4e zondag van de veertigdagentijd – Samen tijd nemen voor verandering

4e zondag van de veertigdagentijd – Samen tijd nemen voor verandering

6 maart 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Wij kunnen niet zeggen dat niemand ons waarschuwde voor wat vandaag met het klimaat gebeurt. Jaarlijks publiceert Oxfam de cijfers van structurele ongelijkheid in de wereld. Het vraagt moed om altijd maar opnieuw wantoestanden aan de kaak te stellen, overheden op hun verantwoordelijkheid te wijzen en aan iets nieuws te beginnen waarvan anderen denken dat het onmogelijk is. Baanbrekend werk. Dat deden de profeten bij het bijbelse volk Israël: waarschuwen als het mis ging. Ook zij lopen vandaag tegen de stroom in: Greta Thunberg, Zweedse klimaatactiviste. Leonie, Congolese activiste die kwetsbare groepen helpt toegang tot grond te verkrijgen. Narges Mohammadi, Iraanse strijdster voor vrouwen- en mensenrechten. Zij kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Onze ogen openen zich en wij beseffen stilaan de ernst, de diepte van de afgrond. Zo kan het niet verder. Samen houden wij sabbat, zeggen halt en stop tegen alles wat het leven en samenleven bedreigt.

„Zolang het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang.” (2 Kron.36, 21)

Er is tijd nodig om het verzuim van jaren goed te maken.

Op de vierde zondag van de vasten – Samen tijd nemen voor verandering – horen we hoe profeten het volk Israël waarschuwden telkens het ontrouw was aan de Thora en aan zijn eigen bevrijdingsproject en hoe het de sabbat vergat. Men boog voor afgoden en deed mee aan corruptie en uitbuiting. De profeet Jeremia die dit had voorspeld, kreeg gelijk. Bijna zeventig jaar zal het volk in ballingschap leven, ver weg van huis en land en eigen grond. ‘Het land had rust’ ondertussen en mocht de niet gerespecteerde sabbatjaren inhalen. Sabbat houden is halt roepen en stop tegen alles wat het leven en samenleven bedreigt.

In de verbondenheid met velen kracht vinden om in het licht te gaan staan.

Het evangelie stuurt ons het donker in om licht te zien. In een nachtelijk gesprek met de rabbijn Nikodemus probeert dat licht binnen te komen. Onze goede daden zullen voor de mensen in crisistijd licht brengen als de afstraling van Gods liefde voor hen, zoals Hij die getoond heeft in Jezus, het licht voor de wereld. Het kwaad dat men gedaan heeft onder ogen zien en in moeilijke tijden toch licht zien, maken een nieuw begin mogelijk. Dan wordt de duisternis doorbroken en gaan wij op weg naar het licht van Pasen.

“Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren.” (Joh 3, 19)

Vandaag wordt ons tijd gegund om te veranderen, als mens en als samenleving. Hiertoe moeten we de ogen openhouden voor het onverwachte, voor elk nieuw licht op onze weg. In moeilijke tijden toch het licht zien, dat niet kan gedoofd worden. In verbondenheid met velen vinden we de kracht om in dat licht te staan. Samen tegen de stroom in!

Win-win voor strijd tegen honger en natuurbescherming
Het zijn gewone mensen die elkaar vinden in hun strijd om rechtvaardigheid. We supporteren voor Christine, George en Leonie uit Congo. Zij leven van wat hun grond opbrengt en zijn activisten die mensen samenbrengen. Zij verdienen alle kansen op een goed leven en een inkomen voor hun gezin. Leonie is een Congolese weduwe uit Mikwi. Na het overlijden van haar man speelde ze, door het erfrecht, haar grond kwijt aan zijn familie. Leonie blijft niet bij de pakken zitten. Zij is een activiste en maakt deel uit van het bestuur van de boerenbeweging. Ze doet haar zeg en krijgt met andere vrouwen toegang tot een stukje grond, dat ze nu gebruikt om er groenten op te verbouwen.

“Samen met partners van Broederlijk Delen vonden we een oplossing die niet alleen toegang tot grond op lange termijn garandeert, maar ook conflicten helpt voorkomen en de natuur herstelt.”

Voor boerengemeenschappen in Congo
die plannen maken om toegang tot landbouwgrond te krijgen.
Dat hun samenwerking vruchtbaar mag zijn.
Dat ze zich sterk kunnen maken en volhouden
in hun strijd tegen industrie en grootgrondbezitters.

Leonie behartigt de belangen van Congolese boerenvrouwen (c) BD

Bezinning

We zijn maar een schakel in de strijd.
Dit te mogen weten,
geeft de mens waardigheid:
elke schakel is belangrijk.
Maar het maakt hem ook nederig:
hij is slechts een onderdeel van het geheel.
Als wezenlijk onderdeel krijgt de mens
dus een bijzondere verantwoordelijkheid.
Hij moet niet alleen zijn stuk geschiedenis leven,
hij moet ook zorg dragen voor de continuïteit.
En alles wat de mens doet of nalaat
heeft zijn gevolgen in dit leven
op deze aarde.
(Uit een oude Maya-kalender)


Lied: Moeder aarde (Het Zesde Metaal)