Levensmomenten

Groeien in geloof

Beeld Hans Braxmeier/Pixabay

Geloven… waarom gelooft iemand in een God? Leven kan toch ook perfect zonder geloof in een God. Dat is zeker zo, alleen brengt het gelovig zijn wel een grote betekenis in je leven. In God geloven brengt vreugde in je leven omdat je beseft dat er een God is die van je houdt en je in alles wil bijstaan. Om te groeien in geloof is er veel tijd nodig. Eigenlijk groei je je leven lang. Dat is ook net het mooie: er valt altijd wel iets nieuws te ontdekken over dat geloof. Er is altijd wel iets om over na te denken of mee aan de slag te gaan.

Net als op de weg naar volwassenheid, wordt er op de weg naar volledige opname in de kerk een aantal stappen gezet: de initiatiesacramenten. De initiatiesacramenten zijn doop, eucharistie en vormsel. Sacramenten dus waardoor je toetreedt tot de kerk. De baby of volwassene die gedoopt wordt, treedt al toe tot de kerk. Maar je bent pas helemaal toegetreden, oftewel volledig geïnitieerd, wanneer je deelneemt aan de eucharistie en wanneer je gevormd bent. Normaal gesproken worden baby’s gedoopt, kinderen van ongeveer zeven jaar ontvangen voor het eerst de heilige communie en kinderen tussen de twaalf en veertien jaar worden gevormd.

De zegen van de Heer en de bevestiging door de gemeenschap wordt gevraagd over het engagement dat twee mensen “in goede en kwade dagen” met elkaar aangaan.

Wie zwak is heeft kracht nodig, wie zwaar belast is heeft rust nodig, wie pijn en verdriet lijdt heeft troost nodig. Aan wie ernstig ziek is schenkt de Heer zijn kracht, rust en troost in de ziekenzalving.

Bij het afscheid van een dierbare willen wij God danken voor het leven van de overledene en bidden dat Hij hem of haar zou opnemen zijn eeuwige vreugde.