Lezingen bij de tweede Paaszondag

Lezingen bij de tweede Paaszondag

10 april 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Naar analogie van de veertigdagentijd wordt de tijd tussen Pasen en Pinksteren ook wel de vijftigdagentijd genoemd. Wanneer de veertigdagentijd een tijd is van voorbereiding op Pasen, dan is de vijftigdagentijd een tijd waarbij men verschillende facetten van de verrijzenis van Christus viert. De zondagen van de vijftigdagentijd worden paaszondagen genoemd, omdat ze doortrokken zijn van de typische sfeer van Pasen. Daarom wordt deze tijd ook de paastijd genoemd.

Surrexit Christus a 11
Gabrieli/Lassus: Venetian Easter Mass ℗ 1997

Jezus is verrezen. Zijn vrienden zijn er nog niet aan toe dit nieuws in de volle omvang te bevatten. Daarom verschijnt Jezus op de plek waar ze bij elkaar zijn. Hij geeft zijn leerlingen de kracht om de angst van zich af te werpen en op pad te gaan met het licht en de vrede van God.

De twee teksten uit het Nieuwe Testament helpen ons om dit moment te verdiepen. In de eerste lezing (Handelingen) wordt uitgelegd hoe de apostelen getuigen zijn van de opstanding van Jezus Christus. In de tweede lezing staat Johannes stil bij de gevolgen van het aanvaarden van Christus’ opstanding. Het zou ertoe moeten leiden dat we onze naaste liefhebben en dat we bereid zijn onze bezittingen te delen met wie behoeftig is. In het evangelie geeft Jezus ons, aarzelende leerlingen, een duwtje in de rug, en zo kunnen we verder. Geloven we dat Hij leeft, of willen we net als Thomas ‘eerst zien’, ‘aanraken’, ‘bewijs’?

Ingesproken lezingen bij de tweede Paaszondag

Lied: ‘De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia’
koor en orkest van het Lemmensinstituut o.l.v. Paul Schollaert

Bezinning

Vrede zij met u!

Jij met je zoeken en twijfelen.
Jij, Tomas, ook Didymus, tweeling genoemd,
want je schippert tussen
‘wel willen geloven’ en ‘niet kunnen geloven’,
tussen ‘eerst zien en daarna geloven’
en ‘geloven zonder te zien’.

Vrede zij met u.

Laat Gods Geest maar binnen in je leven.
En weet: als je vergeeft, dan is ’t vergeven,
en als je niet vergeeft, dan blijft het kwade woekeren.

Vrede zij met u.

Steek je handen uit
en leg ze in de wonden van de lijdende medemens.
Want dat zijn vandaag de wonden van de Christus.
Alleen door je te laten raken kan je tot geloof komen.

Zo sprak de Verrezene…
en zo spreekt Hij nog altijd.

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren vormen een tijd om ons geloof te verdiepen, om stil te staan bij de de kern van Gods Woord. De gaven van de heilige Geest kunnen daarbij een leidraad vormen, zodat we voelen en weten wat ons geloof voor ons betekent, zodat we bewuster geloven in God, die Liefde is.

Gebed

Mijn Heer en mijn God,
soms voel ik in mijn hart
dat er in mezelf heel wat ongeloof leeft
en dat ik vruchteloos op zoek ben
naar bewijzen van uw bestaan.
Wil me dan helpen
opnieuw met heel mijn hart in U te geloven
en aan U mijn vertrouwen te geven.
Open mijn ogen om te zien
hoe en waar Gij in mijn leven aanwezig komt.
En geef me dan de durf
om van dat geloof ook te getuigen
en een mens van vreugde te worden.
Erwin Roosen

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Vlaams Bijbelgenootschap Brugge, Dominicanen Schilde Bergen, Bijbel in 1000 seconden.
Uitgelichte afbeelding: The Incredulity of Saint Thomas (Caravaggio)