomenten rond Maria. Dit jaar zal dat niet lukken. Volgende bijeenkomsten gaan dus niet door:
* vrijdag 1 mei: Marialiederen aan de Visserskapel
* zaterdag 2 mei: bedevaart naar Meetkerke
* zondag 24 mei: bedevaart voor en met onze zieken naar de Visserskapel

MEDIA
Er zijn dus geen diensten tijdens de Goede Week en met Pasen. Informatie over welke liturgische diensten kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet.

DOOPSELS EN KERKELIJKE HUWELIJKEN
Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn.

UITVAARTEN
Uitvaarten mogen wel plaats vinden in de kerk, weliswaar in heel beperkte kring. Maximum 15 personen van de naaste familie met voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar. Er mag geen fysiek contact zijn tussen mensen of via gedeelde voorwerpen (geen begroeting, geen offerande met icoon, geen aanraken kist, geen communie-uitreiking, geen uitdelen van gedachtenisprentjes, geen omhalingen). Rouwbezoek aan huis is niet toegelaten. Afspraken worden, met gepaste pastorale zorg en betrokkenheid, telefonisch of per mail getroffen.

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE
De nieuwe data voor vormsel- en eerste communievieringen zijn ondertussen gekend. Voor meer info verwijzen we u graag naar het artikel op deze website.

KERKGEBOUWEN BLIJVEN OPEN
Onze kerkgebouwen blijven intussen open voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

KLOKKEN VAN DANK EN HOOP
Om de verbondenheid met elkaar en in het bijzonder met de vele mensen in de zorg en op zovele domeinen, artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties, luiden wij in de PE Galilea Bredene-Vuurtoren iedere avond om 20 u. onze kerkklokken. Vele mensen hangen witte doeken uit en applaudisseren een 5-tal minuten. Wij sluiten ons daar zo bij aan…

CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN
Lees hiervoor het artikel op onze website: https://www.bredenevuurtoren.be/2020/03/campagne-in-tijden-van-corona/

LUISTEREND OOR
Een luisterend oor en iemand bereid om met u te bidden kan op onze Pastorale Hulplijn Oostende op het nummer 0474 68 01 79. Elke dag van 18 tot 21 uur.

LATEN WE VERBONDEN BLIJVEN EN GOED VOOR ELKAAR ZORGEN!