Lezingen bij Sacramentsdag

Lezingen bij Sacramentsdag

4 juni 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op donderdag (of op zondag) na het feest van de Drie-eenheid viert de Kerk Sacramentsdag, ofwel het hoogfeest van het ‘Heilig Sacrament van het lichaam en bloed van Christus’. Sacramentsdag is helemaal georiënteerd op de aanwezigheid van de verrezen Heer, de levende Christus, in de eucharistische gedaanten van brood en wijn. Het feest van Sacramentsdag brengt ons naar het hart van wat we vieren in de eucharistie: de onvoorstelbare liefde van God, die zich in Jezus met ons verbindt. Eucharistie vieren mag geen ‘gewoonte’ worden en daarom wil de Kerk dat we eens uitdrukkelijk stilstaan bij en nadenken over de draagwijdte van samen brood breken en de beker rondreiken.

Brood en wijn delen met elkaar en zo God in je midden weten.

Lied: Zolang er mensen zijn op aarde

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood

Daarom moet alles U aanbidden
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht

Toen Jezus stierf, herinnerden zijn leerlingen enkele van zijn gebaren. Hét gebaar dat hen vooral bijbleef, was het breken van het brood op de avond van zijn arrestatie. Telkens wanneer ze nadien bijeenkwamen en Hem herinnerden, brak een van hen het brood en deelde het met de anderen. Zoals Jezus het wilde: ‘Doe dit om Mij te gedenken’. Meer dan tweeduizend jaar later komen christenen nog steeds bijeen rond dit gebaar. Het brengt Jezus dichterbij, het brengt hen ook dichter bij elkaar. Zo weten ze opnieuw hoe het eigenlijk verder moet: als ‘brood’ zijn voor elkaar.

Daarom zijn we zeer blij dat we vanaf volgende week opnieuw op zaterdag en zondag eucharistie mogen vieren in onze kerken. We nodigen jullie dus heel graag uit om weer met ons samen te komen om te vieren, samen te bidden en te zingen. Wellicht nog met de nodige afstand en met mondmasker. Welkom aan iedereen!

Bij de lezingen…

De drie Schriftlezingen van dit feest handelen over het ‘bloed van het Verbond’. De eerste lezing verhaalt het ritueel
van de verbondssluiting bij de Sinaï. Mozes sprenkelde bloed over het altaar en over het volk om zo het verbond tussen God en zijn volk duidelijk te maken. De tweede lezing is een beschouwing over Christus, de waarachtige Hogepriester: Hij gaf zijn eigen bloed – zijn leven. Het bloed van Christus zuivert het innerlijke van de mens.
En in het evangelie horen we de woorden van Jezus tijdens het laatste avondmaal. Wanneer Jezus het brood en de wijn neemt verwijst Hij naar het Oude Verbond met de woorden: ‘Dit is mijn bloed van het Nieuwe Verbond dat vergoten wordt voor velen.

Alleluia.
Ik ben het levend brood,
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij eeuwig leven in eeuwigheid.
Alleluia.

Lied: Eat this Bread (Taizé)

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

Eat this Bread, drink this Cup,
Come to Him and never be hungry.
Eat this Bread, drink this Cup,
Trust in Him and you will not thirst.

Jesus Christ, Bread of Life
Those who come to you will not hunger.
Jesus Christ, Risen Lord,
Those who trust in you will not thirst.

I am the bread of life, the true bread sent from the Father.

Your ancestors ate manna in the desert,
but this is the bread come down from heaven. 

Eat my flesh and drink my blood,
and I will raise you up on the last day. 

Anyone who eats this bread, will live forever. 

If you believe and eat this bread, you will have eternal life. 

Bezinning

Samen aan tafel gaan is tijd maken voor elkaar.
Het is kauwen op het leven van elke dag.
De smaak van de vreugde proeven
maar ook slikken op wat bitter is.
Als je er de tijd voor neemt,
krijg je energie om terug aan de slag te gaan
en de handen in elkaar te slaan.

Met God op weg gaan is tijd maken voor Hem
en voor elkaar.
Je mag kauwen op zijn Woord
en proeven
dat gebroken brood en gedeelde wijn
de smaak van het leven versterken.

Als je er de tijd voor neemt,
zal je van bevrijding en verbondenheid proeven,
zal je merken dat er energie vrijkomt
die nieuwe toekomst mogelijk maakt.

Samen door het leven gaan is zeggen tegen elke mens:
“Kom en zie! Voor jou staat de tafel klaar.
In jouw leven proef ik iets van God.
En het smaakt naar meer…”
(Herman Van Overbeke)

Bidden wij…

Voor allen die in onze ‘kerken’ voorgaan in breken en delen,
en voor hen die vierend, zingend en biddend,
gemeenschap willen zijn in Jezus’ geest:
om overtuiging en daadkracht in de geest van Hem
die fier en waardig door de dood is heengegaan.

Voor onze Kerkgemeenschappen.
Dat God ons de kracht geeft om brood te zijn voor elkaar.
Dat wij samen dit brood delen met elkaar,
vooral met hen die hunkeren naar een levend woord,
naar hartelijkheid en vriendschap.

Lied: Ik bied u dit brood

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

Ik bied u dit brood, ’t is als gave niet groot
neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand.
Want in wijn en in brood kom ik los van de dood,
reikt de hemel de aarde de hand.

Heer, Heer, neem het aan.
Neem mezelf, neem m’n hart, m’n verstand.
Want in wijn en in brood kom ik los van de dood,
reikt de hemel de aarde de hand.

Ik bied U de wijn, die een teken moet zijn
van een nieuw en een eeuwig verbond.
Waarin Gij hebt hersteld, wat door zondig geweld,
ook in mij door het kwaad werd gewond.

Gebed

Je kunt Mij ontmoeten – zegt God –
in elke mens met wie je samenleeft
en met wie je het brood van het leven
en de wijn van de vreugde deelt.
Je kunt Mij ontmoeten
in mensen die zichzelf geven als gebroken brood,
omdat Iemand hun dat ooit heeft voorgedaan
en hun gevraagd heeft dat ze dat zouden blijven doen.
Je kunt Mij ontmoeten
in mensen die je weer in jezelf doen geloven
omdat ze geloven in Mij.
Je kunt Mij ontmoeten – zegt God!
Maar verlang je dat ook?
(Erwin Roosen)

Tot slot

Ik besef meer en meer
hoe levensnoodzakelijk het is, Heer,
wekelijks samen te komen rond uw Woord,
rond Brood en Wijn

omdat ik tenminste eens per week
het teken wil zien
van Iemand die brood breekt
en daarmee zijn leven geeft voor mensen.

Ik heb het nodig eens per week
om dat niet te vergeten.
Eens per week is niet veel
als je bedenkt dat wij
meerdere keren per dag,
willen of niet,
tekenen zien die zeggen
‘leef voor jezelf, zorg voor jezelf’.

Eens per week, een tegenwicht,
in de herinnering aan Jezus die het voorleefde,
en de uitnodiging dat het anders kan,
is zeker niet teveel.
(naar Carlos Desoete)

Lied: Breng ons samen (Sela)

Klik op de afbeelding om het lied te beluisteren

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De tussenteksten werden ontleend aan: Dominicanen Schilde Bergen, Kerknet.be
Uitgelichte afbeelding:
 Schilderij ‘Brood en wijn’ Anneke Bollebakker