Vurig enthousiasme tijdens slotdag vormelingen St.-Jozef

Vurig enthousiasme tijdens slotdag vormelingen St.-Jozef

15 mei 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Geen weekendje weg met de vormelingen van St.-Jozef dit jaar, maar wel een superleuke slotdag stond geprogrammeerd op zaterdag 4 mei. Het was even bang afwachten, maar de weergoden waren ons duidelijk goed gezind. We startten de dag in De Caproen waar we nog even stilstonden bij de voorbereidingsmomenten en enkele vieringen die het werkjaar kleur gaven. Verbazend hoeveel hen bijgebleven was! Alhoewel we enkele enthousiaste zangertjes hebben die de viering zouden opluisteren, oefenden we toch enkele liedjes in met de ganse groep, gebaren inbegrepen. Verder verdeelden we de tekstjes en taakjes voor de viering.

Vooraleer op tocht te vertrekken, sprak de apostel Paulus ons middels een videoboodschap toe, met de vraag of we hem konden helpen op zoek te gaan naar de negen vruchten (gaven) van de Geest. Maar dat was voor de namiddag. In de vormselviering zouden de jongeren veel dingen zien, horen en beleven. Tijdens de tocht stonden we dan ook even stil bij de symbolische handelingen die aan bod zouden komen tijdens de viering. Dat deze allemaal te maken hadden met de heilige Geest werd gaandeweg duidelijk. Een stukje bijbelverhaal werd telkens gelinkt aan een doe-opdrachtje. Met een puzzel, een rebus, een kruiswoordraadsel, werd duidelijk gemaakt wat de betekenis was van de handoplegging, de zalving, het hernieuwen van de doopbeloften en de geloofsbelijdenis. Ze leerden ook dat de Geest van God is als warmte en wind (levensadem). Je kunt Hem niet zien maar wel binnen in je hartje voelen. Hij maakt je vurig (enthousiast) en zet je in beweging, net als het windmolentje dat de vormelingen tot slot maakten.

Eens aangekomen op ’t Eilandje was het lekker smullen van het broodje en de BBQ-worst. Maar er wachtte hen nog een opdracht. Via het principe van zeeslag gingen ze in 2 teams op zoek naar de negen vruchten van de Geest. Er werd met coördinaten over en weer gelopen om zoveel mogelijk letters van de woorden te verzamelen. Enkele kapers op de kust zorgden er voor dat het bijzonder spannend was welk team er de meeste zou verzamelen. Na het vieruurtje en gewapend met de gaven van de Geest keerden we terug naar De Caproen voor een afsluitend momentje, waar we de Goede Vader dankten voor dit samenzijn en in het gebed vroegen om deze jongeren te vormen, om te vormen tot mooie christenen. Dank aan Kristine en Matthias voor de begeleiding en dank ook aan de mannen van de BBQ! 
(Johan Vervaeke)