Een uniek Don Boscofeest in Bredene-Sas

Een uniek Don Boscofeest in Bredene-Sas

6 februari 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

Donderdag 31 januari leek een traditionele kerstochtend omdat het zo hard sneeuwde. Salesianen Cirilo en Biju, uit de gemeenschap in Oostende, waren stipt om 8.30 uur bij de St.-Jozefskerk in Bredene voor de schoolviering ter gelegenheid van het feest van Don Bosco. Door de sneeuw kwamen de leerlingen van de Don Boscoschool naar de kerk en begon de goed voorbereide eucharistieviering waarin Biju voorging, bijgestaan door directeur Dominique. De kinderen waren zeer betrokken bij de viering. Bijna elke klas had iets voorbereid en dit werd tijdens de viering ten tonele gebracht. Er werd volop ingezet op de talenten van de leerlingen en zo waren er bijdragen in de vorm van een gedicht, acrobatische uitvoering, dans, muziek, Don Boscoliederen enz. Cirilo en Biju vertelden, aan de hand van een wereldbol, waar ze vandaan kwamen (respectievelijk uit Oost-Timor en India) en gaven een getuigenis van hun leven in de Don Boscofamilie en hoe zij hun roeping als salesiaan van Don Bosco beleven. Met de gitaar in de hand leerden ze de kinderen een Don Boscolied aan. De kern van de viering centreerde zich rond de lezing van “de wijnstok en de ranken” (Joh. 15, 1-8). Net als Jezus is ook Don Bosco niet bij ons gebleven. Als wij zijn werk verder zetten zal hij, net als Jezus, verder blijven leven. Op het einde werd nog een ‘Afrikaans’ Don Boscolied gezongen, waarbij alle kinderen en leerkrachten een dansje uitvoerden op het ritme van de muziek. Het was voor beide salesianen werkelijk een unieke ervaring en een geschenk om dit te mogen meemaken op een school waar weliswaar geen salesianen of mensen uit de Don Boscobeweging actief zijn, maar waar de Don Bosco-spirit des te meer leeft!
(Biju John Oledath, sdb.)

(c) Johan Vervaeke
(c) Johan Vervaeke

(c) Johan Vervaeke
(c) Johan Vervaeke
(c) Johan Vervaeke
(c) Johan Vervaeke