Startdag voor vormelingen St.-Jozef en St.-Rikier

Startdag voor vormelingen St.-Jozef en St.-Rikier

12 december 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

De info- en inschrijfavond was al achter de rug. Negenveertig vormelingen schreven zich in. De ouders kregen de nodige uitleg en de vormelingen kregen info op maat. Deze laatsten trokken zich even terug en leerden elkaar en de tochtgenoten kennen. Kortom, een geslaagde eerste ontmoeting.

Op 17 november werd dan het officiële startschot gegeven in De Caproen. Het vormsel is niet alleen zitten, luisteren en verhalen uit de Bijbel navertellen. Het is meer dan dat. Op deze zondag startten we met een kennismaking. Niet alleen onderling, maar ook een eerste kennismaking met de tochtgenoten, want zij zijn tenslotte de personen die met alle vormelingen aan de slag gaan en samen op pad gaan. In de voormiddag konden de vormelingen al eens proeven van de startdag. Een kennismaking stond hierbij centraal. Na het middagmaal gingen we per vormselgroepje op stap. We leerden de parochie in al zijn facetten kennen. Zo gingen alle vormelingen langs bij de kerk in Bredene-Sas waar ze van priester Nikolaas meer uitleg kregen over de werking van de kerk, acoliet zijn,… Ook gingen ze langs de IBIS om hun werking te leren kennen. Daarnaast mochten ze ook eens proeven van de leuke sfeer bij Chiro Sas. Als allerlaatste kregen ze bij Elke een sessie rond ‘de brief van God’, waarbij ze aan de hand van een aantal stellingen hun idee konden vormen rond het vormselgebeuren. Ze eindigden de dag met een kort bezinningsmoment. Op 7 december komen ze een tweede keer bijeen.

Kennismakingsmoment in de bezinningsruimte
Sport en spel wisselen af met inhoudelijke momenten