Allerheiligen – Allerzielen

Allerheiligen – Allerzielen

25 oktober 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

GESCHIEDENIS BOEIT

In de katholieke kerk wordt jaarlijks op 1 november Allerheiligen gevierd. Op die dag worden alle heiligen herdacht. Een feest dat op 31 oktober in de late namiddag start. Een dag later is het Allerzielen en komt men samen om alle overledenen te herdenken.

Allerheiligen was oorspronkelijk een dag waarop alle martelaren van de kerk werden herdacht. Het feest wordt al sinds de vierde, vijfde eeuw gevierd in de Byzantijnse kerken. Aanvankelijk vond het feest jaarlijks plaats op 13 mei. In 844 verving paus Gregorius IV die datum door 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. Binnen onze katholieke kerk is Allerheiligen een zogeheten hoogfeest.

ROOMS-KATHOLIEK FEEST

Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde der tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

WERELDLIJKE FEESTELIJKHEDEN EN GEBRUIKEN

1 november is tot in de twintigste eeuw ook een belangrijke kalenderdag geweest in het dagelijks leven, vooral van boeren en kooplieden. In de agrarische wereld was 1 november het begin van het winterseizoen en van de werkzaamheden binnenshuis (november is slachtmaand), de datum waarop de kachel en de winterkleren weer van zolder werden gehaald.

Verder was 1 november de dag waarop lonen werden uitbetaald, nieuwe pachttermijnen ingingen en knechten en meiden in dienst traden. Ook de najaarsmarkten werden vaak op 1 november gehouden of de week erna gehouden, tot het Feest van Sint Maarten (11 november). Behalve voor het doen van winterinkopen was een bezoek aan de najaarsmarkt ook een gelegenheid om uit te gaan. In Diest wordt nog altijd de Allerheiligenmarkt gehouden.

Allerzielen volgt de dag nadien, op 2 november. Dan bidden we voor en/of gedenken we al wie overleden is. De oorsprong ligt bij abt Odilo van Cluny, die in 998 een gedenkdag instelde voor alle gestorven kloosterbroeders. In de 11de eeuw breidde paus Johannes XIX die dag uit als feestdag voor alle gelovige zielen.

WANNEER MAG IEMAND HEILIG GENOEMD WORDEN?

Heiligheid heeft weinig tot niets te maken met menselijke perfectie. Heiligen zijn wel vensters op God, mensen die zijn aanwezigheid uitstraalden in hun leven. Naast de heiligen op de kerkelijke kalender zijn er dus nog ontelbare anonieme heiligen.

WAAROM BIDDEN TOT HEILIGEN?

Al moedigt de Kerk de gelovigen aan om rechtstreeks tot de drie-ene God te bidden, toch blijft ook bidden tot heiligen zinvol. Omdat heiligen mensen waren zoals wij, is het begrijpelijk en zelfs mooi dat we ons tot hen richten als voorsprekers bij God. Hun leven wekt herkenning op. Zoals we aan elkaar kunnen vragen om voor ons te bidden, zo kunnen we dat ook vragen aan een heilige. Je kunt je door hun solidariteit gedragen voelen. Zo voel je je niet alleen tegenover God. Door hun nabijheid bij God kun je misschien makkelijker de weg vinden.

Bovendien zijn heiligen een voorbeeld voor de gelovigen om het evangelie ernstig te nemen, ook en vooral in het gewone, dagelijkse leven. Als we heiligenverhalen tot ons laten doordringen, kunnen we ontdekken hoe God in en door hun leven handelde. Een heiligenlegende is geen historisch verhaal. Wel licht ze de waarheid van Gods werkzaamheid in de mens op. Daarom zijn heiligen onze voorgangers op de weg van het evangelie. Ze zijn een onuitputtelijke bron van meditatie. 
(broeder Miguel)