Franciscushuis in de Vuurtorenwijk

Franciscushuis in de Vuurtorenwijk

11 oktober 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

De tijd dat elke stad een minderbroederklooster had, hetzij van Conventuelen, hetzij van Kapucijnen, hetzij van Franciscanen, ligt al vele jaren achter ons. Ook de Franciscaanse familie is onderhevig aan de tijdsgeest.

Naast vaste kloosters zijn er altijd geëngageerde lekenbroeders en -zusters geweest, verenigd in wat vroeger de Derde Orde heette. Vandaag is dat de Orde van Franciscaanse Seculieren.

Het is vanuit deze spirit dat er in Oostende aan de Dr. Eduard Moreauxlaan voor de kust en de stad, een vaste stek komt. Een plekje dat in het weekend van 21 oktober officieel van start gaat, met een Open-Deur weekend. Vier dagen lang.

Het Domus Franciscus Huis – domus is latijn voor huis – verwijst wat de naam betreft naar St. Franciscus van Assisi, de poverello. De stichter van een wereldwijde familie van broeders en zusters. Ook Sint- Antonius was één van hen. Dit huis zal vanuit een stadskluis bewoond worden door één van de broeders, Miguel. Daarnaast is er bij het binnenkomen een vredeshoekje, een soort kapelletje als het ware, waar men bij Onze-Lieve-Vrouw van Vrede en Sint-Franciscus even tot rust, stilte en gebed kan komen. Een bibliotheekkast biedt Franciscaanse lectuur aan in de breedste betekenis van het woord. Een kast die maand na maand kan groeien.

(lees verder onder de foto)

Centraal is er een grote ruimte waar per jaar andere Franciscaanse accenten aan bod zullen komen. Om te starten is dat het instellen van de Kerststal 800 jaar geleden in Greccio voor het seizoen 2023-2024. Dit thema krijgt een visuele uitstraling met aangepaste lectuur ter plaatse te raadplegen.

Centraal komt een grote Franciscustafel waar naast vergaderingen ook plaats is voor discussie rond thema’s, een maandelijkse Ademtocht, ontvangen van groepen,… en buiten de openingsuren privéruimte voor een gesprek. Al dan niet spiritueel.

Er is een winkelhoekje om wat religieus materiaal, een wenskaart, een aangepaste kaars, Franciscaanse lectuur,… aan te schaffen. Kom zeker eens piepen.

De eerste maanden is het zoeken waar nood aan is. Tegen januari, als de grote tentoonstelling ‘DE WERELD VAN KERST’ in de parochiekerk van St. Antonius achter de rug is, zal er al meer duidelijkheid zijn welke noden prioritair zijn. Wie weet een maandelijks ‘Ontbijt met een Ei’ om mensen samen te brengen die nood hebben aan een leuk gezellig moment? Of… maandelijks een feestelijke maaltijd voor mensen die met een te laag budget elke maand moeten rondkomen? Of een spiritueel café rond een actueel thema rond geloof, kerk of maatschappij? Of… een wandeling met dat tikkeltje meer. Of… we staan open voor jullie suggesties.

(lees verder onder de foto)

VREDE – VREUGDE – VRIJMOEDIGHEID

Deze drie thema’s lopen als een rode draad doorheen onze werking.

Vrede. De groet ‘De Heer geve u vrede’, later ook wel omgevormd in de wens ‘vrede en alle goeds’, pax et bonum, is kenmerkend voor de franciscaanse spiritualiteit. Het gaat hier niet alleen om politieke vrede, maar ook om de vrede in je eigen omgeving en in je eigen innerlijk.

Vreugde. Ook de blijdschap, de vreugde is kenmerkend voor het optreden van Franciscus en daarom een ideaal voor franciscaanse mensen.

Vrijmoedigheid. Als kinderen van een Vader en als elkaars broeders en zusters voelen we ons vrij elkaar en anderen tegemoet te treden met open handen en een open hart, niet bang om te zeggen wat we denken maar tegelijk vragend en luisterend.

We stelden br. Miguel de vraag waarom hij franciscaans wil leven?

Miguel: “Steun en kracht vinden om door de voorgeschreven regelmaat vertrouwen te hebben in de relaties die je met overtuiging hebt aangegaan: Relatie met jezelf, met de andere, met God en met de schepping. Zo ben je met het Franciscaans levensverhaal met elkaar verbonden.”

“Warm thuiskomen bij deelgenoten. Hun verhalen horen, hun zorgen beluisteren, bidden en/of eucharistie vieren. Bewust in verbondenheid door Franciscus en Clara, in gesprek komen met de Vader. Wat is er mooier dan samenkomen als broeder en zuster in geloof. In de ander geraakt worden door de Ander. Samen zijn, een plek van vriendschap, vreugde en vrede.”

“Verlangen om te worden gevoed met de helende spiritualiteit van Franciscus en Clara. Met teksten, dialoog, uitwisseling, de bron vinden om de weg te gaan van het evangelie naar de wereld.”

“Geroepen worden om met je levensverhaal in alle nederigheid te getuigen over het levensverhaal van Franciscus: Vrede en alle goeds. Laten zien dat jouw leven een goed leven is, dat perspectieven biedt in overvloed en uitmondt in broederschap en verbondenheid. Een goed leven dat zorg draagt voor de Schepping, ons gezamenlijk huis, bezorgd zijn over onze medemens, door ons sociaal engagement dat deel uitmaakt van een goed leven. Laudato si, van de wereld naar het evangelie.”

“Verbonden met een wereldwijde beweging. Hun en mijn professie, bevestigd in de cannonieke orde en vertegenwoordigd via de CIOFS te Rome, als gezamenlijk engagement voor een wereld van broederschap, vrede, vreugde, hoop en liefde en dankbaarheid. Samen met 400.000 leden wereldwijd de boodschap van Franciscus en Clara verankeren.”

OPEN DEURDAG

Om jullie te ontmoeten, en jullie mij te leren kennen, is er op vrijdag 20 – zaterdag 21 en zondag 22 oktober Open-Deur van 13 u. tot 20 u. Iedereen welkom! Op maandagnamiddag 23 oktober starten we met onze maandelijks Adem-Tocht namiddag voor parochianen, vrienden en buren vanaf 60 jaar.

Nadien zijn we elke vrijdagnamiddag, zaterdagnamiddag en zondagnamiddag open voor een koffie, een drankje, een gebakje, een babbel, bezoek aan het Vredeshoekje, een kaarsje, een… van 13 u. tot 18 u.

Info: br Miguel 0487 27 01 63 of franciscushuis.oostende@gmail.com.
We zitten ook op Facebook als Domus Franciscus Huis.
Adres: Hoek Dokter Eduard Moreauxlaan en Sint-Antoniusstraat.