De vele gedaantes van Maria (2)

De vele gedaantes van Maria (2)

8 mei 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Tijdens deze meimaand nemen we jullie mee op tocht langsheen enkele merkwaardige Maria-gedaanten in onze pastorale eenheid. Deze week houden we halt in de Sint-Jozefskerk.

“Je ligt weerloos in mijn armen
Jouw ogen zijn gebroken
en uitgedoofd”
(Stef Bos – Lied van de moeder)

Pietà (St.-Jozefskerk)
Het in hout gesculpteerde beeld van de rouwende Maria met haar overleden zoon Jezus, bevindt zich achteraan in de Sint-Jozefskerk en is een copy van de Pietà van Michelangelo. Het woord piëta betekent in het Italiaans medelijden of liefdevolle eerbied. Het beeld geeft het moment weer waarop Christus van het kruis gehaald is en op de schoot van Maria ligt. In de compositie vallen de handen van Maria op. Met haar rechterarm en-hand ondersteunt ze haar zoon, terwijl ze haar linkerhand openhoudt. Hiermee zou ze Christus als het ware presenteren aan de toeschouwer en oproepen tot medelijden en verering. Symbolisch is Christus nauwelijks nog verbonden met de aarde, die hij slechts met enkele tenen raakt. Maria houdt haar ogen terneergeslagen, wat een directe dialoog met de gelovige onmogelijk maakt. De sculptuur benadrukt in zijn geheel de innige verbondenheid van moeder en zoon. Het kunstwerk werd destijds door een dame ‘geschonken’ aan de toenmalige pastoor Daniël Huys, evenals het houten beeld van Sint-Jozef dat in de kerk staat.  

Je houdt vast en je laat los
je toont je dode Zoon aan de wereld
verbergt intiem het geheim van je geloof
en kijkend naar Hem
verbind je de hemel en de aarde
de dood en het nieuwe leven.
De hoop trekt zich op aan je gezicht
nieuwe verwachting mag groeien
achter de sluier van je ogen
voorbij de plooien van je kleed
waarin verdriet zich schuil houdt
Verberg in die vouwen ook onze zorgen
Beroer onze lippen in een gebed
Moeder van de Pieta
Moeder van ieder mensenkind.

Priester Nikolaas Vanneste

Mariagrot (St.-Jozefskerk)
Vlak achter de kerk, in de tuin van de toenmalige pastorie, ontdek ik heel toevallig dit Mariagrotje, omgeven door wilde klimop. Het beeldje is niet dat van OLV van Lourdes, maar toch zeer mooi. Een grote elektriciteitskast ontneemt grotendeels het zicht vanop de straat. Misschien moeten we dit terug in ere herstellen?