Lezingen bij de zevende Paaszondag

Lezingen bij de zevende Paaszondag

14 mei 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

De meimaand is voor ons onlosmakelijk verbonden met Maria, de moeder van de Heer Jezus. Zovele bidplaatsen, namen, beelden brachten haar dicht bij het leven. Maria diende ook als inspiratiebron voor prachtige (religieuze) muziek. Het ‘Ave Maria’ (‘Wees gegroet’) is een van de best bekende liederen in het klassieke repertoire. Vele componisten zetten dit gebed gericht aan de moeder van Jezus op muziek. Vijf zondagen lang laten we jullie meegenieten van hemelse, maar misschien minder bekende, uitvoeringen.

Franz Xaver Biebl (°1906 – +2001) was een Duitse componist, organist, koordirigent en leraar. De meeste van zijn composities waren voor koorensembles. Het bekendste werk is zijn Ave Maria, gecomponeerd ergens vóór 1 mei 1959. Een brandweerman, lid van het kerkkoor, had Biebl gevraagd iets te componeren voor het brandweerkoor waar hij ook in zong. Het resultaat was dit Ave Maria, oorspronkelijk voor dubbel mannenkoor. De tekst is uniek in zijn samenvoeging van twee bronnen en bevat delen van zowel het Angelus als van het Ave Maria.

Het lied wordt hier vertolkt door het Britse vocale ensemble VOCES8 dat er trots op is mensen te inspireren door middel van muziek en het plezier van zingen te delen. Een pareltje…

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

Inleiding op de zevende Paaszondag

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is een beetje een stille zondag. Jezus is hemelwaarts getrokken en zijn Pinkstergeest is nog niet verschenen. De vrienden zijn weer bij elkaar gekomen. Ze zitten in dezelfde zaal waar ze met Jezus het laatste avondmaal hebben gegeten. Ze zijn bang, want Jezus is weg, en Hij zal zich niet meer laten zien. Ze denken aan de woorden die Jezus gesproken heeft toen Hij afscheid van hen nam. Hierover praten ze met elkaar, ze weten wat Jezus heeft beloofd. Ze zullen de moed en kracht ontvangen van de heilige Geest, die Hij zal sturen. Daar wachten ze op. Daar bidden ze om. Nog even…

Lied: Al heeft Hij ons verlaten…
https://www.youtube.com/watch?v=D0hLf7Q6KDA

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

In de eerste lezing (Handelingen) lezen we hoe er iemand verkozen werd om Judas te vervangen, die door Jezus genoemd wordt in zijn gebed (Joh. 17, 12), om ‘samen met ons te getuigen van zijn opstanding. Johannes gaat verder in op dit thema van de liefde in zijn brief, wanneer hij ons eraan herinnert elkaar lief te hebben zoals God ons liefheeft. Hij drukt de waarheid uit die ook staat in Matteüs 18,20 ‘Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden’. God is, met andere woorden, aanwezig waar mensen samenleven in christenliefde.

Het evangelie is een deel uit het zgn. hogepriesterlijk gebed voor zijn leerlingen vlak voor zijn lijden. Jezus weet dat zijn dagen op aarde geteld zijn. Hij gaat de ‘wereld’ verlaten en vraagt aan zijn Vader om bescherming over zijn leerlingen. Bescherming tegen een wereld waarin mensen niet geloven of geven om Jezus, noch volgens zijn normen leven. Hij draagt zijn leerlingen op één te zijn zoals Hij en zijn Vader één zijn, samen levend en werkend in liefde. De leerlingen zullen Jezus’ Goede Nieuws gaan vertellen op allerlei plaatsen op de wereld. Dat zal niet altijd gemakkelijk gaan…

Ingesproken lezingen bij de zevende Paaszondag

Lied: Mogen allen één zijn (Lodewijk de Vocht)
https://www.youtube.com/watch?v=A3BXcYdHMsE

Mogen allen één zijn, Vader,
zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben;
mogen zij ook één zijn in ons
opdat de wereld gelove in Mij.

Bezinning

hdfdfgf

Eenheid,
misschien een utopie,
waarom?

Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.

