Lezingen bij de vierde zondag van de veertigdagentijd

Lezingen bij de vierde zondag van de veertigdagentijd

12 maart 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Voorlopig zijn de kerkdiensten nog niet zoals we het zouden willen. Maar een vonkje hoop spat op nu her en der al maatregelen versoepeld worden. We beginnen stilaan licht te zien aan het eind van de tunnel. Voorlopig behelpen we onszelf met een bezoekje aan de kerk, waar de Blijde Boodschap met wat bezinning ter beschikking ligt. Of met deze online bezinning bij de vierde zondag in de vastentijd. Zo kunnen we samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God.

Als wij de oorspronkelijke betekenis van de sabbat herontdekken, als wij het streven naar altijd meer en beter, hoger en sneller een halt toeroepen, kan het volle leven opnieuw een centrale plaats krijgen. Gelukkig zijn er vandaag ook profeten en boodschappers, klimaatjongeren, voorvechters van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid en organisaties als Broederlijk Delen die ons de weg wijzen van de oude naar de nieuwe wereld die Jezus ons voorhoudt. Als we kiezen voor de levenswijze van Jezus, het mens geworden woord, het licht voor de hele wereld. Als niet langer winst maar de tien woorden ons leven richting geven.

LIED: Een land om van te dromen
https://www.youtube.com/watch?v=dkeCCgqvN0k&list=RDdkeCCgqvN0k&index=1&ab_channel=AndersKerken

Zeg nooit: “onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat.”
Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.”

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot ze juichen, met tranen in de ogen
“Lieve God, we zijn er eind’lijk vrij!”

Zeg nooit: “God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier die ons bevrijdt.”
Zeg nooit: “van een droom kan ik niet eten.”
Zeg nooit: “Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.”

Zeg nooit dat het vreselijke lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: “Stil maar, wacht op beet’re tijden”.
Zeg nooit: “Niemand kan de dood weerstaan”.

In de eerste lezing lezen we hoe het volk Israël uitloopt op een failliet. De tien richtinggevende woorden worden met de voeten getreden en God trekt zich terug. Toch is er hoop. Het ‘land had rust’ en wacht op herstel die uit onverwachte hoek komt. Een vreemdeling wil de tempel herbouwen en de bannelingen laten terugkeren naar hun ‘land van belofte’. Als het uitgekozen volk faalt, kan de bevrijdende God zich ook bedienen van buitenlanders om een nieuwe impuls te geven aan de droom van Abraham.

Het evangelie stuurt ons het donker in om het licht te zien dat soms uit onverwachte hoek komt. In een nachtelijk gesprek van Nikodemus met Jezus komt de kernvraag van de jonge christengemeenschappen naar voren: hoe kan de mislukking van de Messias Jezus, zijn kruisdood, betekenis hebben in het bevrijdingsverhaal van Israël? Het afdalen tot het diepste diep is voor Johannes echter het nieuwe begin waarop de wereld wacht. De schijnbare mislukking is bron van nieuw leven.

Ingesproken lezingen bij de vierde zondag van de veertigdagentijd B

LIED: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap (t. Huub Oosterhuis / m. Bernard Huijbers)
https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M&ab_channel=kerkenlied

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen”.
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij t’rug met zijn schoven.

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Bezinning
De veertigdagentijd is een uitgelezen tijd
om even halt te houden,
om het dwingend ritme van leven en geleefd worden
te doorbreken,
om vraagtekens te plaatsen bij wat ‘de normale gang van zaken’ heet.
Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar de zin en de betekenis van ons bezig zijn,
om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste dragende grond, die ons gaan en staan stevigheid verschaft.
Om weer energie te putten uit Gods visioen:
een goede schepping,
een wereld van vrede,
mensen die op elkaar kunnen rekenen
omdat ze respect hebben voor al wie mens is.
Uitgelezen tijd om echt te leven,
misschien wel: te her-leven, naar Pasen toe. En ook daarna.
Uitgelezen tijd
om te beseffen dat wij, in onze jachtige oppervlakkigheid,
zoveel wat waarde heeft
ongezien zijn voorbij gelopen.
Uitgelezen tijd
om ons op de borst te kloppen
en God berouwvol om ontferming te bidden.

Broederlijk Delen – 40 dagen delen en herverdelen voor verandering

Decennia al negeren de volkeren de tekenen des tijds. Wat iedereen normaal noemt, maakt onze wereld ziek. Grondstoffen raken uitgeput, het milieu is vervuild, hele groepen mensen vallen – letterlijk – uit de boot terwijl een kleine groep geprivilegieerden in ongezonde overvloed leeft. We moeten naar een nieuwe levensstijl. Broederlijk Delen stelt voor om te delen, hefboom om dit systeem te veranderen.

Groenbemesters op velden in Congo
Heel vaak zijn mensen, schijnbaar verliezers, protagonisten van een andere, nieuwe wereld. Ook zo in Mikwi, Congo waar boerenorganisatie COPMIKWI, partner van Broederlijk Delen, boeren sensibiliseert om niet langer hun velden af te branden, maar alternatieve en duurzame methodes te gebruiken.

Vele Congolese boeren proberen hun akkers vruchtbaar te maken door ze vooraf af te branden. Deze ongecontroleerde bosbranden leiden soms tot het afbranden van huizen en dorpen. Mét dodelijke slachtoffers als gevolg. Maar niet alleen mensen lijden onder deze praktijken. Bossen verdwijnen en de biodiversiteit gaat er op achteruit. Er bestaan nochtans wetten tegen het ongecontroleerd afbranden. Maar deze worden door de lokale autoriteiten niet afgedwongen.

“Ik wil mijn akkers niet meer afbranden. Niet alleen omdat mijn kleine broer gestorven is in een bosbrand, maar ook omdat ik overtuigd ben dat de grond agro-ecologisch bewerken veel beter is.”
(Guillaume, boer in Mikwi)

“Door het afbranden van de gronden zien we dat sommige rupsen, fruit, planten en dieren zeldzaam worden of helemaal niet meer te vinden zijn.”
(Herculan, voorzitter van de groep Copmikwi in Mikwi)

Boerenorganisatie COPMIKWI brengt groepen samen om op experimentele velden aan de slag te gaan met groenbemesters. Deze velden worden ingezaaid of beplant met lokale planten om de grond vruchtbaar te maken. De locaties worden zo gekozen dat vele plaatselijke boeren, die er voorbijkomen, zien dat het ook anders kan en zich vragen beginnen te stellen. Op deze manier wil de organisatie sensibiliseren en andere manieren promoten om de grond vruchtbaar te maken. Ook lokale overheden worden uitgenodigd om naar de experimentele velden te komen kijken en de voordelen van de nieuwe praktijken met eigen ogen te zien.

Campagnefilm – Congo: groenbemesters in plaats van bosbranden (klik hier)

Wij steunen Broederlijk Delen!

In het weekend van 13-14 maart (Halfvasten) was er een 1e collecte voorzien voor Broederlijk Delen. Wij kunnen die dit jaar niet in onze kerken houden, maar wij rekenen wel op onze parochianen om een milde gift te geven.
– Dit kan bv. via de collecteomslagen die in al onze kerken achteraan te vinden zijn. Je kunt je gift bezorgen bij de parochieverantwoordelijken of secretariaten.
– Je kan ook iets storten op de rekening van onze PE Galilea Bredene-Vuurtoren: BE08 0689 3635 9013 met vermelding ‘gift Broederlijk Delen’). Wij storten alles samen door op het einde van de campagne.
– Je kunt ook rechtstreeks een gift doorstorten naar Broederlijk Delen Nationaal: BE12 0000 0000 9292. Vanaf 40 euro ontvang je volgend jaar een fiscaal attest waarmee je tot 45 % van je gift via belastingsvermindering terugkrijgt!

Steun met een SMS

Bij de campagne hoort dit jaar een speciale SMS-actie. Stuur het woord ‘delen’ naar het nummer 4666 en doneer één euro aan Broederlijk Delen. DOEN!!!

EVEN BEZINNEN

Hier ben ik.
Zie me staan,
noem mijn naam,
beroer mijn bestaan,
ook al ben ik arm
en leef ik ver van jou.

Hier ben ik
en ik ben er voor jou.
Op mij kan je rekenen.
Zo is mijn naam,
een naam om te doen,
zegt de Heer.

En ik weet: Hij is te doen.
Zijn naam is een vraag
die blijft klinken tot ik zeg:
Hier ben ik.

40 dagen die ongekende andere,
de Heer en ik samen
voor een andere wereld,
voor meer en beter leven.

(Kathleen Boedt)

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Dominicanen Schilde-Bergen, Liturgiemap Broederlijk Delen.
Uitgelichte afbeelding: Morguefile free stock photo license