Lezingen bij het Hoogfeest van Pinksteren

Lezingen bij het Hoogfeest van Pinksteren

21 mei 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

De meimaand is voor ons onlosmakelijk verbonden met Maria, de moeder van de Heer Jezus. Zovele bidplaatsen, namen, beelden brachten haar dicht bij het leven. Maria diende ook als inspiratiebron voor prachtige (religieuze) muziek. Het ‘Ave Maria’ (‘Wees gegroet’) is een van de best bekende liederen in het klassieke repertoire. Vele componisten zetten dit gebed gericht aan de moeder van Jezus op muziek. Vijf zondagen lang laten we jullie meegenieten van hemelse, maar misschien minder bekende, uitvoeringen.

Philip Stopford (°1977) is een Engelse koorcomponist en koordirigent. Hij staat bekend om zijn eigentijdse a capella en begeleidde zettingen van traditionele Latijnse en Engelse gebeden en hymnen. Hij begon zijn muzikale carrière als lid van het koor van Westminster Abbey, en studeerde later af in muziek aan de Universiteit van Oxford. Hij is dirigent van het professionele koor Ecclesium, dat vele cd’s heeft uitgebracht met de originele werken van Stopford. Sinds 2016 werkt hij bij Christ Church Bronxville in de Verenigde Staten. Dit is zijn Ave Maria uit 2003.

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren.

Inleiding op de zevende Paaszondag

Als je van iets doordrongen bent, als je ergens enthousiast over bent, dan sta je, zoals de apostelen op Pinksteren,
in vuur en vlam en dan straalt dat van je af op alles wat je zegt en doet. Zo zou het ook met ons geloof moeten zijn.
Want als je echt doordrongen bent van Gods liefde, als dat vertrouwen je voedt, dan straal je licht en warmte naar iedereen rondom jou.

Lied: Tui amoris ignem (Taizé)

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.

Kom tot ons, o heilige Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.

Kom in ons, o heilige Geest.

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

Vandaag vieren we het Pinksterfeest en de wonderlijke gave van de heilige Geest. In de eerste lezing (Handelingen) kunnen we lezen over de indrukwekkende uitstorting van de heilige Geest op de leerlingen. Het was niet de laatste keer dat dit gebeurde en vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die de heilige Geest uitnodigen hen te vervullen, te leiden, te leren en te bemoedigen. Paulus benadrukt in de tweede lezing het praktische aspect van het werk van de heilige Geest wanneer hij aan de Galaten schrijft. De vrucht van de heilige Geest zou zo vanzelfsprekend in ons leven moeten zijn als in dat van de eerste christenen.

De woorden die we lezen in het evangelie liggen ook besloten in de laatste woorden die Jezus tot zijn leerlingen richt op die laatste avond in Jeruzalem. Vandaag staat de heilige Geest, de derde persoon van de Drie-eenheid centraal. Jezus is zijn leerlingen aan het voorbereiden op het nakende afscheid, maar eerst wil Hij hen de heilige Geest toevertrouwen. De heilige Geest blijft onze persoonlijke gids die ons toont hoe te leven en hoe Jezus’ boodschap van liefde te verspreiden. Gods hulp in onze moeilijke momenten en in onze strijd om getuigen te zijn voor alle mensen.

Ingesproken lezingen bij het Hoogfeest van Pinksteren

Lied: Ik wens je… (Elly & Rikkert)

“Het is de vrucht van de heilige Geest,
die ons eeuwig leven geeft”

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

Bezinning

Pinksteren, adem van de Geest

Een feest van vuur en vlam,
van storm en ontij,
een feest met open deuren
en vrijmoedige taal:
‘Christus is de Heer!
Wij kunnen niet meer zwijgen!’

Pinksteren,
het feest van de jonge Kerk
en van de eerste dopelingen,
van geestdrift en bezieling.
Het feest van nieuwe warmte
zonder angst en zonder vrees
voor de machthebbers van de oude aarde.

Pinksteren,
was de vlam aan de lont,
een vlam verder kronkelend
in het middellandse-zee bekken.
In alle havensteden slaat de vlam aan
onder slaven en matrozen,
onder soldaten en gladiatoren van het oude rijk.

Pinksteren,
een feest tot op vandaag?
Of is het vuur voorgoed gedoofd,
de storm geluwd, de geestdrift uitgeteld?
Gaan de deuren weer behoedzaam dicht
en wordt zijn naam verzwegen,
uitgeveegd als hinderlijk en onverdraagzaam?

Pinksteren vandaag,
is de deuren opengooien
voor de Kerk van morgen
die gedragen wordt
door mannen en vrouwen,
uit het volk genomen
en voor het volk bestemd.

Pinksteren vandaag,
een Kerk met een taal,
vrijmoedig en echt,
die elke mens verstaat
een Kerk met de eerste vlam
en de stormwind van toen:
adem van de Geest.

(Manu Verhulst)

Lied: Geest van God, Adem van leven
https://www.youtube.com/watch?v=GqaKPbk2PSk&ab_channel=ParochiezoneSintkatelijnewaver


De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren vormen een tijd om ons geloof te verdiepen, om stil te staan bij de de kern van Gods Woord. De gaven van de heilige Geest kunnen daarbij een leidraad vormen, zodat we voelen en weten wat ons geloof voor ons betekent, zodat we bewuster geloven in God, die Liefde is.

Gebed om de Heilige Geest

Kom, Heilige Geest,
daal als een vuur over onze wereld,
dat wij warmte bieden aan wie in de kou staan,
dat geestdrift ons mag aansteken
en dat mensen elkaars taal leren spreken en verstaan.
Geest van God,
daal als een licht over ons leven,
herschep ons wanneer we moedeloos zijn
en angsten onze idealen verdringen.
Geest van God,
beziel ons, dat uw liefde onze harten loutert.
Wees een gids
voor wie leeg en krachteloos door het leven gaan.
Kom dan, Heilige Geest,
die in ons bidt en in ons werkt.
Blijf ons doordringen met uw gaven en
zend uw Adem door ons heen.
Amen.
(Antoon Wullepit)

Lied: Veni Sancte Spiritus, K. 47 (W.A.Mozart)
Collegium Instrumentale Brugense

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Vlaams Bijbelgenootschap Brugge, Dominicanen Schilde Bergen, Kerknet.
Uitgelichte afbeelding:
 Sending the Holy Spirit III – Ladislav Záborský (1921-2016)