Eerste zondag van de advent – ‘Verbind je met het licht’

Eerste zondag van de advent – ‘Verbind je met het licht’

23 november 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Vier weken lang mogen we onze hoop koesteren en aanwakkeren en mogen we uitkijken naar Kerstmis, naar het licht van het Kerstkind, naar God die ons werkelijk nabij komt en zich met ons wil verbinden in een klein en kwetsbaar kind.

In alle duisternis is een vonkje vuur, een sprankeltje licht genoeg om de duisternis te verdrijven. Jezus wil dat licht zijn voor ons: zijn blijde boodschap wil dat vonkje vuur zijn dat ons wegleidt van de duisternis. Die weg mogen we bewandelen, opdat we, zoals Jesaja het noemt, zouden wandelen in het licht van de Heer.

Jezus’ woorden in het evangelie klinken onheilspellend, zeer dubbel, heel zwart-wit: ofwel ben je erbij, ofwel niet, ofwel word je gered, ofwel niet. Hij roept op om waakzaam te zijn. Laten we alert zijn voor wat er rondom ons gebeurt, leef met Gods droom voor ogen en laat die droom jouw leven richting geven! Keer je naar het licht, wees waakzaam en bereid om je door dit licht te laten raken, opdat het jouw leven en onze wereld mag verlichten, opdat het jou de weg mag wijzen. Zo kan je ook een licht worden voor de anderen, zodat ook zij een weg ten leven vinden uit het doolhof dat het leven voor sommigen kan zijn.

Ongelijkheid in de samenleving 2.0

“Een smartphone is nodig, maar ik word er toch op aangekeken omdat ik die heb.”

Er zijn grote verschillen tussen mensen en hoe ze bezig zijn met digitalisering. De verschillen hebben niet alleen te maken met interesse of zin om iets nieuws te leren, ze weerspiegelen ook de bestaande ongelijkheid in onze samenleving. Zo lopen mensen met een laag inkomen een hoog risico op digitale uitsluiting. Het probleem is dat niet iedereen verbonden is. Al die toestellen kosten handenvol geld en gaan maar enkele jaren mee. Bovendien heb je er niks aan, zonder een goed en vaak duur internetabonnement.
Het doolhof van de digitale wereld maakt het voor velen moeilijk om de weg naar hun rechten te vinden. We worden opgeroepen om licht en wegwijzer te zijn.

“In de Lidl kan je tegenwoordig niet meer van kortingen genieten als je geen smartphone hebt.
Ze werken met een klantenkaart in een app.”

Gebed

God van licht en liefde,
Jij wil bij ons zijn
als een klein warm lichtje,
als een fakkel van hoop.
Maak ons open en ontvankelijk voor jouw licht
opdat wij ons met Jou verbinden.
Zo kunnen ook wij licht geven
en een licht zijn voor anderen.
Help ons
om het donker rond de ander te zien
en een licht te zijn voor hen.
Laat ons wandelen in jouw licht,
vandaag, morgen en altijd.
Amen.
(Evi Freson)

Wie kan er nog zonder WiFi?

Wanneer het bereik wegvalt, vallen er heel wat mogelijkheden weg. WiFi kan gezien worden als een symbool voor het digitale in onze samenleving. Goede WiFi lijkt een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan die samenleving. Verschillende generaties en groepen kunnen hierover van mening verschillen, maar de kernvraag is toch wat dit betekent voor mensen in armoede. De digitalisering zorgt voor bijkomende drempels om je plek te vinden in en volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Beluister hieronder het liedje over ‘WiFi song’ (Tekst en muziek: Bart Peeters)

Campagnefilm Allemaal Digitaal?! Getuigenis Ûze Plekke

Ûze Plekke is een Welzijnsschakel in Sint Andries. Ze verenigen mensen en doen samen activiteiten. Ze geven sinds enkele jaren digi-trainingen, vooral met de bedoeling mensen wegwijs te maken in het gebruik van smartphone. Tijdens de Covid-periode waren ze blij met die opgedane kennis, want door aan te sluiten op Whatsapp groep konden ze heel wat eenzaamheid tegen gaan.

Bezinning

ANDERE DROMEN 

Wilde dromen over verre gezichten, 
stranden vol wit en zacht zand, 
drankjes met zoet bittere kruiden 
en hoeden met linten van goud. 

Hunkerend uitzien naar glimmende schatten, 
naar rijkdom en welstand, 
het duurste, het mooiste, het fijnste, 
naar aanzien, naar invloed en macht. 

Is het waard deze dromen te dromen? 
Dragen ze bij aan blijvend geluk? 
Aan het eind  zal je immers alles verliezen 
en anderen ruziën allicht om hun deel. 

En dan zijn er ook andere, hemelse dromen. 
Wat ze beogen is toekomst voor jou en elkeen, 
een horizon waar je met velen naartoe groeit, 
grandioos licht dat verbindt en vereent. 

Dromen die waardevol zijn om te dromen, 
gaan menselijk’ vernuft en ambitie te boven, 
goddelijk zijn ze, ze vragen om keuzes, 
om gemeenschap, een verbindend visioen. 

Ontwaak en droom mee met wakkere ogen, 
vrede en voorspoed, tot iedereen mee is, 
geen mens meer gebroken, geen moeite verspild, 
geen haat en geen tweedracht.

Maar vriendelijk licht,… 
in de ogen van een kind.

Kris Buckinx