God gebeurt… in zorg voor Zijn schepping

God gebeurt… in zorg voor Zijn schepping

5 oktober 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Maandelijks willen we in onze editie van Kerk&leven een initiatief belichten dat te maken heeft met ‘God gebeurt’. Je vindt ze ook terug in de gebedskaart die je meekreeg na de viering. We blikken nog even terug op de afgelopen scheppingsperiode die eindigde op 4 oktober, het feest van Sint-Franciscus.

‘Do it now’, zongen we in 2012 allemaal uit volle borst mee. ‘We moeten wakker worden en aan een betere toekomst bouwen. Wachten of aarzelen heeft geen zin, het moet nu.’ Jongeren riepen ons afgelopen jaar tijdens de vele klimaatbetogingen op om radicaal te veranderen. Voor hun toekomst. De gevolgen van de klimaatverandering zijn zichtbaar en vallen niet te ontkennen. Wij zijn verantwoordelijk. Punt. Maar wij kunnen er vandaag ook iets aan doen. Voor de komende generaties en de wereld die zij zullen erven.

Vijf jaar geleden schreef paus Franciscus de encycliek Laudato Si’, over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Het werk vangt aan met een verwijzing naar de heilige Franciscus van Assisi. ‘Geprezen zijt Gij, mijn Heer, voor onze zuster Moeder Aarde, door wie wij gevoed worden en verzorgd, en die velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen en groen’. Deze zuster huilt omwille van de schade die we haar berokkenen en door onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen haar door God toevertrouwd. Vijf jaar later hernieuwt paus Franciscus zijn dringende oproep: “zoek naar antwoorden voor de ecologische crisis, want de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de arme mogen niet blijven duren. Laten we zorg dragen voor de schepping, een geschenk van onze goede Schepper God.”

De hele schepping heeft onze aandacht en onze zorg hard nodig. Als christenen delen wij in de verantwoordelijkheid over ons ‘gemeenschappelijk huis’. Zo klinkt het in het scheppingsverhaal dat duidelijk maakt dat met het geschenk van de schepping een verantwoordelijkheid gepaard gaat. De mens krijgt de opdracht om haar te ‘dienen’ en te ‘behoeden’. God gebeurt als wij zorg dragen voor zijn schepping! Ieder van ons kan zijn eigen kleine bijdrage leveren.

Uw schepping,
o God,
vertrouwt Gij ons toe
als een huis om in te wonen

met alle mensen en met alles wat leeft.
Vervul ons steeds opnieuw

met verwondering en dankbaarheid
om zoveel schoonheid waarin Gij uzelf laat zien.
Maak ons vooral vastberaden

om het kunstwerk van uw handen
te behoeden en te beschermen,
om dit geschenk te kunnen doorgeven

aan wie na ons komen.
Amen.