4e zondag van de advent – ‘God gaat met ons mee’

4e zondag van de advent – ‘God gaat met ons mee’

20 december 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

De oproep in de advent is nooit mensenwerk alleen. God heeft mensen nodig, heeft geen andere handen dan de onze, maar wij mensen hebben Hem ook nodig. God is een tochtgenoot die met ons meegaat. De laatste adventszondag, met Kerstmis in het verschiet, voelen we ons extra gedragen door onze nabije God.

In woord…

“Ik heb altijd in een tent gewoond” zegt Jahwe via zijn profeet tot David. “Ik hoef geen cederhouten paleis.” God wil onder de mensen wonen. Meer nog dan in tempels, kathedralen of kerken, wil God een thuis vinden bij mensen van goede wil. Onze God is een God van beweging. Hij is een meegaande God die tochtgenoot wil zijn. God wil doorheen mensen op aarde wonen en toekomst mogelijk maken.

God vraagt aan mensen om met Hem mee te werken, schouder aan schouder. Stel je voor dat Maria aan de engel Gabriël gezegd had: “Niet met mij.” Waar en hoe zou Jezus dan ter wereld gekomen zijn? God kon pas mens worden door het ja-woord van Maria. God gaat met ons mee, Hij is onze tochtgenoot geworden in Jezus. Laat Jezus – de liefde in uw hart – meer en meer ter wereld komen in uw leven. Het kan! Voor God is niets onmogelijk!”

… en daad

Met de campagne van Welzijnszorg delen we de overtuiging dat werken aan een betere wereld niet alleen hoeft te gebeuren, want armoede overwinnen doen we samen. Door samen te werken en onze middelen te (her)verdelen, laten we iedereen een waardig leven leiden.

Versterk mensen

In de strijd tegen armoede zijn sterke structuren en diensten nodig. Die zijn maar effectief als ze vertrekken vanuit de noden van mensen. Daarom is er nood aan meer beleidsparticipatie. De overheid moet mensen in armoedesituaties meer betrekken bij de opmaak en uitrol van het armoedebeleid. Goed beleid is beleid dat vertrekt vanuit een vertrouwen in mensen als burgers en onderdeel is van een solidair systeem.

“Laat samen met ons je stem horen om mensen sterker te maken, zodat ze eigenaar zijn van hun eigen leven.”

De strijd tegen armoede winnen we samen.
Johan vertelt als theatermaker in een sociaal-artistiek project over de armoede die hij om zich heen ziet.

Gebed

God van licht,
Jij bent er, altijd.
Jij bent dicht bij ons
en wil in Jezus nog dichter bij ons zijn.
Jij bent onze kracht, ons licht
en verdrijft onze angst.
Help ons om vanuit die kracht te leven
en minder angstig de toekomst tegemoet te gaan.
Laat jouw licht in ons en met ons zijn:
klein en kwetsbaar zoals Jezus in ons midden,

maar krachtig door jouw Geest
voor vandaag, morgen en altijd.
Amen.
(Evi Freson)

Bezinning – hoopverleners

de beste hulpverleners
zijn de hoopverleners

zij die mijn gekwetste trots zien
mijn beschaamd vertrouwen
mijn beschadigd leven

maar niet wegkijken
mij de nodige tijd geven
me de hand reiken

de beste hulpverleners
zijn de hoopverleners
zij die mijn onmacht voelen
mijn zorgen kennen
mijn angsten verstaan

maar niet wegrennen
me niet meteen overspoelen
met schuld of argwaan

de beste hulpverleners
zijn de hoopverleners
zij die zich kunnen inleven
in de plannen die ik had
in mijn zelfontworpen dromen

me niet enkel op mijn pad
strijdvaardig te hulp komen
maar ook hoop geven
(Hilde Van Parys)

Lied – Neen

Hoe gaan we om met mensen in kwetsbare situaties? Vaak willen we, met de beste bedoelingen, de dingen ‘in hun plaats doen’. Maar net zoals we zelf eigenaar willen zijn van ons eigen leven en onze eigen keuzes willen maken, zo willen ook mensen in een kwetsbare situatie zelf de regie in handen houden. Ze willen steun, niet zelf buiten spel gezet worden. We doen geen dingen voor hen, zonder hen, maar steeds samen met hen.

https://www.youtube.com/watch?v=yX20T9y9fHU&ab_channel=OnzeRijkdom-Topic

Ik ga een keer proberen
om nee te zeggen om nee te zeggen
proberen gaat mee

Ik ga een keer proberen
mijn grens te verleggen
mij schrap te zetten
ik zeg een keer neen

Nee nee nee

Ik ga een keer proberen
om nee te zeggen om nee te zeggen
proberen gaat mee

Ik ga een keer proberen
mijn grens te verleggen
mij schrap te zetten
ik zeg een keer nee

Ik heb altijd schrik
als ik nee zeg dat ze mij alleen gaan laten
Ik heb altijd schrik als ik nee zeg
voor de zwarte gaten

Wie weet wat gaan ze zeggen
wat heeft die nu die staat zo op haar strepen
wie weet gaan ze verschieten
gaan ze denken die is niet te genieten

Ik zeg altijd ja ja ’t is goed
ik zal dat wel doen
en daar wil ik iets aan doen

Dus ik ga een keer proberen
om nee te zeggen
ik zeg een keer nee

Nee nee nee
(Tekst: koor Onze Rijkdom – Muziek: Hans Van Cauwenberghe)