Geloofsverdieping

Initiatieven binnen onze federatie

Meditatie in de christelijke traditie

Ontdek de vreugde en de vrede van het mediteren!
Verstillen, stil worden… je ontvankelijk openstellen voor God in je.
Een pad waar vertrouwen, hoop en liefde centraal staan…
een ontmoeting met Christus!

Kom kennismaken om in stilte op zoek te gaan
naar de BRON van alle leven en geluk,
thuiskomen bij onszelf en bij GOD.

12 en 26 september 2018
10 en 24 oktober 2018
14 en 28 november 2018
12 en 26 december 2018
Sacristie St. Theresiakerk – van 18.00 tot 19.00 uur

Er is geen voorkennis vereist. Iedereen is welkom!
Kom je voor de eerste keer, kom dan iets vroeger (17.50 u.)

Gebedsleider:
Patricia Vertriest
059 32 47 25
patriciavertriest@telenet.be

www.opencontemplatiefhuis.be

Bezinningsgroep

iedere 2e donderdag van 14 tot 16 u. in het parochiaal secretariaat
J. Besagestraat 61, Oostende

Inlichtingen:
pastoor Dirk Spanhove
059 32 02 63
spanhoved@skynet.be

Wandelende Madonna

“Maria, die daar staat! Gij zijt goed en ik ben kwaad, wilt gij mijn arme ziele gedenken? ‘k zal U een ‘Ave Maria’ schenken!

Sedert enkele jaren bestaat er op de Sint-Antoniusparochie – en reeds verder weg – een gebedsketen. Die gebedsketen wordt duidelijk zichtbaar gemaakt door een Mariabeeld met de mooie naam: “de wandelende Madonna”! Dat beeld blijft 14 dagen bij een familie/gezin als een teken van verbondenheid. Men brengt en men komt het beeld weer ophalen aan huis, om het dan verder door te geven aan een ander huisgezin. Het gebeurt wel eens, als men iemand aanspreekt daarover, dat we als antwoord krijgen: “maar we hebben thuis al een Mariabeeld (zelfs twee of drie) en we steken vaak een kaarsje aan bij het beeld.” Fijn is dat, maar dan heeft men de betekenis van deze actie niet begrepen. Men kan het beeld bij jullie brengen en alzo wordt jij een schakel in die keten die tot heden (sedert mei 2013) nog niet is verbroken. Mooi zou het zijn – dat is onze wens – dat er nieuwe gezinnen willen aansluiten en alzo meehelpen aan de verbondenheid op onze parochie.

Voor deelname of inlichtingen:
Willy Werbrouck
Stanleylaan 4/1
059 43 55 71
willy.brebis@telenet.be
of
pastoor Dirk Spanhove
St.-Antoniusplein 1
059 32 02 63

Duynewake

Duynewake is een evenement in Bredene-aan-zee, dat om de twee jaar plaatsvindt op de eerste zaterdag van juli. Naast het herdenken van de op zee-gebleven Bredenaars is Duynewake vooral een festival met een boodschap, christelijk geïnspireerd, maar toegankelijk voor een breed publiek.

verantwoordelijke:
Johan Vervaeke, parochieassistent
Breendonklaan 2a
8450 Bredene
059 23 68 06
decaproen@hotmail.com
http://duynewake.be/

Initiatieven binnen het decanaat Oostende

 

Open Contemplatief Huis

http://www.opencontemplatiefhuis.be/

Leerhuis voor Christelijke Meditatie

Je kunt spiritualiteit, het daadwerkelijk beleven van je geloof, beschouwen als een weg van transformatie: de angstige en zelfzuchtige mens wordt liefdevol, vredevol en vreugdevol. Ook alle vormen van gebed en liturgie streven deze omvorming na. Daarbij is het ‘sterven aan jezelf’, het ‘leeg worden van jezelf’, ‘het loslaten’ van angst en zelfzucht – of hoe je dat ook noemt een noodzakelijk gegeven. Meditatie is de zuiverste beleving en beoefening daarvan.

http://www.opencontemplatiefhuis.be/index.php/stille-abdijdagen

Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig zijn bij Gods aanwezigheid en van aandachtig luisteren naar zijn woorden.
We willen dus op het spoor komen van de inzichten die ons leven inspireren en onze geloofsbeleving richting geven en er biddend stil bij staan om ze in ons te verdiepen.

http://www.opencontemplatiefhuis.be/index.php/stiltedagen-aan-zee

Leerhuis voor Contemplatieve dialoog

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu. We luisteren aandachtig naar hun woorden en naar wat die woorden in ons teweegbrengen.

http://www.opencontemplatiefhuis.be/index.php/leerhuis-contemplatieve-dialoog

Geloven gaat verder

Is een conferentiereeks van het decanaat Oostende waarin bekende en minder bekende christenen vertellen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties worden ze in 2017 verdergezet met nieuwe boeiende sprekers! De conferenties gaan door in Huize Astrid, Gentstraat 6, 8400 Oostende en beginnen telkens om 19.30 uur.

Data conferentiereeksen 2019 :
donderdag 21 februari – donderdag 21 maart – donderdag 25 april

www.gelovengaatverder.be