Geloofsverdieping

Meditatie in de christelijke traditie

Christelijke meditatie is gebed,
waarbij we woorden, gedachten en beelden loslaten,
om in de stilte van ons hart 
de relatie met ‘God in ons’ tijd en ruimte te geven.
Thuiskomen bij jezelf en bij God!
Meditatie maakt je vrij en geeft je kracht om volop te leven.
Vredevol, vreugdevol en liefdevol!

Soms worden er schatten ontdekt in het erfgoed van de kerk. Christelijke meditatie is zo’n juweel! Ontdek waarom mediteren iets voor jou is! De eenvoud van de praktijk. Een verborgen schat die eenheid met God, heling en geluk brengt.

10 en 24 juli 2019
14 en 28 augustus 2019
11 en 25 september 2019
9 en 23 oktober 2019
13 en 27 november 2019
11 december 2019
Sacristie St. Theresiakerk – van 18.00 tot 19.00 uur

Iedereen is welkom! Er is geen voorkennis vereist.
Wie voor het eerst komt, graag om 17.50 uur.

Gebedsleider:
Patricia Vertriest
0476 08 88 90
patriciavertriest@telenet.be

Bezinningsgroep

iedere 2e donderdag van 14 tot 16 u. in het parochiaal secretariaat
J. Besagestraat 61, Oostende

Inlichtingen:
pastoor Dirk Spanhove
059 32 02 63
spanhoved@skynet.be

Wandelende Madonna

“Maria, die daar staat! Gij zijt goed en ik ben kwaad, wilt gij mijn arme ziele gedenken? ‘k zal U een ‘Ave Maria’ schenken!

Sedert enkele jaren bestaat er op de Sint-Antoniusparochie – en reeds verder weg – een gebedsketen. Die gebedsketen wordt duidelijk zichtbaar gemaakt door een Mariabeeld met de mooie naam: “de wandelende Madonna”! Dat beeld blijft 14 dagen bij een familie/gezin als een teken van verbondenheid. Men brengt en men komt het beeld weer ophalen aan huis, om het dan verder door te geven aan een ander huisgezin. Het gebeurt wel eens, als men iemand aanspreekt daarover, dat we als antwoord krijgen: “maar we hebben thuis al een Mariabeeld (zelfs twee of drie) en we steken vaak een kaarsje aan bij het beeld.” Fijn is dat, maar dan heeft men de betekenis van deze actie niet begrepen. Men kan het beeld bij jullie brengen en alzo wordt jij een schakel in die keten die tot heden (sedert mei 2013) nog niet is verbroken. Mooi zou het zijn – dat is onze wens – dat er nieuwe gezinnen willen aansluiten en alzo meehelpen aan de verbondenheid op onze parochie.

Voor deelname of inlichtingen:
Willy Werbrouck
Stanleylaan 4/1
059 43 55 71
willy.brebis@telenet.be
of
pastoor Dirk Spanhove
St.-Antoniusplein 1
059 32 02 63