Lezingen bij de zesde Paaszondag

Lezingen bij de zesde Paaszondag

7 mei 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

De meimaand is voor ons onlosmakelijk verbonden met Maria, de moeder van de Heer Jezus. Zovele bidplaatsen, namen, beelden brachten haar dicht bij het leven. Maria diende ook als inspiratiebron voor prachtige (religieuze) muziek. Het ‘Ave Maria’ (‘Wees gegroet’) is een van de best bekende liederen in het klassieke repertoire. Vele componisten zetten dit gebed gericht aan de moeder van Jezus op muziek. Vijf zondagen lang laten we jullie meegenieten van hemelse, maar misschien minder bekende, uitvoeringen.

Michał Lorenc (°1955), wordt momenteel beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse Poolse componisten van filmmuziek. Hij componeerde muziek voor meer dan 150 speelfilms, documentaires, tv-series en theatervoorstellingen. Dit ‘Ave Maria’ werd in 1995 geschreven voor de film Prowokator, vertolkt door Olga Szyrowa. samen met het Moscow Symphony Orchestra. Velen hebben opgemerkt dat, hoewel ze de taal niet begrijpen, het lied krachtig genoeg is om de ziel te raken en je met een glimlach achter te laten.

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren.

Inleiding op de zesde Paaszondag

Vandaag worden wij uitgenodigd elkaar lief te hebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Vriendschap, liefde, hét geneesmiddel bij uitstek: het heelt wonden, geeft pit aan het leven, effent de weg naar een betere toekomst. Het bijzondere aan vriendschap is wel dat zij niet genoeg heeft aan zichzelf, maar wil uitgedragen worden, dat ze aanstekelijk wil zijn. Zich bemind, aanvaard en vertrouwd weten, bij en door elkaar en bij en door Hem. Dat is het ware christelijke levenselixir.

In de eerste lezing (Handelingen) lezen we over de gebeurtenissen nadat Petrus een visioen heeft gezien en een man gaat opzoeken die Cornelius heet. Petrus ontvangt de openbaring dat het goede nieuws van het evangelie niet alleen voor enkele uitverkorenen bestemd is, maar voor de hele mensheid. Petrus vertelt aan Cornelius en zijn gezin dat God ‘geen onderscheid maakt tussen mensen’. De tweede lezing (Johannes) zet dit punt nog meer kracht bij: God heeft zijn liefde voor ons getoond door Jezus naar deze wereld te zenden zodat onze zonden kunnen vergeven worden.

Wat Jezus vandaag in het evangelie tot ons zegt, heeft hij tot zijn leerlingen gezegd enkele uren voor hij gekruisigd zou worden en voor zijn leerlingen Hem in hun angst in de steek zouden laten. Jezus wil dat zijn leerlingen in zijn vreugde delen. Hij is een vreugdevol persoon die zijn eigen vreugde wil delen en die aan de leerlingen uitlegt hoe zij deze vreugde op hun beurt kunnen delen met anderen: door in Zijn liefde te blijven en elkaar lief te hebben. Het is een overweldigende gedachte dat God ons kende en ons uitkoos met als doel om ons lief te hebben, en door ons heen andere mensen.

Ingesproken lezingen bij de zesde Paaszondag

Lied: A new commandment (Thomas Tallis)

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

A new commandment give I unto you,
saith the Lord, that ye love together,
as I have loved you,
that e’en so ye love one another.
By this shall ev’ry man know
that ye are my disciples,
if ye have love one to another.

Een nieuw gebod geef ik u,
zegt de Heer: dat gij elkaar liefhebt,
zoals ik u heb liefgehad,
dat gij elkander evenzeer liefhebt.

Bezinning

God als Vriend
is dat mogelijk?
Is Hij niet Almachtig en ver
Alziende en Alwetend?
Of zó ver vandaan
dat Hij niet meer is dan een Iets?

God als Vriend
zo ver weg en toch dichtbij
waar ik als Hij de stap kan zetten.
Geen slaaf of dienaar meer
te zijn maar vriend
van de Almachtige, Alziende Alwetende.

God als Vriend
zo wil Hij God zijn
door de Liefde
die alles vermag,
die alles ziet
en alles doorziet.

God als Vriend
Eén met de Ander
en toch aanwezig
Hij en ik, ik en Hij,
verbonden, één
en toch ook twee.

God als Vriend
een eenheid die velen omvat
vrienden, broeders en zusters
in de Naam van onze Beminde
verbonden in, door en met Hem
onze Vriend door dik en dun, voor altijd.

Dank dat ik in Gods Liefde leven mag, verbonden in, door en met mensen! Godlof!
(Zuster Marianne)

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren vormen een tijd om ons geloof te verdiepen, om stil te staan bij de de kern van Gods Woord. De gaven van de heilige Geest kunnen daarbij een leidraad vormen, zodat we voelen en weten wat ons geloof voor ons betekent, zodat we bewuster geloven in God, die Liefde is.

9 mei – Moederdag

Vandaag willen wij ook alle moeders een centrale plaats geven. Wij zetten hen heel graag in de bloemetjes…

Moeder zijn is
Het mysterie van het leven dragen
het hart zijn in een harde wereld
open oog voor nood aan tederheid en liefde
oase van begrip en geborgenheid
attentie-antenne voor het kleine en het goede in de mens
rusteloze magneet voor de man
richtsnoer voor het zoekende kind
reddingssloep voor velen
taai volhouden,
niet opgeven
stut en steun voor ouderen, zieken en eenzamen
vriendelijk lichtbaken
heimwee naar het paradijslijke
gewoon maar mens zijn met de mensen
eigen-aardig en onvervangbaar
dat alles en nog veel meer
is mysterievol moeder zijn.
(naar Ward Bruyninckx)

Gebed

Heer, onze God,
echt leven is zelfs in de grootste duisternis
blijven hopen op een klein lichtje.
Echt leven is zelfs in de moeilijkste tijden
blijven hopen op een vonk van liefde.
Wilt Gij dan God, ons allemaal doen leven, elke dag,
in ons werk, in ons gezin.
Help ons te leven
als een licht voor de wereld,
als een vuur tussen de mensen,
als een vonk van uw liefde,
door het geloof in Jezus, uw Zoon.
Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Vlaams Bijbelgenootschap Brugge, Dominicanen Schilde Bergen.
Uitgelichte afbeelding: