Oproep voor Kerststallen

Oproep voor Kerststallen

15 november 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Onze parochiekerk Sint-Antonius wordt het forum voor een grote internationale tentoonstelling waar de kerststal centraal zal staan: DE WERELD VAN KERST.

Dit naar aanleiding van het jubileumjaar 2023. Het is 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in Greccio, tussen Rome en Assisi, het kerstverhaal van de evangelist Lucas een gezicht gaf in de grot buiten het dorp. Het begin van de visualisering van het kerstverhaal, waar we vandaag nog steeds de kerststal aan te danken hebben.

Wie over originele kerststallen beschikt of zijn kerststal wil in bruikleen geven voor deze tentoonstelling, is van harte uitgenodigd. In tegenstelling tot vroeger gaat het niet om één dag, maar loopt de tentoonstelling van 10 december tem 7 januari.

Er komen 10 glazen tentoonstellingskasten in de kerk om de kerststallen en kerstgroepen veilig te presenteren. Wie over grotere exemplaren beschikt, ook zij worden veilig gepresenteerd en de bezoekers worden op esthetische wijze op afstand gehouden, zodat ze de kerststallen niet kunnen aanraken. Er zullen elke dag tijdens de openingsuren minstens twee mensen aanwezig zijn om toezicht te houden.

Naast de kerststallen komen de figuren van de kerststal aan bod, de geschiedenis van 800 jaar, er komt een kinderhoek, een Vredeskapel, een kerststal op het plein,… kortom deze internationale tentoonstelling wordt een totaalproject. Br. Miguel is de samensteller van deze tentoonstelling, waar hij al maanden mee zoet is als voorzitter van de Vlaamse Vrienden van de Kerststal.

Op 9 december om 14.30 uur wordt deze tentoonstelling plechtig geopend door onze Bisschop Lode Aerts en de Schepen van Oostende, Bart Plasschaert, bevoegd voor cultuur.

Wil je graag kerststallen ter beschikking stellen? De parochie apprecieert dit ten zeerste. Contacteer gerust br. Miguel op 0487 27 01 63 of stuur een mail naar kerststal800@gmail.com