Luid de klokken voor vrede op 4 oktober!

Luid de klokken voor vrede op 4 oktober!

30 september 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

‘Franciscan Call 4 Peace’

Dit jaar is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in volle kruistocht de dialoog aanging met sultan Al-Kamil van Egypte. Deze vredevolle ontmoeting van mens tot mens in volle strijd blijft tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken. Ze vonden bij elkaar een geloofsverwantschap die hun verschillen oversteeg. De een was en bleef christen, de ander was en bleef moslim.

Op de feestdag van Franciscus van Assisi,
op het moment van het vrijdaggebed,
om Franciscus’ verlangen waar te maken,
om die belangrijke ontmoeting tussen Franciscus en de sultan te gedenken,
om in verbondenheid met onze moslimbroeders & -zusters samen te bidden voor vrede,
om een hoopvol teken te geven met alle mensen van goede wil…

… wordt vanuit de franciscaanse familie opgeroepen om op vrijdag 4 oktober om 14 uur wereldwijd de klokken te luiden van kerken en kathedralen, scholen en kloostergemeenschappen. Een mooie kans om in verbondenheid die unieke ontmoeting van 800 jaar geleden te gedenken en samen te bidden voor vrede en begrip tussen religies, klinkt het. Ook de islamitische gemeenschap doet mee. In verscheidene moskeeën zal het vrijdaggebed aandacht schenken aan verbroedering met christenen. 

Barbara Mertens van TAU, de beweging van franciscaanse spiritualiteit, licht toe: “De ontmoeting tussen Franciscus en de sultan in de 13e eeuw getuigt van een uitzonderlijke moed van beide kanten. In volle kruistochten geloofde Franciscus in de ontmoeting en in dialoog. De sultan bleek eveneens een heel open geest. Ondanks hun verschillen voelden ze zich geloofsverwanten. Franciscus was geïnspireerd door de ‘adhan’, de islamitische oproep tot gebed. Terug thuis beval hij het gemeentebestuur in een brief aan om voortaan dagelijks de klokken te luiden, zodat God met heel het volk over heel de aarde geloofd kan worden.”

Ook in de federatie Bredene-Vuurtoren willen wij dit initiatief graag ondersteunen.

Tekst ter inspiratie