Voordracht over ‘klimaatverwarring’ bij OKRA-Bredene

Voordracht over ‘klimaatverwarring’ bij OKRA-Bredene

11 januari 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op maandag 5 december kwam Pieter Boussemaere een voordracht geven in De Caproen over ‘eerste hulp bij klimaatverwarring’. Vroeger waren we met tien miljoen mensen, nu met acht miljard. De temperatuur warmt 10 x sneller op dan vroeger. Wat kunnen we eraan doen? Uitstoot verminderen met 90 %. De kernoplossing is elektriciteit. Gascentrales ombouwen naar waterstofcentrales. Windmolens/zonnepanelen kunnen ook veel helpen. Er waren 22 personen aanwezig, ook uit andere trefpunten, die zeer geboeid geluisterd hebben. 
(Tekst & foto: Frieda Van Eenoo)