Feest van het Doopsel van de Heer

Feest van het Doopsel van de Heer

9 januari 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Johannes ziet dat het niet zo goed gaat in de wereld. Hij roept de mensen op om er iets aan te doen. Als ze met hem mee willen doen, moeten ze zich laten dopen in de rivier de Jordaan. Zo krijgt hij zijn bijnaam: Johannes de Doper. Ook Jezus wil door Johannes gedoopt worden. Op het moment dat dat gebeurt, gaat de hemel open en zien ze de heilige Geest als een duif uit de hemel omlaag komen. 

En er kwam een stem uit de hemel:
‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.’

De stem uit de hemel, de stem van God, spreekt zijn liefde voor Jezus uit in een citaat uit de profeet Jesaja (42,1). We lezen daarom deze zondag niet voor niets ook die tekst uit Jesaja, die ongetwijfeld voor de eerste toehoorders van Marcus als vanzelf meeklonk als zij dit citaat hoorden. 

Voorlopig weten we nog niet wanneer we de vieringen mogen of zullen heropstarten (en met hoeveel personen). We wachten de beslissing van de overheid nog even af. Ondertussen bieden we langs deze weg de lezingen aan om thuis even stil te vallen, te bezinnen, te bidden…

We beluisteren het lied ‘Doop’ van Sela. Sela schrijft nieuwe liederen voor de kerk van nu.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
https://www.youtube.com/watch?v=QQ7uXdPZqy8&ab_channel=Sela

Gebed bij de geestelijke communie
Heer Jezus Christus,
Wij hebben honger,
onstilbaar
verlangend naar brood
dat ons leven doet
en ons hart voedt.
Jij bent het brood,
gebroken en verdeeld,
dat onze honger vervult.
Jij ons nabij.
Kom in ons,
wees voedsel voor ons,
vragen wij.
Jij leeft in ons
Jij roert in ons
met warme mildheid.
Wij mogen leven
in overvloed:
met jou
in jou
één
nu.
Dankbaar. Amen.
(Kristof Decoorne, pastor in GZA)

Bezinning
Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een voortdurende uitnodiging en opdracht
tot solidariteit met medemensen,
tot delen van je tijd, je aandacht,
om je talenten in te zetten voor Gods droom.

Gedoopt blijf je heel je leven.
Het is een contract tussen jou en de Geest van God.
Wat een geluk, wat een dynamiek!
Federatie Kana

Slotgebed
Maak mijn hart eenvoudig, God,
en laat me groeien in verbondenheid met U
en met mijn medemensen.
Breek de hemel open
en laat me ervaren dat Gij mijn God zijt
en dat ik uw kind mag zijn.
En als ik het af en toe niet meer zie zitten
om op een blije manier van U te getuigen,
fluister het dan alsjeblieft opnieuw in mijn hart
dat Gij veel van me houdt
en dat Gij bij mij uw vreugde vindt!
Dank U wel, Heer.
Erwin Roosen