Oxfam Wereldwinkel Oostende 50 jaar – Oxfam Wereldwinkel Vuurtorenwijk 25 jaar

Oxfam Wereldwinkel Oostende 50 jaar – Oxfam Wereldwinkel Vuurtorenwijk 25 jaar

28 september 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Naar aanleiding van deze dubbele jubileum werden wij in het stadhuis gehuldigd en bedankt voor zoveel belangeloze inzet. Anne Vansteelandt was onze woordvoerder en bezorgde haar woordje…

Geachte schepen van ontwikkelingssamenwerking van de stad Oostende, beste Silke, beste wereldwinkeliers, beste Charlotte, ambtenaar voor internationale solidariteit, we zijn fier en dankbaar dat we vandaag op het stadhuis ontvangen worden naar aanleiding van 50 jaar inzet voor eerlijke handel in Oostende centrum en 25 jaar op de Vuurtorenwijk.

In 1972 begonnen enkele vrienden vanuit het H. Hartziekenhuis met een verkoop van koffie en thee uit Tanzania en honing uit Guatemala. In 1975 werd de eerste wereldwinkel geopend in de Kaaistraat. De start was moeilijk, Fair Trade was nieuw en botste nog op veel argwaan bij de mensen. De winkel werd opgeheven maar enthousiaste vrijwilligers zetten de verkoop verder via een depot bij hun thuis in één van de wijken van Oostende en een verkoopstand op de markt op zaterdag. Het depot op de Vuurtorenwijk was één van de eerste. In 1979 heropent de wereldwinkel in de Dwarsstraat en in 1991 verhuisden we naar een groter pand in de Paulusstraat. De Oxfam Wereldwinkels waren bijvoorbeeld de plaatsen waar opgeroepen werd tot acties en betogingen voor vrede, rechtvaardigheid en zorg om het milieu.

Fair Trade producten kopen in de wereldwinkel raakte langzaam ingeburgerd als concrete stap die mensen kunnen zetten om het leven van mensen in het Zuiden duurzaam te verbeteren. In 1997 startten enkele mensen van de Vuurtorenwijk een eigen winkelwerking en verhuisde de winkel in het centrum naar een ruim pand op de Torhoutsesteenweg. Het aantal vrijwilligers bleef stijgen maar vooral in het aanbod van voedingswaren en artisanaat was en is er een sterke toename. In 2017 begonnen we een derde winkel in de Christinastraat en in 2019 startten we een eigen webwinkel.

Ondertussen is Fair Trade in onze samenleving als begrip stevig ingeburgerd. Dit is ook te danken aan de hele campagne voor Fair Trade-gemeente waar ook de stad Oostende zich bij aansloot. We zijn het Stadsbestuur en in het bijzonder de ambtenaar voor Noord-Zuid, en de adviesraad Oostende Mondiaal, dankbaar voor alle samenwerking met Oxfam Wereldwinkels naar scholen, jeugdbewegingen, verenigingen, aankoop van wereldwinkel producten door de stad, de ondersteuning bij de internationale Fair Trade dag in mei, enz. en we hopen dat we die samenwerking ook in de toekomst kunnen verder zetten. Ondertussen zijn Fair Trade producten ook in andere winkels en ketens te koop, en dat is heel positief.

Toch heeft het merk Oxfam Wereldwinkels enkele unieke, maar toch belangrijke troeven: wij werken rechtstreeks met onze partners, kleine achtergestelde gemeenschappen in het Zuiden, we kennen hen en werken samen aan hun toekomst, de onze en die van onze planeet. We spreken met hen een prijs af waar ze van hun leven en staan erop dat kinderen naar school gaan en niet moeten gaan werken om te kunnen leven. We geven de gemeenschappen of ateliers een premie die moet gebruikt worden voor een gemeenschappelijk initiatief, onze partners bewijzen dat systemen van corruptie of het bevoordeligen van bepaalde mensen ook kunnen doorbroken worden, ook al blijft dit in bepaalde landen elk jaar opnieuw hard werken aan een mentaliteitswijziging. Zo zijn er waterputten, scholen en dispensaria gebouwd, wegen aangelegd, studiebeurzen bekostigd, de kwaliteit van hun producten is verbeterd enz. Onze partners krijgen ook technische hulp en via Oxfam Solidairiteit wordt ook hulp geboden bij catastrofes zoals wervelwinden, overstromingen, extreme droogte enz.

En we zijn een beweging van en door vrijwilligers, plaatselijk, in commissies en op het Nationaal niveau. Al onze medewerkers voor en achter de schermen werken vrijwillig en via onze winkel blijven we de boodschap geven dat de wereldhandel nog niet rechtvaardig is en dat er een alternatief is waar iedereen beter van wordt. Onze winkels zijn vaak ook ontmoetingsplaatsen voor klanten, om een praatje te doen maar ook om ideeën uit te wisselen over vrede en rechtvaardigheid.

En nog een laatste belangrijke troef: als Oxfam Wereldwinkel Oostende zijn we 1 van de 181 winkels in Vlaanderen en Brussel die deel uitmaakt van Oxfam Wereldwinkels VZW en deel is van Oxfam België. Oxfam zet zich samen met andere Fair Trade organisaties wereldwijd in voor een eerlijkere handel, ze onderhandelt mee voor minimumprijzen voor koffie, thee, cacao, katoen, rijst, en ze komt op voor betere en gezondere arbeidsvoorwaarden voor boeren en werknemers in het Zuiden. Ze blijft ook opkomen voor o.a. voedselvoorziening, water, onderwijs en gezondheidszorg en voor de rechten van vrouwen. Oxfam Wereldwinkel Oostende is dus niet alleen een winkel waar je bij lieve vrijwilligers terecht kan voor Fair Trade en solidariteitsproducten maar ook een schakel in het opkomen voor een duurzame, meer vredevolle en rechtvaardige wereld.

We hopen van harte hiervoor te kunnen blijven rekenen op de steun en de aankoop door de stad Oostende. 
(Anne Vansteelandt)