Lichtmisvieringen in de federatie

Lichtmisvieringen in de federatie

6 februari 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

“Met eigen ogen heb ik uw Licht gezien en ontmoet” (Lc. 2, 30)

Tijdens het weekend van 2 en 3 februari werd in alle kerken in de federatie Lichtmis gevierd, waarop ouders met een gedoopt kindje, eerste communicanten en vormelingen uitgenodigd waren. Priester Dirk ging voor in ’t Sas en op de Vuurtorenwijk, priester Nikolaas nam de Duinen en ’t Dorp voor zijn rekening. Het Sint-Antoniuskoor en het koor Jovo-Sas luisterden de vieringen op. Bij het binnenkomen werden kaarsjes en theelichtjes uitgedeeld, die in het begin van de viering, met het licht van de paaskaars, door de vormelingen aangestoken werden bij alle aanwezigen. Na een zegengebed werden de mensen op weg gezet doorheen de kerk, op weg naar Maria. De kaarsjes werden bij het Mariabeeld geplaatst zodat ook zij volop in het licht kwam te staan. Het evangelieverhaal waarbij Jezus wordt opgedragen aan God bracht alle ouders met hun gedoopt kindje samen rond het altaar. Een ouder sprak in naam van alle jonge ouders een gebed uit, de kinderen kregen een kruisje. De viering ging verder met de naamopgave van de eerste communicanten die Jezus’ vriend willen worden. De vormelingen spraken de schuld- en voorbeden uit en brachten de gaven aan. Zo waren alle kinderen en jongeren mooi betrokken in de viering. Nadien kregen allen een kaarsje mee naar huis om zo het licht uit te dragen naar anderen. Misschien kunnen wij net als Simeon vanavond en morgenavond en alle avonden daarna de dag afsluiten in de geest van de woorden die hij uitsprak in de tempel: “Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede gaan slapen. Want met eigen ogen heb ik uw Licht gezien en ontmoet, Gods redding voor de hele mensheid.” Wat een zaligheid toch om christen te mogen zijn. Dank aan allen voor de mooie Lichtmisvieringen in de onze kerken.
(Johan)

Lichtmis in de St.-Antoniuskerk (foto P.T.)
Eerste communicanten en vormelingen werden betrokken in alle vieringen (c) Johan Vervaeke
Het koor Jovo-Sas luisterde de vieringen op in St.-Jozef en St.-Theresia (c) Johan Vervaeke
Tijdens de vieringen mochten de eerste communicanten hun naam opgeven (c) Johan Vervaeke
Een grote opkomst in de St.-Theresiakerk (c) Nikolaas Vanneste
Lichtmisviering in St.-Rikier (c) Johan Vervaeke
Ook ouders met een gedoopt kindje waren uitgenodigd (c) Johan Vervaeke
Priester Nikolaas zegende de kinderen in de kerk (c) Johan Vervaeke
Maria stond volop in het licht tijdens de viering (c) Johan Vervaeke