Vieringen op Aswoensdag – 17 februari

Vieringen op Aswoensdag – 17 februari

10 februari 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op Aswoensdag 17 februari begint de veertigdaagse vastentijd. Het is een intense periode om ons voor te bereiden op het ongelofelijke goede nieuws van Jezus’ verrijzenis. Niet de dood heeft het laatste woord, maar wel de liefde van God. Van die gelovige hoop willen we zelf als christen leven en die ook uitstralen naar onze medemensen.

Ieder jaar beginnen we de Veertigdagentijd met een askruisje. Ook onder de huidige maatregelen i.v.m. de coronapandemie is een Aswoensdagviering mogelijk, maar met max. 15 personen en mits het in acht nemen van de regels rond afstand, mondmasker, handgel en verbod op lichamelijk contact.

Concreet voorzien wij in iedere kerk van onze Pastorale Eenheid een korte ritus waar we de as zegenen. Daarna kan iedereen naar voor komen en leggen we die as op (we strooien in stilte wat as op het hoofd). Iedereen krijgt een gebedskaartje en blijft nog enkele minuutjes in stilte in de kerk om te bezinnen bij de start van de vastentijd (“Wat willen wij proberen in deze 40-dagentijd?”).

Er mogen max. 15 personen in de kerk aanwezig zijn. We vragen daarom om niet allemaal op hetzelfde moment binnen te komen. Aan onze kosters vragen wij om de mensen te onthalen aan de ingang van de kerk en de aanwezigen te tellen. Eventueel wachten we nog even buiten en schuiven we pas binnen als iemand weer buiten komt (net zoals we bij de bakker doen).

Pr. Nikolaas en pr. Dirk zullen aanwezig zijn voor een korte dienst in onze 4 kerken:
– van 10 tot 11 u. in St.-Jozef (Bredene-Sas) en in St.-Rikier (Bredene-Dorp)
– van 18 tot 19 u. in St.-Antonius (Vuurtorenwijk) en in St.-Theresia (Bredene-Duinen)

Van harte welkom!