Gebedsmoment op Aswoensdag

Gebedsmoment op Aswoensdag

20 februari 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

De veertigdagentijd starten we traditioneel met een askruisje. Door de coronamaatregelen en het maximum aantal toegelaten aanwezigen in de kerk moesten we op zoek naar een creatieve oplossing. In de vier kerken werd een korte ritus met zegening en oplegging van de as voorzien. Een uur lang kondigen gelovigen langskomen tijdens een intiem gebedsmoment. Een blaadje met de evangelietekst, wat voorbeden en een bezinning lag uitnodigend te wachten op de stoelen. Zo konden we ons individueel voorbereiden op het ontvangen van het askruisje. “Jij bent welkom. Jij, die hier in alle eenvoud en stilte de veertigdagentijd wilt beginnen, die wilt intreden in de heilige tijd van inkeer en verandering.” De as werd gezegend en daarna kon iedereen naar voren komen om het askruisje te ontvangen. Geen fysieke aanraking, geen kruisje zichtbaar op het voorhoofd, maar priester Dirk en priester Nikolaas strooiden wat as over het hoofd om het contact te vermijden. ‘Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult weerkeren’. Met het gebedskaartje voor de vasten bleven velen nog enkele minuutjes in de kerk om te bezinnen bij de start van de vastentijd. Enkele stewards zorgden ervoor dat alles vlot en sereen verliep.