Adem-Tocht in Mariakerke-Oostende

Adem-Tocht in Mariakerke-Oostende

20 oktober 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt. Adem-Tocht is een spiritualiteitsbeweging voor 60-plussers. De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden kansen tot ontmoeting. De deelnemers zoeken er naar de zin en de opdracht van hun leven. Het evangelie is hun inspiratiebron.

In bisdom Brugge zijn er zo een 70-tal kringen van mensen die samenkomen om een onderwerp te bespreken dat in het tijdschrift (met dezelfde naam) wordt uiteengezet. Ook u bent dus nu uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De thema’s zijn zeer uiteenlopend en worden elk jaar door de leden meebepaald.

Adem-Tocht is gebaseerd op 3 pijlers:

– Geloofsvorming: door in te gaan op de vraag naar zin, levensvervulling en innerlijkheid. Vertrekkend vanuit de gelezen tekst worden de leden uitgenodigd in dialoog te gaan, elkaar te beluisteren en aan elkaar te vertellen wat de tekst aan eigen beleving of vragen oproept.

– Dienstbaarheid: de beweging wil mensen oproepen om als christen bewust, weerbaar en geëngageerd in de wereld te staan.

– Vriendschap: maandelijks in groep over diepere dingen spreken schept natuurlijk een band. Vanuit die verbondenheid wordt een stukje leven met lief en leed met elkaar gedeeld.

In Oostende bestaan reeds een drietal groepen. In Mariakerke maken ze nu een nieuwe doorstart. De begeleiding wordt opgenomen door priester Geert Bamelis.

Dit zijn de thema’s die ze in de eerstvolgende bijeenkomsten zullen bespreken, telkens op maandagnamiddag van 14.30 u. tot 16.30 u.:

– 31 oktober: God is geen teddybeer
– 21 november: vier Evangelies over Jezus Christus
– 12 december: de kracht van de kleine goedheid
– januari: humor in de Bijbel en de Kerk.

De groep komt samen in het Franciscusheem in de Assisiëlaan (naast de kerk). Als ze vooraf weten dat u komt (via telefoon of via mail) kunnen ze het nodige materiaal voor de bespreking voorzien.

Meer info en inschrijven kan bij Geert Bamelis, 0475 45 83 43, geert.bamelis@telenet.be of bij Ann Everaert, 0498 17 91 71, everaert.ann@telenet.be

Hopelijk zien we mekaar alvast op 31 oktober in het Franciscusheem!