Pastorale werkgroep OLVO Vuurtoren

Pastorale werkgroep OLVO Vuurtoren

30 augustus 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

In OLVO Vuurtoren is er al vele jaren een pastorale werkgroep die regelmatig samenkomt om de vieringen voor te bereiden, repetities te organiseren en zangherhalingen met iedereen te houden. We zijn daar heel fier over. Na de slotviering houden wij een evaluatie met een lunch in de tuin van de pastorie. Zo hebben we op woensdag 28 juni het nieuwe jaar voorbereid, data vastgelegd en het jaarthema besproken (weer werken rond de parabels van Jezus). Op donderdag 25 augustus zijn we ook al eens samengekomen met onze werkgroep. Hieronder een foto van onze ploeg.

Pastorale werkgroep OLVO met directeur Jan en de juffen Dorine, Dolores, Miet en Ellen