‘Adem-tocht’ in onze pastorale eenheid

‘Adem-tocht’ in onze pastorale eenheid

18 oktober 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt. De bijeenkomsten van ADEM-TOCHT bieden zo kansen tot ontmoeting. In maandelijkse bijeenkomsten luisteren 60-plussers naar elkaar en delen ze hun zoeken, hun inzichten en ervaringen, in respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging. Wie komt, zoekt er naar de zin en de opdracht van hun leven. Het evangelie is onze inspiratiebron.

Tijdens de ADEM-TOCHT-bijeenkomsten bespreken we een thema dat ons aanbelangt. De jaarthema’s worden gekozen na consultatie van alle kringen in Vlaanderen. De begeleider geeft een korte inleiding en nodigt uit tot gesprek en ons gedacht te zeggen n.a.v. het thema. De inhoud van dat thema wordt telkens aangeboden in een artikel in het driemaandelijkse tijdschrift ADEM-TOCHT.

ADEM-TOCHT vormt groepen van 60-plussers die maandelijks samenkomen. We willen nu binnen onze Pastorale Eenheid zo’n groep concreet gestalte geven. Broeder Miguel van het Franciscushuis zal deze bijeenkomsten begeleiden.

Hoe het allemaal praktisch verloopt zal br. Miguel je graag uitleggen bij een kennismaking in het Franciscushuis of tijdens de eerste startnamiddag op maandag 23 oktober om 14 uur. Wie wil kan dan gewoon afzakken naar het Franciscushuis op de hoek Dr. Eduard Moreauxlaan en de Sint-Antoniusstraat. Koffie of thee met wat lekkers is er aanwezig. Zo’n bijeenkomst neemt ongeveer anderhalfuur in beslag. Nadien is er nog tijd om wat bij te praten en elkaar te leren kennen. We plannen deze bijeenkomst telkens op de vierde maandag van de maand. Via Kerk&Leven en onze website zullen we tijdig de data bekend maken. Een volgende bijeenkomst zal doorgaan op maandag 27 november. In december is er geen Adem-tocht, want op de vierde maandag vieren we kerst.

Heb je vragen, spreek gerust pastoor Dirk aan of parochieassistent Johan aan. Je kunt ook bellen naar broeder Miguel (0487 27 01 63) of hem een e-mail sturen stas.miguel@gmail.com. Hij neemt zeker met je contact op.

Noteer alvast ook zaterdag 9 december in je agenda. Om 14.30 u. is er de opening van de tentoonstelling ‘DE WERELD VAN KERST – 800 jaar KERSTSTAL ST.-FRANCISCUS’ in de St Antoniuskerk. Bisschop Lode Aerts zal er tot ons spreken over ‘Kerst, van Kribbe tot Kerststal’. Achteraf is er tijd om rustig bij te praten en wat te drinken.
(broeder Miguel)