Feest van Christus, Koning van het heelal – Meer herder dan heerser

Feest van Christus, Koning van het heelal – Meer herder dan heerser

20 november 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Dit weekend kunnen we niet fysiek samenkomen in onze kerken, hoezeer we ook naar ontmoeting en verdieping verlangen. Met de lezingen van de 34e zondag door het jaar (Feest van Christus Koning) willen we de sfeer van onze samenkomsten een heel klein beetje in jullie huiskamer binnenbrengen en jullie wat geestelijk voedsel en licht bezorgen in deze donkere dagen.

“Wat je aan de minsten van mijn mensen hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan.” (Mt.25,45)

Vandaag vieren we het feest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende zondag begint de advent. We vieren dat Jezus van Nazareth de Messias, de Koning, de Christus is. Maar Hij is geen koning die een gouden kroon draagt of met de scepter zwaait. In de eerste lezing horen we dat God recht zal doen, maar dan op de wijze van een zorgzame herder. Het evangelie leert ons volgens welke criteria wij door Hem zullen geoordeeld worden. Het gaat hier om de fundamentele vraag: wat is zinvol leven? Laten we ons hart openstellen voor deze Koning die spreekt over zijn Koningschap waarin mensen gerechtigheid doen en houden van vriendschap en zich heel eenvoudig thuis voelen bij God.

Bezinning
Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?

Dat Hij koning is, heeft Hijzelf beaamd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
pas op,
ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon tenzij een doornenkroon.
Mijn koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.

Dat koninkrijk –van onze Harten-Koning –
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.

Dat menselijk avontuur
van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.

In zijn koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde die geen grenzen kent.

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij ook vandaag
koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
(vrij naar Manu Verhulst)

Gebed bij de geestelijke communie
Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik:
aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U
mijn Heer en mijn God.

Gebed
God,
U bent koning van alle mensen.
In uw zoon Jezus heeft U zichzelf laten zien,
hoe U bezig bent met ons
als een goede koning.
U draagt zorg voor ons.

Vandaag vraagt U aan ons
om hetzelfde te doen:
voor mensen die honger en dorst hebben,
voor mensen die ziek en alleen zijn,
voor mensen die vreemdeling zijn.

Help ons God,
dat wij onze ogen en oren openzetten
om te horen en te zien waar wij kunnen helpen.
Dat vragen wij vandaag aan U
koning van ons allen.
Amen.

The Irish Blessing – verbluffend hoe deze antieke Ierse hymne tot leven komt

Ruim 300 kerken en koren in Ierland werkten samen om het publiek te verrassen met de hymne ‘Be Thou my Vision’. In het Oud-Iers klinkt de titel Rop tú mo baile (Wees Gij mijn zicht). Deze hymne, bekend als ‘The Irish Blessing’, werd ingezongen door een virtueel koor uit ruim 300 kerken over heel Ierland. Het gebed werd geschreven door de heilige Dallán Forgaill in de zesde eeuw. Oer-Iers dus, maar de uitvoering omarmt tegelijk de hele wereld. Ook de Ierse kerken zijn intussen immers veelkleurig. En dat maakt deze uitvoering zo overweldigend mooi. Op het einde van de video weerklinkt de Ierse zegen in talen uit alle windrichtingen.

The Irish Blessing

De heilige Dallán Forgaill (560-645) was een bekende dichter en bijbelkenner, van wie verschillende gebeden en gedichten bewaard zijn. Dallán is een bijnaam, die ‘blinde’ betekent. De heilige zou zijn zicht verloren hebben door het vele lezen.

The Irish Blessing
Wees Gij mijn Zicht, o Heer van mijn hart.
Laat alles waardeloos zijn voor mij, behalve Gij.
Wees mijn beste gedachte overdag en ‘s nachts,
wakker en slapend, Uw aanwezigheid is mijn licht.

Wees mijn Wijsheid, mijn ware Woord.
Wees altijd met mij, en ik met U, Heer.
Wees mijn grote Vader en ik uw ware zoon.
Woon in mij, en ik in U.

Wees mijn borstschild, mijn zwaard voor de strijd.
Wees mijn hele wapenrusting, mijn ware macht.
Wees mijn zielsbeschutting, mijn sterke Sleutel.
O, verhef mij naar de hemel, grote kracht van mijn kracht.

Ik zoek geen rijkdom of lege lof van de mens.
Wees mijn erfenis, nu en altijd.
Wees  de eerste in mijn hart, Gij en Gij alleen
O hoge Koning van de hemel, mijn Schat zijt Gij.

Hoge Koning van de hemel, Gij, heldere zon van de hemel,
O verleen me zijn vreugde, als de overwinning is behaald.
Groot Hart van mijn eigen hart, wat er ook gebeurt,
wees Gij mijn zicht, o Heerser van al.

Bron: Kerknet.be

(c) Bijbel in 1000 seconden