Van pastorie tot parochiehuis

 VAN PASTOORSWONING TOT  «PAROCHIEHUIS ‘DE PASTORIE’»

 Het pastoriegebouw van Bredene-Dorp blijft het middelpunt van parochiale werking.  Als parochiehuis herbergt het gebouw niet alleen het parochiesecretariaat en het parochiearchief, maar het biedt ook twee lokalen waar kleine groepen (tot 14 personen) gratis kunnen vergaderen. Het gebouw krijgt voortaan de naam «Parochiehuis ‘De Pastorie’».

Sinds het vertrek van pastoor Geert Bamelis woont er geen priester meer in de pastorie van Bredene-Dorp.  Pastoor Dirk Spanhove, die voortaan als enige pastoor de vier parochies van de federatie Bredene-Vuurtoren bedient,  woont op de Sint-Antoniusparochie Oostende-Vuurtorenwijk.  Hij wordt bijgestaan door diaken Rudy Weyne en parochieassistent Johan Vervaeke en een aantal vrijwilligers per parochie die samen het ‘federaal team’ vormen.

Het Bredense gemeentebestuur is eigenaar van de pastorie aan de Kerkstraat 8 in Bredene-Dorp. Dankzij dat bestuur kregen de kerkfabriek en de parochie Sint-Rikier de beschikking over een aantal lokalen in dat gebouw.

Het parochiesecretariaat is in één van die lokalen ondergebracht.  Twee vrijwillige parochieverantwoordelijken, met name Mireille Vanroose en Rudy Van Avermaet, bemannen dat secretariaat.  Men kan er terecht voor het aanvragen van missen, van begrafenisdiensten, doopselvieringen , kerkelijke documenten, enz.  Het secretariaat is open voor het publiek op woensdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 10 tot 11 uur, ofwel op telefonische afspraak op het nummer 059 42 70 03. Telefonisch kan het parochiesecretariaat overigens elke dag bereikt worden.

Een buitenkans voor verenigingen

Interessant voor verenigingen of andere groeperingen is zeker ook dat de parochie in het gebouw een tweetal lokalen gratis ter beschikking kan stellen als vergaderruimte.  De twee lokalen zijn goed voor een vergadering met  resp. een 10-tal en een 14-tal deelnemers.  Eén van de lokalen heeft een mooie projectiemuur.  De gemeente richtte een keukentje in, zodat ook inzake drankvoorziening alle accommodatie aanwezig is.

Wie van deze vergaderruimtes gebruik wil maken, reserveert best een 7-tal dagen vooraf een lokaal.  Bij voorkeur gebeurt dat via e-mail op het adres sintrikier@telenet.be.  Het kan ook telefonisch via het parochiesecretariaat op het nummer 059 42 70 03.  Wie vooraf een kijkje wil komen nemen, kan daarvoor ook langs dezelfde weg een afspraak vastleggen.  Een gebruikersreglement met meer details kan op aanvraag bezorgd worden.

(Gilbert Vanleenhove)