Feest van de Openbaring van de Heer

Feest van de Openbaring van de Heer

2 januari 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Eerst en vooral, aan elk van u: het allerbeste toegewenst in het nieuwe jaar!
Omdat we dit weekend nog steeds niet fysiek kunnen samenkomen in onze kerken, brengen we ook deze keer de lezingen tot bij u in de huiskamer. Rond deze tijd krijgen Maria en Jozef, vlak na de geboorte van Jezus, bezoek van drie bijzondere mannen die van ver komen. Ze volgden een ster op weg naar de ‘Koning’. De evangelist Matteüs noemt ze magiërs, wijze mannen. Mettertijd zijn deze drie wijzen geworden tot drie koningen. Mensen van aanzien, die in Jezus het Licht voor de wereld herkenden. Zij boden Jezus kostbare geschenken aan: wierook, mirre en goud. De Wijzen uit het Oosten staan symbool voor alle mensen uit de hele wereld die op zoek gaan naar Jezus in de kribbe.

Onder de naam ‘Driekoningen’ is deze feestdag bij ons het meest bekend. Maar de officiële naam van dit hoogfeest is ‘Epifanie’ of ‘Openbaring van de Heer’. Het feest ontstond in de 2e of 3e eeuw en is ouder dan Kerstmis, dat pas in de 4e eeuw werd ingevoerd. Epifanie was van oorsprong een oosters feest dat de Griekse naam Epiphaneia droeg, wat ‘verschijning’ of ‘manifestatie’ betekent. Epifanie herdacht oorspronkelijk alleen de doop van Jezus in de Jordaan. Later kwamen daar de aanbidding door de wijzen en de bruiloft in Kana bij.


In verschillende landen is het toch vooral Driekoningen, een kinderfeest, dat gevierd wordt. De kinderen gaan namelijk in kleine groepjes langs de deuren om driekoningenliedjes te zingen. In ruil daarvoor hopen ze wat snoep of geld te krijgen. Zij zijn verkleed als de drie wijzen uit het oosten. Door de ons opgelegde coronamaatregelen zal hun lied dit jaar niet in de straten weerklinken.

Driekoningen, driekoningen
Geef mij een nieuwe hoed
Mijn oude is versleten
Mijn moeder mag het niet weten
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.

Beluister het lied: A la berline postiljon (H. van Veen)

Wij komen van Oosten, wij komen van ver
A la berline postiljon
Wij zijn er drie koningen met éne ster
A la berline postiljon

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht,
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind,
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.
https://www.youtube.com/watch?v=jP5hW4y7CSo&ab_channel=HuubOosterhuis-Topic

Gebed bij de geestelijke communie
Heer Jezus Christus,
Wij hebben honger,
onstilbaar
verlangend naar brood
dat ons leven doet
en ons hart voedt.
Jij bent het brood,
gebroken en verdeeld,
dat onze honger vervult.
Jij ons nabij.
Kom in ons,
wees voedsel voor ons,
vragen wij.
Jij leeft in ons
Jij roert in ons
met warme mildheid.
Wij mogen leven
in overvloed:
met jou
in jou
één
nu.
Dankbaar. Amen.
(Kristof Decoorne, pastor in GZA)

Bezinning: Aan armen geven is aan Jezus geven

Al heel lang
vertelt men in Bethlehem
over een vierde koning.
Net als de drie anderen
wilde hij ook
de pasgeboren Koning bezoeken.
Maar onderweg
deden zoveel arme mensen
een beroep op hem,
dat hij ook
zijn geschenken voor de pasgeborene weg gaf.
Uiteindelijk durfde hij niet meer
naar de pasgeboren Koning te gaan.
Maria zag hem in de verte aankomen.
Toen ze hem zag twijfelen,
wenkte zij hem.
Hij kwam naar haar toe en zei:
‘Ik wilde het Kind bezoeken,
maar ik heb niets meer om het te geven.’
En hij vertelde
wat hem onderweg was overkomen.
Toen zei Maria:
‘Weet je,
de geschenken die je aan de armen hebt gegeven,
heb je eigenlijk al aan Jezus gegeven.’

Gebed
Leer ons, Heer, het lied van de ster
die verschijnt en verdwijnt en terugkomt.
Wie haar ziet, kent de weg van huis naar U
en van U naar huis
en hij weet dat hij altijd in het donker
Uw ster kan verwachten.

Leer ons, Heer, het lied van de wijzen
zij kwamen van ver, zoals wij,
en daar gaat U ons zoeken
in de nacht en in het donker
om ons terug te voeren naar het Licht.

Leer ons, Heer, het lied van het Kind
van Jezus, Uw Zoon,
met wie de wereld opnieuw begon
een wereld waar de Liefde is herboren.

Leer ons, Heer, die liederen zingen,
in uw naam.
Amen.

Beluister
Johann Sebastian Bach: Cantate ‘Sie werden aus Saba alle kommen’ (BWV 65)
Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Hans-Christoph Rademann

BWV 65 is geschreven voor het feest van Epifanie , de verschijning van Christus aan de drie Wijzen of Koningen, 6 januari 1724. De kerk leest op deze dag uiteraard het bekende verhaal uit het evangelie van Matteüs (2: 1-12) dat drie magiërs uit het oosten, op geleide van de ster van Bethlehem, de pasgeboren Jezus geschenken (mirre, wierook en goud) komen aanbieden. Maar belangrijker voor deze cantate is de epistellezing voor deze dag: de oudtestamentische passage in Jesaja 60:1-6, die voorspelt dat Israëls beloofde Messias de belangstelling van alle volken zal trekken: zelfs uit Scheba/Saba zullen ze komen, in karavanen met kamelen, beladen met goud en wierook. Scheba (dat trouwens niet ten oosten maar ten zuiden van Jeruzalem lag, het huidige Yemen) was het legendarische rijke land waarvan de koningin ooit tonnen goud offreerde aan Israëls Koning Salomo. Onderwerp van de cantate is de vraag wat wij die niet over zulke rijkdommen kunnen beschikken Christus te bieden hebben. En het antwoord zal zijn: ons hart en onze ziel.
Tekst en uitleg via: https://www.eduardvanhengel.nl/werken/BWV_65