Geloofsverdieping

Meditatie in de christelijke traditie

Christelijke meditatie is gebed,
waarbij we woorden, gedachten en beelden loslaten,
om in de stilte van ons hart 
de relatie met ‘God in ons’ tijd en ruimte te geven.
Thuiskomen bij jezelf en bij God!
Meditatie maakt je vrij en geeft je kracht om volop te leven.
Vredevol, vreugdevol en liefdevol!

De christelijke traditie kent een eeuwenoude contemplatieve dimensie, niet voorbehouden voor monniken alleen! Laat ook jij je verrassen door authentieke wijsheid en een diepe beleving? Kom de eenvoud van de praktijk ontdekken. Gun jezelf deze unieke ervaring!

Mediteren is de weg van het leren zijn, zijn wie
je bent, in de aanwezigheid van God, zijn wie je
bent in volledige eenvoud. Daar leidt de mantra
je naar, als je leert er trouw aan te worden.
John Main osb

Heilige Theresia kerk – Bredene Duinen
Van 18.00 uur tot 19.00 uur (kom je voor het eerst, dan verwachten we je om 17.50 u.)

Gebedsleider:
Patricia Vertriest
0476 08 88 90
patriciavertriest@telenet.be

Bezinningsgroep

iedere 2e donderdag van 14 tot 16 u. in het parochiaal secretariaat
J. Besagestraat 61, Oostende

Inlichtingen:
pastoor Dirk Spanhove
059 32 02 63
spanhoved@skynet.be

Wandelende Madonna

“Maria, die daar staat! Gij zijt goed en ik ben kwaad, wilt gij mijn arme ziele gedenken? ‘k zal U een ‘Ave Maria’ schenken!

Sedert enkele jaren bestaat er op de Sint-Antoniusparochie – en reeds verder weg – een gebedsketen. Die gebedsketen wordt duidelijk zichtbaar gemaakt door een Mariabeeld met de mooie naam: “de wandelende Madonna”! Dat beeld blijft 14 dagen bij een familie/gezin als een teken van verbondenheid. Men brengt en men komt het beeld weer ophalen aan huis, om het dan verder door te geven aan een ander huisgezin. Het gebeurt wel eens, als men iemand aanspreekt daarover, dat we als antwoord krijgen: “maar we hebben thuis al een Mariabeeld (zelfs twee of drie) en we steken vaak een kaarsje aan bij het beeld.” Fijn is dat, maar dan heeft men de betekenis van deze actie niet begrepen. Men kan het beeld bij jullie brengen en alzo wordt jij een schakel in die keten die tot heden (sedert mei 2013) nog niet is verbroken. Mooi zou het zijn – dat is onze wens – dat er nieuwe gezinnen willen aansluiten en alzo meehelpen aan de verbondenheid op onze parochie.

Voor deelname of inlichtingen:
pastoor Dirk Spanhove
St.-Antoniusplein 1
059 32 02 63