Lezingen bij het Hoogfeest van Pasen

Lezingen bij het Hoogfeest van Pasen

3 april 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Vandaag laat Jezus een glimp zien van de nieuwe wereld waar alles anders is, waar mensen centraal staan, waar we leven in licht. Pasen bevestigt ons geloof: Jezus leeft! Ook vandaag. Samen met Broederlijk Delen en haar partners in Noord en Zuid gaan ook wij de lange weg van uittocht, inzicht en ommekeer. Laten wij elkaar bemoedigen en sterken, zodat wij de kracht vinden om op te staan.

LIED: Gij zijt voorbijgegaan (t. Huub Oosterhuis – m. Jean Tabourot)
https://www.youtube.com/watch?v=BPJoJ8Gh8a0

Gij zijt voorbijgegaan,
een lichtspoor in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
Ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Gebed

De wereld hield zijn adem in
bij dat tomeloze geweld van Goede Vrijdag.
En het werd stil op die Stille Zaterdag.
De schepping leek ongedaan gemaakt.
Maar U bent de Vader van het leven
en schept een nieuwe dag.
De zon gaat op, de natuur herleeft.
Vrouwen bij het graf kwamen om te balsemen,
om een mooie herinnering te bewaren
en zien dat de zware steen is weggerold.
Zij krijgen de boodschap ‘Hij leeft’.
Laat ook ons tot die herkenning komen
als het donker ons omgeeft.
Jezus leeft! Het is Pasen!

Duiding bij de Paaskaars in onze kerken

‘Christus, gisteren en heden, begin en einde, alfa en omega …’

Centraal in dit ontwerp staan de woorden alfa en omega, God als begin en voltooiing van de schepping. De hele schrift van Genesis tot de Openbaring ligt erin vervat. “In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God.” zo begint het Johannesevangelie. De tekstballon centraal op het kruisbeeld vertrekt daarom ‘van boven’. Het initiatief ligt bij God, telkens weer. Hij is degene die naar ons toekomt (ad-vent, ad-venire). De stem die roept in de woestijn (Joh 1, 23), de stem die tot Jezus – en tot elk van ons – zegt: jij bent mijn geliefde zoon/dochter (Mt 17, 5). We leven van elk woord uit zijn mond (Mt 4, 4), elk teken van liefde. En Jezus heeft ons met zijn leven, dood en verrijzenis laten zien hoe we zelf woord van God (kunnen) zijn voor elkaar, ant-woord op het leven dat we uit Gods hand mogen ontvangen. Gods woord komt in ons tot leven. De monastieke traditie zou spreken van “gehoorzaamheid”: Gods roepstem horen en er gehoor aan geven. Daarom ook een ‘van beneden’ vertrekkende tekstballon bij het jaartal. “Spreek Heer, uw dienaar luistert”, zegt de jonge Samuël (1S3, 10), om vervolgens Gods woord door te geven aan het volk Israël. Deze paaskaars nodigt uit om stil te staan bij het onophoudelijke gesprek dat plaats vindt tussen God en zijn schepping, bij het spreken van de Geest, die onophoudelijk in ons bidt. (priester Nikolaas)

LIED: Licht dat ons aanstoot (t. Huub Oosterhuis – m. Antoine Oomen)
(klik op de afbeelding om het lied te beluisteren)

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Zo zwaar en droevig als wij zijn
Niet uit elkaars genade vallen
En doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
Aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
Of ergens al de wereld daagt
Waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
Wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
En van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
Zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Petrus legt getuigenis af over het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Alleen een kleine groep mensen kon getuigen van het paasmysterie. Zij waren niet enkel de getuigen geweest van Jezus’ openbaar leven maar ook van zijn verrijzenis. En als wij vandaag geloven, dan is dat in de kracht van hun ervaring van hun geloof. In wat Petrus zegt kun je de korte samenvatting vinden van wat de eerste christenen in hun catechese leerden.

Op Pasen geloven de vrouwen en leerlingen het aanvankelijk nog niet. De vrouwen rouwen en wenen om Jezus die werd terechtgesteld, om het project Israël dat is mislukt. De elf leerlingen geloven niet dat de samenleving die Jezus beoogde ook na zijn dood nog de moeite is om voor te kiezen, om voor te leven. Het zal nog een lange tijd duren voor zij tot dit inzicht komen. De vrouwen uit Galilea, Maria Magdalena, de twee leerlingen op weg naar hun akker waren de eersten die tot dit inzicht kwamen. Maar zij kunnen de elf niet overtuigen…

Ingesproken lezingen bij het Hoogfeest van Pasen

Heinrich Schütz – Weib, was weinest du, Öster-dialog, SWV 443
(klik op de afbeelding om het lied te beluisteren)

Vrouw, waarom schreit ge?
Wie zoekt ge?

Zij hebben mijn Heer weggenomen
en ik weet niet
waar zij Hem hebben neergelegd.

Maria!
Rabboeni!

Houd mij niet vast
want ik ben nog niet opgestegen
naar mijn Vader.
Ik stijg op naar mijn Vader
en naar uw Vader,
naar mijn God en uw God.

(Fra Angelico – Noli me tangere)

Bezinning

Blijf niet staan
bij het graf van herinnering
want het is leeg,
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.

Kijk in de ogen van mensen
die tijd en inzet vrijmaken
voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.

Luister naar de woorden
die deze mensen spreken
en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.

Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht
uit zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.

Kijk, luister en voel
en je zal merken
HIJ LEEFT !
Antoon Vandeputte

Broederlijk Delen en herverdelen voor verandering

Afstand houden en toch verbinding maken. Het was en is nog steeds dé grote uitdaging in onze persoonlijke levens én voor Broederlijk Delen. Allerlei nieuwe manieren om onze solidariteit met mensen te tonen kregen vorm. En gelukkig blijft ook de solidariteit met mensen veraf dankzij velen hoog op de agenda staan.

Broederlijk Delen bestaat dit jaar 60 jaar. Zestig jaar al brengt zij de boodschap van delen en herverdelen. Omdat dit de enige manier is om de ongelijkheid in de wereld aan te pakken. Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen mee is. Zeker vandaag! En daarvoor hebben we jou nodig. Jij kan vandaag nog verandering brengen in het leven van talloze mensen.

Dankzij jouw steun…

… promoten onze partners in Congo groenbemesters om de grond vruchtbaar te maken. En lobbyen ze bij de plaatselijke overheid om de bestaande wetten tegen ongecontroleerde bosbranden af te dwingen.

… kunnen jongeren in Gaza via dans en theaterworkshops van partner Theatre Day Productions uitdrukking geven aan hun emoties, frustraties, zorgen en dromen. Want als jongere in Gaza opgroeien, is niet makkelijk. Door de Israëlische blokkade lijk het daar op een openluchtgevangenis.

… selecteren Boliviaanse boeren de beste aardappelsoorten en laten deze registreren. Zo maken ze zich onafhankelijk van multinationals die de monocultuur van één aardappelsoort promoten. Want dat is erg duur, omdat ze deze soort moeten ondersteunen met meststoffen en pesticiden én het bedreigt de immense biodiversiteit die de Andes rijk is.

Doe mee met de campagne

Je kan iets storten op de rekening van onze PE Galilea Bredene-Vuurtoren: BE08 0689 3635 9013 met vermelding ‘gift Broederlijk Delen’). Wij storten dit samen achteraf door naar BD.
Je kunt ook rechtstreeks een gift doorstorten naar Broederlijk Delen Nationaal: BE12 0000 0000 9292. Je ontvangt begin volgend jaar een fiscaal attest als je gift 40 euro of meer bedraagt.

Met de PE Galilea Bredene-Vuurtoren organiseren we op zondag 16 mei een ontbijtactie i.s.m. Oxfam Wereldwinkel-Vuurtoren, waarbij je kan kiezen tussen afhaal en thuislevering. De opbrengst gaat volledig naar Broederlijk Delen. Meer info hierover binnenkort.

De Broederlijk Delen-werkgroep Mariakerke daagt jullie uit kilometers te stappen voor de jongeren in Gaza. Met de ‘4292 km Gaza Challenge’ willenwij zo symbolisch de aanhoudende blokkade van twee miljoen Palestijnen doorbreken. Er worden vier wandelingen aangeboden. Aan de wandeling is ook een wedstrijd verbonden met vragen rond de campagne van BD, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Een sportieve en solidaire uitdaging voor jouw bubbel!
Meer info: www.pe-mariakerke.be

Met een klein duwtje in de rug worden grote veranderingen in gang gezet in alle landen waar Broederlijk Delen werkt.
Hopelijk mogen we op jullie rekenen om mee verandering vorm te geven!

LEVEN DAT OVERWINT

Je riep me.
Jij zag me al
als een mens naar Jouw beeld en gelijkenis,
nog voor ik werd herboren.

Maar ik was slechts ik,
een Congolese boer,
een kind uit Gaza,
een hardwerkende Vlaming,
heel gewoon.

En de feiten kwamen me tegen
in media en statistiek:
opwarmende aarde,
overstroming in Zuid-Azië,
uitstervend leven,
honger in de Hoorn,
terreur in de straten,
armoede in driekwart van de wereld,
Goede Vrijdag overal.

En ik ben slechts ik.
Ik had mijn hoop begraven.

Jij vond mij,
toen ik in de tuin was,
en tevergeefs Jou zocht bij de doden.

Je kwam tot mij in mensen,
jongeren met verbeelding,
boeren, met in hun eeltige handen
hun eigen plannen,
hun gedachten vol hoop,
hun woorden vol uitnodiging,
hun visioen waarin men Jou herkent.

Zo heb Je me opgetild, meegevoerd,
getoond dat de steen is weggerold.

Nu zijn ze in beweging
en zien we, waar we ook kijken:
de wenkende vrijheid,
de haalbare toekomst,
het leven dat overwint.
(Karel Malfliet)


ZALIG PAASFEEST!

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Dominicanen Schilde Bergen, Liturgiemap Broederlijk Delen.
Uitgelichte afbeelding: grot in het Karmelgebergte Bijbel in 1000 seconden