Lezingen bij de vijfde Paaszondag

Lezingen bij de vijfde Paaszondag

30 april 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

De meimaand is voor ons onlosmakelijk verbonden met Maria, de moeder van de Heer Jezus. Zovele bidplaatsen, namen, beelden brachten haar dicht bij het leven. Maria diende ook als inspiratiebron voor prachtige (religieuze) muziek. Het ‘Ave Maria’ (‘Wees gegroet’) is een van de best bekende liederen in het klassieke repertoire. Vele componisten zetten dit gebed gericht aan de moeder van Jezus op muziek. Vijf zondagen lang laten we jullie meegenieten van hemelse, maar misschien minder bekende, uitvoeringen.

Pärt Uusberg, geboren in 1986 in Estland, is een acteur, componist en dirigent. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al een een enorme staat van dienst en zijn composities gaan de wereld rond. Hij schreef dit prachtige Ave Maria.

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren.

Inleiding op de vijfde Paaszondag

Wijnstokken en wijnranken waren alledaagse beelden
in de tijd van Jezus.
Langs de weg en op de rotsige bergflanken,
overal waren er wijngaarden en rijpten de druiven.
Iedereen kon zien
hoe ranken die stevig verbonden zijn met de wijnstok
goede en rijpe vruchten voortbrengen
en geknakte ranken dor worden
en verbrand worden.
De wijnstok is een wonder van vitaliteit,
van onuitputtelijke levenskracht.
De wijnstok dient nergens anders voor
dan om vruchtbaar te zijn in de ranken.
Jezus is de ware wijnstok.
Door zijn levenskracht mogen wij
als levende ranken vrucht dragen.

In de eerste lezing uit Handelingen lezen we dat wanneer we één met Jezus zijn, we ook één worden met zijn kerkgemeenschap. Paulus kende bij zijn bekering een grondige verandering. Om vrucht te kunnen dragen voor God was het nodig dat hij zich verzoende met de kerk in Jeruzalem die hij vroeger had vervolgd. Zoals het in de tweede lezing (Johannes) staat is het erg praktisch: geloof in Jezus en heb je naaste lief. ‘Liefde voor medegelovigen moet zich niet alleen uiten in woorden, echte liefde toont zich aan haar daden’.

In het Johannesevangelie geeft de krachtige toespraak een levendig beeld van de relatie tussen Jezus en de Vader enerzijds en tussen Jezus en zijn volgelingen, mensen als jij en ik. Vandaag noemt Jezus zichzelf de ‘ware wijnstok’. Jezus als de wijnstok, de Vader als de wijnbouwer en de leerlingen als de wijnranken. De wijnstok ondersteunt de ranken, de ene kan geen vruchten dragen zonder de andere. De Vader onderhoudt de wijnstok. Hij snoeit takken met als doel de plant sterker te doen groeien en meer vruchten te laten dragen.

Ingesproken lezingen bij de vijfde Paaszondag

Lied: Vrucht dragen (koor Vox Jubilans)
https://www.youtube.com/watch?v=3Wl_y5om5Pk

Bezinning

Zonder Christus kun je geen christen zijn.
Je persoonlijke verbondenheid met Hem, daar begint alles.
Want Christus is alles
en in Hem is alles
en Hij wil alles in jou zijn.
Geloof daarom in Christus.
Met Hem kun je alles.
Geloof in zijn kracht, zijn liefde, zijn leven.
En als je werkelijk gelooft in Christus
en met Hem in gemeenschap leeft,
dan kan ik dit tegen jou zeggenen we zeggen het wel eens
om iemand die een beetje onzeker is aan te moedigen:
‘Je kunt het! Je hebt het in je!’
Dat heilige leven,
dat leven als christen
waartoe we door Gods Woord worden opgeroepen:
‘Je hebt het in je.’
Want Christus leeft in jou.
Hij is de wijnstok,
Jij bent de rank.
(naar Jos Douma)

Lied: Groter dan ons hart (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

“En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.” (1 Johannes 3, vers 20)
Jezus navolgen en doen wat hij deed, dat is ook: je broeders en zusters liefhebben en je leven voor hen inzetten. Jezus vraagt dat wij met de ogen van de Vader naar onze naaste zien en die ander als het ware als nieuw aan het licht laten komen. Wat zou de wereld anders zijn als wij elkaar zo zien en van daaruit handelen. Het is de moeite van het proberen meer dan waard en ik mag er op vertrouwen dat God mijn Schepper mij niets vraagt wat ik niet aan kan, omdat Hij het is, groter dan mijn hart, die mij roept en zendt, Hij die mij heeft gezien, al voor ik werd geboren.

Klik hier om het lied te beluisteren

Gij die geroepen hebt “licht”, en het licht werd geboren
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt “o mens”, en wij werden geboren.
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Gij die liefde zijt, diep als de zee
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand.
Wees een toekomst ongezien.

Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.

Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.

Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt.
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult,
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Verhaast de dag van uw gerechtigheid,
zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.

Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij
nu nog verdeelde mensen, – in uw stad verzameld zijn-
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.

Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren vormen een tijd om ons geloof te verdiepen, om stil te staan bij de de kern van Gods Woord. De gaven van de heilige Geest kunnen daarbij een leidraad vormen, zodat we voelen en weten wat ons geloof voor ons betekent, zodat we bewuster geloven in God, die Liefde is.

Gebed

God en Vader,
zoals een wijnstok en de ranken bij elkaar horen,
zo hebt U ons nodig om te werken aan uw wereld van mensen.
Leer ons leven met een hart dat zich steeds richt naar Jezus,
dan zullen wij het minder snel opgeven als het moeilijk wordt.
Wij danken U voor de liefde waarmee U van ons houdt, Vader.
Wij willen U dankbaar blijven, ons leven lang.
Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Vlaams Bijbelgenootschap Brugge, Dominicanen Schilde Bergen.
Uitgelichte afbeelding: Icon: Christ the True Vine Switch