Lezingen bij het Feest van de Heilige Drie-eenheid

Lezingen bij het Feest van de Heilige Drie-eenheid

29 mei 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

De meimaand is voor ons onlosmakelijk verbonden met Maria, de moeder van de Heer Jezus. Zovele bidplaatsen, namen, beelden brachten haar dicht bij het leven. Maria diende ook als inspiratiebron voor prachtige (religieuze) muziek. Het ‘Ave Maria’ (‘Wees gegroet’) is een van de best bekende liederen in het klassieke repertoire. Vele componisten zetten dit gebed gericht aan de moeder van Jezus op muziek. Vijf zondagen lang laten we jullie meegenieten van hemelse, maar misschien minder bekende, uitvoeringen.

Sir Karl Jenkins (°1944) is een Welsh componist en multi-instrumentalist en voormalig lid van de rockgroep Soft Machine. In 1995 maakte Karl Jenkins een begin aan zijn crossover-project Adiemus, een project waarin pop, jazz en klassiek verweven zit. Tussendoor creëerde hij werken voor koor en orkest als Requiem, Stabat Mater, The Armed Man: A Mass For Peace. Je zou de stijl van Jenkins’ oratoria kunnen typeren als popmuziek, maar dan op een symfonische leest geschoeid. Opvallend is ook de vrijzinnigheid waarmee Jenkins de oeroude christelijke teksten aan eigen inzicht aanpast, al gingen Brahms, Fauré, Howells en Rutter hem hierin voor. Voor zijn 70ste verjaardag reviseerde hij werkjes onder de noemer ‘Motets’, korte composities met een sacrale inslag. Dit ‘Ave Maria’, naar Hymn uit Adiemus: Songs of Sanctuary, streelt het oor door de mooie a capella uitvoering van Polyphony o.l.v. Stephen Layton. Integer, devoot en met grote schoonheid.

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren.

Inleiding op het Feest van de heilige Drie-eenheid

De zondag na Pinksteren viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid. Na alle grote gebeurtenissen die we in de liturgie hebben gevierd – vanaf de geboorte van de Heer (Kerstmis) over zijn kruisdood en verrijzenis (Pasen) tot aan de gave van de Geest (Pinksteren) – kijken we nu terug naar diegene die eigenlijk centraal staat: God zelf. Met de Heilige Drie-eenheid worden God, Jezus Christus en de Heilige Geest als een dynamische eenheid gevierd.

Lied: Dankt, dankt nu allen God
https://www.youtube.com/watch?v=AuGo_faayBk&ab_channel=NederlandZingtNederlandZingt

Dankt, dankt nu allen God,
met hart en mond en handen.
Die grote dingen doet,
hier en in alle landen.
Die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
Zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God,
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest,
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt Zijn eer,
de toekomst is Zijn rijk.

Vandaag hebben we een thema dat steeds terugkomt: eeuwige zorg en bescherming. Vlak voordat Mozes de Tien Geboden aan de Israëlieten onthuld, herinnert hij hen in de eerste lezing (Deuteronomium) aan Gods liefde en voorzienigheid gedurende de hele loop van hun geschiedenis. In de tweede lezing benadrukt Paulus in zijn brief aan de Romeinen dat degenen die God leidt met zijn Geest Gods kinderen zijn.

Het Matteüsevangelie eindigt met een laatste persoonlijke ontmoeting tussen Jezus en zijn leerlingen. Opnieuw konden zij Jezus wel zien, maar er waren er een paar die moeite hadden om het te geloven. Jezus geeft zijn vrienden een belangrijke opdracht. Ze moeten naar alle volken in alle landen gaan en hen het evangelie verkondigen en hen op hun beurt tot leerlingen van Jezus maken. Ze moeten hen dopen en hen zo een deel doen uitmaken van de christelijke gemeenschap. Jezus verlaat de leerlingen met een geweldige belofte die vandaag voor ons even waar blijft, als z was voor de allereerste leerlingen, ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.

Ingesproken lezingen bij het Feest van de Heilige Drie-eenheid

Lied: “Hymn to the Sacred Trinity” Francisco Guerrero (1528 – 1599)

https://www.youtube.com/watch?v=R2ykMlhqxMk&ab_channel=ViewsfromtheChoirLoft

José de Ribera (1591-1652), de Heilige Drie-eenheid, 1636, Museum Het Prado, Madrid

Te mane laudum carmine,
Te deprecemur vespere;
Te nostra supplex gloria
Per cuncta laudet secula.

Tu principalis Trinitas
Nec non perennis Unitas,
Adsiste votis supplicum
Et terge sordes criminum.

Christum rogamus et Patrem,
Christi Patrisque Spiritum;
Unum potens per omnia,
Fove precantes, Trinitas.

We entreated Thee in the morning with our song of praise:
Let us entreat Thee in the evening;
May it be our suppliant glory
To praise Thee throughout all ages.

May Thou–Who art the sovereign Trinity
and also the eternal Unity–
be present to the prayers of suppliants
and wash away the filth of our sins.

Christ and the Father we implore,
the Spirit of Christ and the Father,
one power that pervades all things,
as we pray, aid us, O Trinity.

Bezinning: “Een God met vele gezichten”

Zolang er mensen zijn
is er nagedacht over God.
Elke mens probeert zich
een beeld van God te vormen.
Wie God ‘Vader’ noemt
denkt aan zijn eigen vader.
Wie Hem ontdekt in de natuur
zal God ervaren als een zachte bries.
Maar soms is Hij als een storm,
die door je leven raast.
De bijbel ziet God als een lichtende wolk,
dan weer als een wrekende God
die het kwaad fel bestrijdt.

Ook in ons eigen leven
spelen er verschillende Godsbeelden.
We ervaren Hem als een Levenbrenger,
maar soms ook als een Dooddoener.
We noemen Hem goed als het ons goed gaat.
Op andere ogenblikken heeft Hij geen gezicht,
omdat we aan Hem voorbijgaan.
Soms is Hij mijlenver van ons vandaag,
dan weer heel intiem nabij,
als een mantel om ons heen.

Onze God heeft vele gezichten.
We noemen Hem Vader, Zoon en Geest.
Maar ook mogen we zoeken
naar nieuwe namen.
Want God wil voor ons altijd nieuw zijn,
de Aanwezige in goede en in kwade dagen.
(Wim Holterman)

‘Zoals een klaverblad één is en toch drie bladeren bevat, zo is het met God:
Hij is één en tegelijk drievoudig.’
(Saint-Patrick)

Gebed

Soms heb ik het gevoel, Heer,
dat Jezus ook aan mij diezelfde zending geeft:
“Ga en nodig mensen uit thuis te komen
in de liefde van mijn Vader.”

Vaak is mijn geloof echter veel te klein
om met heel mijn hart op die roepstem in te gaan.
Laat Jezus me dan opnieuw bij zich roepen
en alle twijfel van me wegnemen.

En laat mij één worden met U, God,
zoals U zelf één bent: Vader, Zoon en Geest.
(Erwin Roosen)

Lied: Holy, holy, holy (Audrey Assad)

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Vlaams Bijbelgenootschap Brugge, Dominicanen Schilde Bergen
Uitgelichte afbeelding:
 Andrej Roebljov ‘de Heilige Drie-eenheid’