Eenheid vind je
waar mensen
het beste wensen
– uit de grond van hun hart –
voor elkaar,
zo maar,
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je
waar mensen
meningsverschillen
kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof
en vertrouwen,
waar mensen
het niet te lastig vinden
te gaan naar anderen
en elkaar te ontmoeten,
te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf.
Ja, eenheid vinden
in je denken en doen:
van je woorden
je leven maken
en van je leven je woorden.
Eenheid begint daar
waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat Rijk
van gerechtigheid
en liefde.

(Emmanuel Dobbelaere)

Mediazondag

In het weekend van 15 en 16 mei viert de Kerk de jaarlijkse Werelddag van de Sociale Communicatiemiddelen – in Vlaanderen beter bekend als ‘Mediazondag’. Ook de voorgeschreven collecte voor de kerkelijke media wordt dan in alle zondagsvieringen gehouden.

Kom mee en je zult het zien (Joh 1, 46)
Communiceren door mensen te ontmoeten waar en zoals ze zijn.

Mediazondag, die in de wereldkerk voor de 55ste keer wordt gehouden, heeft als thema: ‘Kom en zie’. Het is ontleend aan woorden van de apostel Filippus in het Johannesevangelie (1, 43-46). Daarmee wil paus Franciscus de kerkelijke media aanmoedigen om naar de mensen te gaan en hen te bereiken zoals zij zijn en op de plaatsen waar zij zijn.

Met de keuze voor dit thema maakt de paus ook duidelijk dat de verkondiging van het Evangelie nog voorafgaat aan de woorden, door een blik, getuigenissen, ervaringen, ontmoetingen en nabijheid. Die gebaren winnen des te meer aan belang in deze tijd, waarin wij door de coronapandemie gedwongen zijn om sociale afstand te houden. Die nabijheid kan ons ook in staat stellen om te herkennen wat essentieel is en helpen om de betekenis van dingen echt te begrijpen. (Kerknet)


Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2021.

STEUN KERKNET
230.000 mensen bezoeken elke maand Kerknet. Jouw hulp maakt dat ook volgende maand mogelijk. Doe nu een gift. Ontdek waarom dat zo belangrijk is. 230.000 bezoekers per maand en 14,8 miljoen paginaweergaven per jaar liegen er niet om. Er is overduidelijk een grote nood aan een gelovig en creatief digitaal platform in Vlaanderen. Maar dat kost natuurlijk ook iets. Met jouw gift betalen we onze redacteurs, videomakers en technische infrastructuur. Jij kan rechtstreeks bijdragen aan het voortbestaan van Kerknet en van een bezielende christelijke stem in de digitale wereld.

Ontvang het luxemagazine OH GOD!
Bij een gift van 50 euro of meer word je meter of peter van Kerknet. Om je te bedanken, krijg je dan het gloednieuwe luxemagazine OH GOD! Met een exclusief interview met paus Franciscus. Op weg gaan is nooit verkeerd, zegt hij daarin. Ga als meter of peter met Kerknet op weg en doe een gift.

Klik op de afbeelding om Kerknet te steunen

Gebed van paus Franciscus

Heer, leer ons onszelf te overstijgen
en op zoek te gaan naar de waarheid.
Leer ons om naar buiten te gaan en te zien,
leer ons te luisteren,
geen vooroordelen te koesteren
of overhaaste conclusies te trekken.

Leer ons te gaan waar niemand anders wil gaan,
de tijd te nemen die nodig is om te begrijpen,
aandacht te besteden aan de essentie,
ons niet te laten afleiden door het overbodige,
bedrieglijke schijn te onderscheiden van de waarheid.

Schenk ons de genade om in onze wereld te herkennen waar Gij woont
en de eerlijkheid die nodig is om anderen te vertellen wat wij hebben gezien.


De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren vormen een tijd om ons geloof te verdiepen, om stil te staan bij de de kern van Gods Woord. De gaven van de heilige Geest kunnen daarbij een leidraad vormen, zodat we voelen en weten wat ons geloof voor ons betekent, zodat we bewuster geloven in God, die Liefde is.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Vlaams Bijbelgenootschap Brugge, Dominicanen Schilde Bergen, Kerknet.
Uitgelichte afbeelding:
onbekend