Lezingen bij de tweede zondag van de veertigdagentijd

Lezingen bij de tweede zondag van de veertigdagentijd

26 februari 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

De liturgie van de veertigdagentijd biedt ons de mogelijkheid om zondag na zondag te groeien in de navolging van Jezus. Hij is ons voorgegaan op de weg van het christen-zijn. Wij worden zijn leerlingen door met Hem dezelfde weg te gaan.
De tweede etappe van onze 40-dagentocht naar Pasen is een bergetappe. Vandaag bevinden zich zowel Abraham als Jezus boven op een berg, het Bijbelse beeld om te zeggen ‘dicht bij God’. De bergtop waar hemel en aarde elkaar raken, is een plaats waar nieuwe inzichten kunnen doorbreken. Straks dalen we weer af naar het leven van elke dag. Om er, vervuld met Gods Licht, mee te werken aan zijn nieuwe schepping, een menswaardige samenleving waarin ook de mensen uit het Zuiden niet opgeofferd worden op het altaar van economische en politieke macht, van geld en prestige.

LIED: Door de wereld gaat een woord (Huub Oosterhuis)
https://www.youtube.com/watch?v=xi3uo946Zuk&ab_channel=GvLLiedbundel

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.”

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem
.

In wezen is de Bijbel een uittochtverhaal, een bevrijdingsverhaal: het loslaten van benauwende structuren om een samenleving van gelijkheid, gerechtigheid en vrijheid op te bouwen.

Tijdens zijn uittocht komt Abraham tot het inzicht dat geen enkel mensenleven mag opgeofferd worden voor welke god of macht dan ook. In hem zijn alle volkeren gezegend, omdat hij Gods stem heeft gehoord: de stem die Kaïn zei dat hij de hoeder van zijn broeder is en die Noach het voortbestaan van deze wereld beloofde op voorwaarde dat de mens het bloed van zijn broeder niet langer zou vergieten.

Het verhaal van de gedaanteverandering vertelt de uittocht van Jezus, hoe hij zich het onderricht, de Thora, het woord van God eigen maakt in zijn keuze voor het Rijk van God, een transparante samenleving zonder hypocrisie. Op de berg komen Petrus, Jacobus en Johannes tot inzicht dat Jezus niet de koninklijke, maar de dienende Messias is die de mens centraal stelt. Met de oproep aan ons om opnieuw de berg af te dalen, op weg naar een menswaardigere samenleving. Petrus, Jacobus en Johannes zaten nog vast in oude denkbeelden en structuren. Zij hadden nog een lange weg te gaan.

Ingesproken lezingen bij de tweede zondag van de veertigdagentijd

LIED: Isaac & Abraham (Joan Baez)
https://www.youtube.com/watch?v=czUNdd9S3xY&ab_channel=GeorgeMinister

Hard times, hard times in Canaan land
Trouble in the mind of a man
A voice came whispering softly to him
Go offer, offer up the lamb

Abraham took his only son
High up on a hill
His test of faith had finally come
As the wind, the wind begin to chill

Cold steel, cold steel in the father’s hand
Tears falling from the sky
The angels, the angels did not understand
Why the righteous, the righteous boy should die

Abraham most mysteriously
Laid down that deadly knife
Said, “My darlin’ son, I wish I was the one
Who spared you, spared your precious life

“Oh Isaac, the light of all your days
Will shine upon this mountain high
And never, never fade away
And never fade away

Wie de berg opgaat,
zich in stilte terugtrekt
en zich dicht bij God mag weten en voelen,
krijgt uitzicht op wat komen moet.
Dit doet opstaan
om naar anderen toe te gaan
en Gods droom samen waar te maken.
(H. Braecke)

Broederlijk Delen – 40 dagen delen en herverdelen voor verandering

Broederlijk Delen vraagt ons zoals Abraham en Jezus, onze uittocht te gaan: gekende structuren en rituelen loslaten om te kunnen bouwen aan het Rijk Gods. Een nieuw samenleving wereldwijd. Maar structurele veranderingen vragen tijd. Vraag dit maar aan de Palestijnen in Gaza.

Twee miljoen Palestijnen in Gaza leven al meer dan twaalf jaar in een openlucht gevangenis. Gaza is afgesloten van de buitenwereld. Als jongere daar opgroeien is niet gemakkelijk. Theater Day Productions (TDP) is voor hen een ware uitlaatklep. De organisatie wil kinderen en jongeren emanciperen door hun creativiteit en verbeelding aan te moedigen. Zij geven Gazaanse kinderen en jongeren de kans om hun emoties, frustraties, zorgen en dromen uit te spelen in theater en bieden hen zo toekomstperspectief. Ze wil de stem van de jongeren in Gaza laten horen, over de grenzen heen. TDP bereikt jaarlijks duizenden kinderen, jongeren, vrouwen en mannen in Gaza. In de campagne maken we kennis met Retaj en Yassen.

“Ik ben helemaal opengebloeid door op het podium te kunnen dansen en acteren. Mijn eerste voorstelling ging over vrouwenrechten, over het ondersteunen van vrouwen die rechten willen studeren of bijvoorbeeld naar het buitenland willen. Onze groep is zeer divers. We brachten al onze aparte talenten samen. Spijtig dat mijn vriendinnen de voorstelling niet konden zien. Hun ouders vinden het niet goed dat meisjes buitenkomen, omdat het niet veilig is. Mijn ouders stimuleren me gelukkig wel om actief deel uit te maken van de samenleving.”
(Retaj – 14 jaar)

Als je de verhalen van Yassen en Retaj leest, lijken ze op het eerste zicht niet zoveel te verschillen van de verhalen van leeftijdsgenoten hier. Toch beseffen zij heel goed dat hun situatie helemaal anders is.

Campagnefilm – Palestina: een uitlaatklep voor jongeren in Gaza (klik hier)

Bezinning
De hoge berg op
weg uit de drukte, het geraas, het geroep.
Inkeren, verstillen,
het eigen hart horen,
ademhalen, langzaam, diep,
in en uit
aanwezig komen bij mezelf
bij de altijd Aanwezige,
Licht zien, soms even.

Doorzinderd worden van het Licht,
en de stem horen ‘Dit is mijn geliefde Zoon’
en luisteren, warm worden van die stem
‘Het is goed dat we hier zijn’
en de ogen opslaan en niets anders zien
dan de gewone dagelijkse realiteit,
en toch!

Met open ogen naar Jezus durven kijken,
met open oren luisteren naar zijn Woord,
naar die ongelofelijke Boodschap,
naar Gods droom over onze wereld,
over de mensen,
over mij.
Het durven geloven dat Woord,
ernaar durven leven en ervaren:
dit Woord is waar en goed!
naar Thomasvieringen

Sieger Koder, 1925-2015, de transfiguratie, coll part
 
Sieger Koder is een Duitse katholieke priester en kunstenaar, beschouwd als een krachtige en kleurrijke prediker met beelden!
In deze voorstelling van de Transfiguratie zijn twee delen heel verschillend, gescheiden door een droge lijn, het niveau van het goddelijke en het niveau van het menselijke.
Jezus wordt voor hen getransfigureerd om Petrus, Jakobus en Johannes te helpen het schandaal van het Kruis te overwinnen dat hij nog een paar dagen aan hen had aangekondigd en dat in Jeruzalem zal gebeuren.
In het bovenste gedeelte, alles lichtgevend, zoals in een goddelijke wereld, wordt Jezus omringd door Mozes en Elia.
In het onderste gedeelte lijken de drie apostelen, voor de “hoge” berg, op zichzelf ingesloten. 
Kunnen ze het onzichtbare zien? 
Hun ogen zijn gesloten maar geraakt door het goddelijke licht dat van boven komt, van het bovenste deel van het schilderij. 
Ze voelen een grote angst en sluiten hun ogen verblind door het mysterie.
De schilder wil het mysterie laten zien, en daarnaast het vermogen van de apostelen om op mysterieuze wijze het onzichtbare te aanschouwen, om de dingen te zien zoals God ze ziet. 
Hiervoor moet de mens heel vaak zijn ogen sluiten “het essentiële is onzichtbaar voor de ogen” (Saint Exupéry, in Le petit prince)

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Dominicanen Schilde Bergen, Bijbel in 1000 seconden, Liturgiemap Broederlijk Delen.
Uitgelichte afbeelding: 40-dagenretraite Jezuieten.org