Eerste communietocht in St.-Theresia en in St.-Antonius

Eerste communietocht in St.-Theresia en in St.-Antonius

9 maart 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Maandag 21 februari (St.-Theresia) en donderdag 24 februari (St.-Antonius) waren er 2 ouderavonden voorzien als voorbereiding op de Eerste Communie van onze kinderen. Het werd een tocht door onze kerken, met 7 haltes en ouders en kinderen schoven om de 10 minuten door.

Deze avonden verliepen heel vlot en het deed deugd om te zien hoe de ouders hun kinderen bijstonden en meeleefden met het verhaal, het spel, het zoeken naar oplosingen en het gebed.

St.-Theresia (Duinen)
“Een groot dankwoord aan de mensen die een stand bemanden om de kinderen ook met goede raad bij te staan. Bedankt aan diaken Ronny, juf Ann en juf Elodie van de Zandlopertjes, juf Brigitte en juf Caroline van de Vrije Basisschool, Daniel, onze vaste pion op halte drie en Monique die het ook uitstekend deed. Natuurlijk ook aan priester Nikolaas die heel rustig de eucharistie op kinderniveau probeerde uit te leggen. Dank ook aan de ouders voor hun aanwezigheid”.
(Jeannot)

St.-Antonius (Vuurtoren)
“We zien die avond niets dan blije gezichtjes en helpende handen. Dankjewel ook aan onze vrijwilligers: juf Dolores, juf Sandra, juf Marlies, meester Kyran en juf Joke van OLVO Vuurtoren, meester Koen van de Morootjes en parochiaal catechist Johan. Na de tocht boden wij nog een glaasje wijn of fruitsap aan en kinderen en ouders bleven zo nog wat plakken en vertellen. Een mooie avond – met ook veel dank voor de gezamenlijke opkuis!”
(pastoor Dirk)