Chiroviering in St.-Antonius Vuurtorenwijk

Chiroviering in St.-Antonius Vuurtorenwijk

22 februari 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zondag 4 februari was er een viering samen met onze Chiro Nelle. Zo’ 85 leden en leiding kwamen daarvoor samen om hun nieuwjaarsviering te starten in onze kerk. Er waren enkele getuigenissen van de leiding en samen spraken ze ook hun leidingswoord uit. De kinderen brachten symbolen naar voor en zongen ook twee passende Chiroliederen. Het blijft toch mooi dat onze jeugdbeweging zich blijft verbonden voelen met de parochie! God zij dank.

Hieronder de 3 getuigenissen van Chiro Nelle, waarmee de leiding hun visie en opdracht nog eens bevestigden:

1. “Ik blijf in Chiro geloven. En ik stuur een ballon naar boven  Want ’t is het teken, ’t is het verhaal van kind’ren dat ik je zing. De Chiro een uitdaging”. Uiteindelijk is dat onze missie, ons doel: er zijn voor kinderen van onze Vuurtorenwijk en velen uit Bredene. Wij sturen een ballon naar boven en vragen God dat vele leiders en leidsters de kracht mogen ontvangen om zich verder in te zetten… voor onze… voor jullie kinderen. Chiro is en blijft een uitdaging.

2. Wij zijn al enkele jaren een gemengde Chirogroep. Chiro Noorderwind en Chiro Speelvogels werden Chiro Nelle. Die naam verwijst naar de vuurtoren, de Lange Nelle. En Nelle betekent ‘fakkel’, ‘de stralende’, ‘de schitterende’. Dit is wat wij als Chiro willen zijn: een jeugdbeweging die straalt over de Vuurtorenwijk, die alle kinderen en jongeren welkom heet. De Lange Nelle is gebouwd in 1949 en geeft zichtbaar licht tot op 50 km. Ook wij willen dat licht heel ver uitstralen!

3. Wij zijn en blijven ook bewust een christelijke beweging. Chiro is een andere naam voor Christus. Op verschillende momenten bezinnen wij ons hierover, samen met leiding en kinderen, met jong en oud. En ook op onze St.-Antoniusparochie staan wij heel dikwijls – op verschillende momenten – ten dienste en blijft er een sterke band. Wij zijn fier op deze verbondenheid, en die willen we blijven onderhouden. Een blijvende uitdaging!